fbpx
Domů Tagy ČIŽP

štítek: ČIŽP

Aktuální informace České inspekce životního prostředí (ČIŽP) na téma ekologie a životní prostředí, nakládání s odpady, voda, skládky nebo spalovny.

Ohrožení podzemních vod kontaminovanými splaškovými vodami

0
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Českých Budějovic uložili pokutu 110 tisíc korun společnosti TOMEGAS s. r. o. Firma v červenci 2019 překročila emisní limity...

Boj s nelegálním obchodem ohrožených druhů zvířat a rostlin

0
Poptávka po cizokrajných druzích je stále vysoká. Nelegální obchod s ohroženými druhy se sice v Česku daří poměrně úspěšně odhalovat, není ale pochyb o...

Únik technologický odpadní vody do povrchových vod

0
Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Českých Budějovic uložili pokutu sto tisíc korun provozovateli zařízení „FONTEA a. s. – výroba nealkoholických nápojů – Veselí...

Nelegální odběry vody a vypouštění odpadních vod bez povolení

0
Provozovatel hotelu vypouštěl odpadní vodu bez povolení a nelegálně odebíral vodu podzemní. Dostal pokuty za bezmála 135 tisíc. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního...

Porušení zákona o odpadech v kompostárně areálu sběrného dvora.

0
Město Dobřany provozovalo kompostárnu v rozporu se zákonem. Dostalo pokutu 100 tisíc korun. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Plzni uložili pokutu 100...

Vypouštění nadměrně znečištěných odpadních vod do potoka

0
Obec Bořetice dostala pokutu 150 tisíc korun za vypouštění nadměrně znečištěných odpadních vod do potoka Járek a říčky Trkmanky. Inspektoři z České inspekce životního prostředí...

Z hotelu byly nelegálně vypouštěny odpadní vody do potoka

0
Provozovatel hotelů na Šumavě vypouštěl odpadní vody bez povolení a neměl zpracovaný havarijní plán. Zaplatí téměř 300 tisíc na pokutách. Inspektoři z České inspekce životního...

Firma poškodila životní prostředí, unikaly závadné látky do potoka

0
Společnost AGPI dostala pokutu 200 tisíc korun za únik amoniaku do Milevského potoka a následný úhyn ryb. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích...

Nepovolené kácení rostoucích dřevin mimo les

0
Pokutu 180 tisíc korun dostala firma za nepovolené kácení dřevin u železniční trati Bakov nad Jizerou - Jedlová. Společnost IM-stav Praha s. r. o. se...

Nelegální nakládání s odpadní zeminou, kamením a stavebními odpady

0
Společnost nakládala s odpady na pozemcích, které k tomu nebyly určeny. Dostala pokutu 125 tisíc korun. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Hradci...