- Reklama -

Obří podzemní zařízení pro výzkum jaderného odpadu

Aktuálně

Kdo jsou rádoby největší snaživci ve snižování emisí nebo odpadů?

Před nějakým časem mne jedna paní z nejmenované firmy oslovila se zajímavým dotazem. Její zaměstnavatel pořádal jakousi soutěž v čemsi a ceny pro vítěze...

Aplikace, která pomůže s využitím potravin v uzavřených restaurací

Uzavřením restauračních zařízení ze dne na den vyvstal pro jejich provozovatele problém, co s přebytečnými zásobami potravin. K jejich smysluplnému využití jim pomůže nová odpadová...

Hlavním tématem zákona o odpadech je doba, kdy skončí skládky

Schválená novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon je platný od ledna příštího roku a na první pohled už probouzí méně...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...
Eva Manté
Eva Manté
Pro kvalitní zpracování odpadů existují velké rozdíly mezi zeměmi. Recyklace by měla být společenské úsilí. Všichni bychom se měli podílet nejen na recyklaci, ale hlavně co nejvíce odpadu předcházet.

Laboratoř pro uskladnění a testování jaderného odpadu plánuje postavit Čína. Zařízení má vzniknout až 560 metrů pod zemí. Místo pro realizaci je uprostřed pouště Gobi. Tam se budou provádět testy jaderného odpadu, jak potvrdili úředníci.

Zejména se jedná o skladování vysoce radioaktivního odpadu z jaderných elektráren. Stavba by měla započít příští rok a bude dokončena do roku 2024. Zatím provádíme výzkumy tohoto projektu. Brzy bude uvedeno do praxe, uvedla Liu Hua, vedoucí Národní správy jaderné bezpečnosti na tiskové konferenci.

Umístění zařízení bylo vybráno na základě ideálních podmínek i pro zabránění nechtěným únikům látek z radioaktivního odpadu. Nedochází zde k žádné seismické aktivitě a podloží ve kterém bude laboratoř umístěna se skládá ze žulového podloží. Což podle zveřejněných informací snižuje riziko prosakování podzemní vody.

Stavba započne příští rok a dokončení zařízení se počítá do roku 2024. Celkový výzkum bude prováděn až do roku 2040. Pokud proběhne všechno v pořádku a výsledky budou pozitivní, dostaví se sklad pro dlouhodobější období.

Návrh podzemní laboratoře pro výzkum jaderného odpadu v poušti Gobi

Odborníci z jaderné asociace jsou přesvědčení, že Čína má velkou šanci stát se světovým lídrem v této oblasti. Ovšem musí najít způsob, jak zajistit, že nebude podloží prosakovat. Čínské orgány považují jadernou energii za důležitý zdroj energie, který má pomoci omezit emise uhlíku a další znečištění v závislosti na dovozu paliva.

Vyhořelé radioaktivní palivo by mělo být uloženo v uzavřených měděných sudech a umístěno v podzemních tunelech nebo jeskyních. Taktéž je nezbytné, aby bylo obklopeno cementem nebo bentonitovým jílem, tím se vytvoří další bariéra.

Čínští úředníci obvykle zůstávají málo sdílní ohledně nakládání s jaderným odpadem. Je to hlavně kvůli obavám, že by jakákoliv diskuse na toto téma vyvolala bezpečnostní obavy. Připouští však, že v posledních letech bylo vynaloženo větší úsilí tak, aby se veřejnost lépe informovala a získala podporu takových projektů.

Odborníci tvrdí, že jaderný odpad lze rozdělit do tří kategorií v závislosti na úrovni radioaktivity.

Odpady nízké úrovně se skládají z minimálně radioaktivních materiálů, jako jsou části úklidových prostředků, různé hadry nebo ochranné oděvy používané v jaderných elektrárnách. Zatímco odpady střední úrovně zahrnují věci, jako jsou filtry nebo použité komponenty reaktoru.

Odpady na vysoké úrovni jsou však vytvářeny přepracováním vyhořelého jaderného paliva a vědci obecně souhlasí s tím, že nejbezpečnějším způsobem, jak s nimi nakládat, je pochovat je hluboko pod zem. Tedy v oblastech, kde z geologického hlediska, to bude mít minimální dopad na životní prostředí a zdraví člověka.

Zatím jediným obdobným podzemním úložištěm, které je v současné době v provozu, se nachází v Novém Mexiku v USA. Tento sklad nukleárního odpadu se, ale používá se výhradně pro odpady ze zbrojního a obraného průmyslu. Další možná místa úložiště jaderného odpadu jsou stále diskutována, jako například ve Švédsku nebo Francii, nicméně toto téma má velký odpor v místech, o kterých se diskutuje.

Ve většině případů je jaderný odpad v současné době skladován v chladicích nádržích v místech reaktorů. Někteří odborníci ovšem tvrdí, že nejsou příliš spolehlivé. Zejména chybí sekundární izolace a jsou náchylné k ztrátám při ochlazování.

Mezinárodní agentura pro atomovou energii odhaduje, že na celém světě je uloženo až 250 000 tun vyhořelého jaderného paliva.

Koncem sedmdesátých a začátcích osmdesátých let NASA testovala vypuštění jaderného odpadu do vesmíru. Přesněji nasměrováním směrem ke slunci, ale tento způsob byl vyhodnocen jako příliš nákladný.

Navzdory široké vědecké a odborné podpoře podzemního úložiště jaderného odpadu, zůstávají někteří analytici a mnoho členů veřejnosti skeptičtí ohledně toho, zda je to opravdu bezpečné.

Dle Lei Yiana, docenta na Fakultě fyziky z Pekingské univerzity, neexistuje žádná absolutní záruka, že úložiště bude v okamžiku uvedení do provozu v plném zabezpečení.

Únik radioaktivních látek s úložišť jaderného odpadu byl zaznamenán jak v USA, tak v bývalém Sovětském svazu. Radioaktivní odpad je celosvětově obtížný problém. Pokud to Čína dokáže, vyřeší to globální problém s nukleárním odpadem.

Zdroj: South China Morning Post

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Leave a Reply

Recyklace

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...

Elektrické grily je potřeba udržovat i správně recyklovat

Osm z deseti Čechů alespoň jednou za dva týdny rozpálí gril a s rodinou či přáteli si dopřeje třeba steaky, burgery nebo grilovanou zeleninu. O oblibě...

Jak se postarat o baterii i celé elektrokolo, aby vám dobře sloužilo

Češi milují cyklistiku a zejména v letních měsících jich brázdí tuzemské silnice a cyklostezky zvýšené množství. Roste i obliba elektrokol – elektrický pohon měla zhruba čtvrtina...