- Reklama -
Domů Štítky Popelnice

Popelnice

Odpady

Zálohy PET lahví a nápojových plechovek by významně přírodě ulevilo.

Dobrovolníci z neziskové organizace Trash Hero sbírali po celém Česku odpadky i v roce korony, lockdownů a roušek. V roce 2020 se pořádaných úklidů...

Odpovědi MŽP na dotazy Sdružení výkupců druhotných surovin (SVDS)

Nová odpadová legislativa je účinná již od 1. ledna 2021. To s sebou nese širokou řadu odborných a právních dotazů, které jsou o to...

Odpadová kultura části lidstva je na žalostně nízké úrovni

Nebudeme-li nazývat věci pravými jmény, budeme hovořit o něčem úplně jiném. Proto nazvat to, co vidíte na fotografii důkazem blbosti, není vůbec od věci. Co...

Odhozené vánoční stromky se zase povalují u popelnic na směsný odpad

Řeč je o vánočním stromku. Pražané se tohoto symbolu Vánoc zbavují tradičně v průběhu ledna. Se správným postupem likvidace radí kampaň na sociálních sítích Pražských...

Snížení DPH na zpracování komunálních odpadů pro podporu recyklace

Daňový balíček, který byl ve Sbírce vyhlášen 31.12.2020 s sebou přináší i jednu důležitou věc z hlediska tolik potřebné podpory recyklace, která je v...

Nikdo nemůže tvrdit že ví, kolik je plastového odpadu v mořích a oceánech

Pro nás suchozemce je problematika plastových odpadů v mořích a oceánech více méně tématikou ryze teoretickou. S „plastem mořským“ se setkáme tak maximálně během...

Jaký je správný postup pro nakládání s jedlými oleji a tuky po smažení?

Každoročně se nám o vánočních svátcích rozmáhá takový nešvar, oleje a tuky po smažení ve velkém putují do kanalizace. Tento způsob zbavování se olejů...

Zbytky z kuchyně tvoří nemalou část směsného komunálního odpadu

Domácí bioodpady (kuchyňské zbytky) dnes tvoří nezanedbatelnou část směsného komunálního odpadu. A jakékoli jejich odklonění směrem od spaloven a skládek je něco, čím bychom...

Upcyklace