Osobní čistá mobilita má mnoho forem. Elektrické jednokolky, kterým fandím nejvíce já jsou jen jednou z nich. Tím zůstávají jedinou mně známou formou, která aktivně pracuje s hlubokým kosterním svalstvem svého jezdce nebo jezdkyně. Důvodem proč jsem se rozhodl tomuto tématu na konci měsíce věnovat je čistá mobilita. Ta souvisí s trendem, který ze zahraničí míří směrem i do mé domoviny.

Tímto trendem začínají být přestavby vozů se spalovacími motory na vozy s motory elektrickými. Moderní transformací procházejí například automobilový veteráni. Ovšem již před několika lety (2016) začal spoluzakladatel firmy TESLA MOTORS s přestavbami vozidel určených pro sběr odpadu. Jeho společnost WRIGHTSPEED zaznamenává od té doby stálý růst. Taktéž zvažuje se svým obchodním modelem dále expandovat i mimo území spojených států amerických.

Wrightspeed je výrobce jednotek s elektrickým pohonem pro vozidla svozu opadu

Je až s podivem, že tento obchodní model nenabízí sami výrobci automobilů. Sami jsou totiž nepřímými majiteli stovek tisíc nových vozidel. Ta jsou většinou „zaparkovaná“ na hřbitovech nových aut o kterých jsem již několikrát psal.

Navíc, když jsme diskutovali nad touto otázku v rámci mé mezinárodní partnerské sítě, poukázal jeden z partnerů na skutečnost, že nejenom ona odložená nová auta skýtají velký obchodní potenciál, ale i například naftová vozidla stažená automobilkou Volkswagen a dalšími společnostmi po vypuknutí skandálu s falšovanými výsledky emisních testů by mohla najít velmi brzy nového majitele, pokud by byla elektrická.

Společnosti z oboru AUTOMOTIVE patří k mým klientům. Ne jinak tomu bude do konce roku 2020, který po zásluze bude rokem INDUSTRY 5.0.

Existující vozidla totiž patří k přehlíženým zdrojům takzvaných ON-THE-GROUND-MINES, tedy zdrojům již dostupným, nebo chcete-li existujícím. Přepracování na jiný druh pohonu je možný. To už potvrdili stovky po domácku i profesionálně přepracovaných aut.

Jediné co je ke změně nutné, prostě chtít to realizovat. V tom může být možná základní problém. Znamená totiž změnu myšlení. Nejen samotných společností, ale i jejich investorů, bank a dalších článků, které bez přidávání skutečné hodnoty si rozdělují největší podíl ze zisků. Výše uvedená změna by totiž jejich „spotřebnost“ mohla zaměnit za „nespotřebnost“ a to se jim nezamlouvá. Stejně jako skutečnost, že „staro-nová“ auta by mohla sjíždět z výrobních pásů s mnohem nižšími náklady než ta nová.

Rád bych zároveň upozornil na skutečnost, že se u přestaveb nemusíme limitovat jen na elektrické motory. Využity mohou být i jiné formy pohonu, třeba ty elektrické (pokud je mi známo) se do existujících vozidel integrují nejsnadněji. Proto je možné je úspěšně montovat i v garážích a neprofesionálně vybavených dílnách.

Jak jsem říkal v úvodu, blíží se konec měsíce, ale i tohoto roku. Proto mi prosím nechte popřát vám, aby rok následující byl ve vašem soukromém i profesním životě rokem prostým odpadů a plýtvání ve všech jejich podobách. Bude mi velkým potěšením, budeme-li se v něm moci setkat osobně a začít tak od této návštěvy budovat svět bez odpadů společně.

Facebook komentáře

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu. Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Napsat komentář