- Reklama -

Recyklace bohužel zatím stále zůstává bez potřebných nástrojů

Aktuálně

Kdo jsou rádoby největší snaživci ve snižování emisí nebo odpadů?

Před nějakým časem mne jedna paní z nejmenované firmy oslovila se zajímavým dotazem. Její zaměstnavatel pořádal jakousi soutěž v čemsi a ceny pro vítěze...

Aplikace, která pomůže s využitím potravin v uzavřených restaurací

Uzavřením restauračních zařízení ze dne na den vyvstal pro jejich provozovatele problém, co s přebytečnými zásobami potravin. K jejich smysluplnému využití jim pomůže nová odpadová...

Hlavním tématem zákona o odpadech je doba, kdy skončí skládky

Schválená novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon je platný od ledna příštího roku a na první pohled už probouzí méně...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Návrhy nových odpadových zákonů projedná Legislativní rada vlády. K předlohám trvají desítky rozporů s řadou míst. Přes prázdninové měsíce ukončilo ministerstvo životního prostředí vnější připomínkové řízení ke čtyřem zákonům nové odpadové legislativy. Zákony byly předány k posouzení do Legislativní rady vlády.

Meziresortní připomínkové řízení k novým odpadovým zákonům, konkrétně k zákonu o odpadech, k zákonu o vybraných výrobcích s ukončenou životností, novele zákona o obalech a změnovému zákonu bylo zahájeno v dubnu. V květnu se ministerstvu životního prostředí sešlo přes cca 3000 připomínek, a to jen ze strany povinných připomínkovým míst. Řada dalších připomínek byla zaslána ze strany odborných svazů, asociací, případně nevládních organizací. Tyto připomínky doposud projednány a vypořádány nebyly.

Jednotlivé připomínky povinných připomínkových míst a postoje vybraných organizací je možné nalézt v tomto článku – K návrhům nové odpadové legislativy se dle databáze Úřadu vlády sešlo cca 3000 připomínek povinných připomínkových míst.

 

Rozpory trvají s řadou připomínkovým míst

Po proběhlém připomínkovém řízení byly některé problematické části upraveny, což je pozitivní. Řada podstatných bodů však zůstala bez potřebné reakce a úpravy. Proto k předlohám stále trvají desítky zásadních rozporů s větším počtem připomínkových míst. Konkrétně lze k jednotlivým zákonům uvést, že rozpory trvají s následujícími organizacemi:

1)     Zákon o odpadech (vypořádací tabulka je k dispozici zde – vyporadaci-tabulka-odpady.pdf [ 2.95 MB, PDF ]) – návrh se předkládá LRV s rozpory:

 1. s Ministerstvem zemědělství,
 2. Svazem měst a obcí ČR (SMOČR),
 3. Sdružením místních samospráv ČR (SMSČR),
 4. Hlavním městem Prahou,
 5. krajskými úřady Jihočeského,
 6. Jihomoravského,
 7. Karlovarského,
 8. Libereckého,
 9. Moravskoslezského,
 10. Olomouckého,
 11. Plzeňského,
 12. Středočeského
 13. Ústeckého kraje a
 14. kraje Vysočina,
 15. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 16. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 17. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a
 18. Asociací malých a středních podniků (AMSP)

2)   Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností (vypořádací tabulka je k dispozici zde – vyporadaci-tabulka-vuzu.pdf [ 3.74 MB, PDF ]) – návrh se předkládá LRV s rozporem:

 1. se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR),
 2. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 3. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 4. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS) a
 5. Asociací malých a středních podniků (AMSP).

3)     Zákon o obalech (vypořádací tabulka je k dispozici zde – vyporadaci-tabulka-obaly.pdf [ 1.46 MB, PDF ]) – návrh se předkládá LRV s rozporem:

 1. se Svazem průmyslu a dopravy ČR (SPČR),
 2. Unií zaměstnavatelských svazů ČR (UZSČR),
 3. Českomoravskou konfederací odborových svazů (ČMKOS),
 4. Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS),
 5. Svazem měst a obcí ČR (SMOČR) a
 6. Sdružením místních samospráv ČR (SMSČR).

4)    Změnový zákon (vypořádací tabulka je k dispozici zde – vyporadaci-tabulka-zmenovy.pdf [ 787.5 kB, PDF ]) – návrh změnového zákona je předkládán s rozpory s následujícími připomínkovými místy:

 1. Českomoravská konfederace odborových svazů,
 2. Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Ke stažení – úplná znění návrhů zákonů s porovnáním textů před a po připomínkovém řízení

Pro přehlednost přinášíme úplná znění návrhů zákonů a změn v nich obsažených před a po připomínkovém řízení. Tyto dokumenty jsou ke stažení k dispozici zde:

odpady—zmeny-pred-a-po-mpr.pdf [ 1.14 MB, PDF ]

vuzu—srovnani-pred-a-po-mpr.pdf [ 809.48 kB, PDF ]

obaly—zmeny-pred-a-po-mpr.pdf [ 354.17 kB, PDF ]

zmenovy—zmeny-pred-a-po-mpr.pdf [ 445.39 kB, PDF ]

Všechny další související dokumenty jsou k nalezení na stránkách databáze Úřadu vlády – Eklep, která obsahuje projednávanou legislativu.

Recyklace bohužel zatím stále zůstává bez potřebných podpůrných nástrojů

Jako klíčová se stále jeví nezbytnost doplnění konkrétních nástrojů na podporu recyklace do balíku navrhované odpadové legislativy. V tomto směru zatím bohužel MŽP předlohy, včetně změnového zákona, neupravilo, i když tuto připomínku vznesl velmi vysoký počet připomínkových míst. Přitom objektivně není v této věci na co čekat.

S ohledem na potřebu zajištění nasměrování cca 1,43 milionu tun komunálních odpadů až do finální recyklace, a to v příštích 15 letech, se jeví nezbytnost doplnění konkrétních nástrojů do stávajícího balíku návrhů jako zásadní nutnost. Zcela zjednodušeně jde o to, že bez potřebného navýšení POPTÁVKY po produktech recyklace a tedy i po vytříděných druhotných surovinách, není reálné naplnit závazné evropské cíle. Přitom je třeba si zároveň říci, že splnitelné to je. Pokud se však přijmou i Evropou doporučovaná opatření na podporu recyklace (např. zde nebo zde).

Ministerstvo bylo na tento zásadní aspekt upozorněno již v době probíhajícího připomínkového řízení v druhé půli dubna, a to v rámci otevřeného dopisu 19 svazů, asociací, firem a sdružení více než 2000 obcí a měst, adresovaného ministru Brabcovi. Téma se následně diskutovalo také v rámci tiskové konference přenášené Českou televizí.

Stávající zákon používáme cca 20 let. S tím novým to může být podobné. Cíle recyklace máme splnit za 15 let (dle závazných směrnic k roku 2035). Pro systémové fungování recyklace, včetně udržitelného odbytu recyklovaných výrobků je jednoznačně třeba upravit legislativu nutným směrem již nyní. Tento fakt jednoznačně vyjádřila velká část připomínkových míst – stávající návrhy zákonů mají v tomto směru bohužel stále zásadní nedostatky.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Leave a Reply

Recyklace

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...

Elektrické grily je potřeba udržovat i správně recyklovat

Osm z deseti Čechů alespoň jednou za dva týdny rozpálí gril a s rodinou či přáteli si dopřeje třeba steaky, burgery nebo grilovanou zeleninu. O oblibě...

Jak se postarat o baterii i celé elektrokolo, aby vám dobře sloužilo

Češi milují cyklistiku a zejména v letních měsících jich brázdí tuzemské silnice a cyklostezky zvýšené množství. Roste i obliba elektrokol – elektrický pohon měla zhruba čtvrtina...