- Reklama -spot_img

Náklady na tříděný sběr odpadu rostou

Kolik obce zaplatí v roce 2023 za tříděný sběr

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Náklady na tříděný sběr rostou. Svoz barevných kontejnerů není, jak si mnoho z nás myslí, zadarmo. EKOKOM obcím proplácí jen náklady na tříděný sběr obalů, ostatní musí obce hradit ze svého. V roce 2023 to platí například pro 40 % svezeného papíru, 30 % plastů či 4 % skla.

Třídění papíru, plastů, skla a dalších surovin je důležité. Získáme tím cenné materiály a snížíme dopad na životní prostředí. Pro obce je třídění surovin výhodné i z ekonomických důvodů, protože výrobci obalů prostřednictvím společnosti EKOKOM obcím hradí náklady na tříděný sběr obalů. Díky tomu jsou průměrné náklady obcí na tříděný sběr nižší, než kdyby tyto materiály končily ve směsném odpadu.

EKOKOM sleduje a vyhodnocuje náklady obcí na tříděný sběr (sleduji i vliv velikosti obce) a podle nich stanovuje výši odměny a to pro každý materiál (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, kovy). Současně určuje, kolik procent tvoří obaly. Rozlišuje i různé způsoby sběru (veřejná sít + pytlový sběr + door to door systémy, sběrné dvory, jiné způsoby sběru). Podrobný výklad je na webu EKOKOMU.

Papír

V následující tabulce uvádíme výši odměny za sběr papíru prostřednictvím modrých kontejnerů na ulici, modrých nádob u domu či pytlů. Podíl obalové složky pro rok 2023 byl stanoven na 60 %. To znamená, že zbytek hradí obce. Z tabulky je vidět, že podíl obalů v posledních letech výrazně vzrostl (roste spotřeba papírových obalů, například díky růstu prodeje přes internet).

Tabulka papir

Z tabulky vyplývá, že v obcích za poslední roky průměrné náklady na sběr papíru výrazně rostly. Díky rostoucí odměně EKOKOMU však doplácí v průměru stále podobnou částku. Zdůraznit je třeba slovo „v průměru“. Výše skutečných nákladů se liší obec od obce. Mohou být obce, kde náklady na sběr papíru přesáhly i 10000 Kč/t. Takové obce by si pak měly zkontrolovat nastavení systému. Vliv může mít i to, jak svozová firma rozpočítává svezené množství na jednotlivé obce (doporučujeme vážení před a za obcí). Řada obcí jako alternativu využívá sběr papíru ve spolupráci se školami. Za takto vytříděný papír však dostane od EKOKOMU výrazně nižší odměnu.

Významně mohou náklady na sběr papíru ovlivnit domácnosti. Jednak tím, že budou produkci papíru snižovat, jednak tím, že budou skládat kartonové krabice. Pokud totiž krabice nesloží, tak se do 1100 litrového kontejneru vejde jen cca 15 kg papíru, pokud je složí, může to být 2x až 4x více (video z rozboru kontejneru na papír). A nejde jen o úspory peněz, v obcích nemusí být ani dost míst, kde by šlo kontejnery na papír umístit. V komunálním odpadu z domácností se v průměru za rok vyskytuje 40 až 50 kg papíru na osobu. To je zhruba 1 plný kontejner. Tak si můžete spočítat, kolik by jich muselo být u Vás vyvezeno, kdybychom vytřídili veškerý papír. Není divu, že kontejnery na papír jsou často přeplněné.

Plasty

V následující tabulce uvádíme výši odměny za sběr plastů prostřednictvím žlutých kontejnerů na ulici, žlutých nádob u domu či pytlů. Podíl obalové složky pro rok 2023 byl stanoven na 70 %.

Tabulka plasty

Náklady na sběr plastů v obcích také rostou a vzrostla i celková částka, kterou obce na tříděný sběr plastů doplácí. Opět existují velké rozdíly mezi obcemi. Víme, že v některých obcích přesáhly náklady na vytřídění 1 tuny plastů 15000 Kč. Opět doporučujeme vážení množství vytříděných surovin při jejich svozu (stačí před a za obcí).

Velký význam má prevence a to i proto, že část plastů v této chvíli lze jen obtížně recyklovat. Dobře lze využít PET láhve, tvrdé plasty (HDPE) a čisté fólie. Zbytek se dnes využívá hlavně k výrobě alternativních paliv, v menším množství při výrobě směsných plastů (lavičky, plotovky, apod.).

Průměrný obyvatel ČR dnes doma vyprodukuje 30 až 40 kg odpadních plastů, které by zaplnily 1,5 až 2 žluté kontejnery.

Sklo

V následující tabulce uvádíme výši odměny za sběr skla. Sklo je velmi dobře recyklovatelné a jeho sběrem obce výrazně ušetří. Podíl obalové složky pro rok 2023 byl stanoven na 96 %.

Tabulka sklo

Sklo se v domácnostech vyskytuje v množství cca 20 kg/ob/rok. Z hlediska prevence je samozřejmě mnohem lepší tento obal používat opakovaně. Pokud to ale nejde, je třídění skla na místě. Sklo není vhodné v kontejnerech rozbíjet. Ztěžuje se tím jeho dotřídění.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
ZdrojARNIKA
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace