- Reklama -spot_img

Pokuta za navážku odpadů na pozemky a poškození dřevin i keřů.

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Tři pokuty za téměř 600 tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP za navážku tisíců tun odpadů a poškození dřevin i keřů

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Havlíčkově Brodě uložili společnosti MV Speed s. r. o. se sídlem v Jesenici u Prahy tři pokuty v celkové výši 598 tisíc korun. Za navážku odpadů na různé pozemky na Třebíčsku a za následné poškození dřevin i keřů. První pokutu 120 tisíc korun dostala firma za nelegální navážku odpadní zeminy a kamení na pozemek v Kožichovicích, který je veden jako trvalý travní porost a součást zemědělského půdního fondu (ZPF). Druhá pokuta 300 tisíc korun padla za uložení tisíců tun odpadní zeminy a kamení na pozemcích, které nebyly k nakládání s odpady určené. Třetí pokutu 178 tisíc korun uložili inspektoři za poškození dřevin a keřů způsobené nelegálním uložením těchto odpadů. Všechny uložené sankce jsou pravomocné.

Pokutu 120 tisíc korun uložili inspektoři na základě terénního šetření a následné kontroly v dubnu a květnu 2019, kdy zjistili, že na plochu 3600 m2 firma v průběhu předchozího roku postupně navezla asi čtyři tisíce tun zeminy a kamení. „Odpady pocházely většinově z výstavby skladové haly v Okříškách, v menší míře potom ze stavby silnice mezi Třebíčí a Stříteží. Navíc zemina z této druhé stavby překračovala limitní hodnoty arsenu pro odpady ukládané na povrchu terénu, k těmto účelům tedy vůbec neměla být použita,“ řekl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. Při stanovování výše pokuty inspektoři zohlednili to, že přestupek se dotkl poměrně velké plochy ZPF a také to, že šlo o velké množství nelegálně navezeného odpadu. „Přitěžující okolností pro obviněného bylo, že pozemek, na který byly odpady navezeny, je určen k realizaci opatření ke snižování erozního ohrožení a zvyšování retenční schopnosti území,“ dodal Panský. Společnost MV Speed proti pokutě nepodala odpor, sankce je od 16. listopadu 2019 pravomocná.

 

 

Druhou pokutu ve výši 300 tisíc korun dostala společnost za nelegální terénní úpravy. Inspektoři ČIŽP na základě terénního šetření a následné kontroly v dubnu 2019 zjistili, že firma v tomto měsíci uložila minimálně 5 069 tun zeminy a kamení na pozemky v katastrálním území Kožichovice. Ty k tomu ale nebyly určené. Navážka se nacházela na ploše cca 7 100m2 a dosahovala výšky téměř 15 metrů. Většina navezeného materiálu pocházela stejně jako v předchozím případě ze stavby haly v Okříškách. „Zjistili jsme také, že od dubna 2018 do března 2019 firma převzala minimálně 3753 tun odpadů (zemina a kamení), přičemž neměla oprávnění k podnikání v oboru zpracování odpadů. Navíc s nimi následně nakládala na pozemcích, které k tomu nebyly určené,“ dodal Panský. Společnost MV Speed se proti rozhodnutí neodvolala, sankce je od 25. ledna 2020 pravomocná.

Třetí pokutu ve výši 178 tisíc korun uložili inspektoři ČIŽP za poškození skupiny stromů a keřů rostoucích na pozemcích dotčených provedenou navážkou odpadů. Poničeny byly jak volně rostoucí stromy a keře, tak zapojené porosty dřevin v rozsahu 700 m2„Firma zasypala odpady minimálně 79 kusů stromů – javory, akáty, duby, třešně a topoly. Navezené odpady navíc svojí vahou polámaly keře,“ řekl Jan Panský. Společnost MV Speed proti rozhodnutí neodvolala, sankce je od 27. listopadu 2019 pravomocná.

Zdroj: ČIŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace