- Reklama -

Ekologové a zemědělci se bouří proti neprůhlednému dělení peněz z EU

Ministr zemědělství chce rozdat zemědělské dotace bez diskuse

Aktuálně

Jaké jsou v současné době dostupné léky v boji s koronavirem-COVID 19?

Nový koronavirus, způsobující onemocnění COVID-19, tu s námi ještě nějakou dobu zůstane. I proto se řada vědeckých týmů snaží o vývoj účinných léků. Které z nich mají...

Proč se v Česku moc nemluví o průmyslové evoluci INDUSTRY 5.0. ?

Dovoluji si sdílet se čtenáři tohoto serveru zprávu, o kterou bych se rád podělil už proto, že právě server inODPADY byl jedním z těch,...

Kontroly zaměřené na kontejnery na recyklované sklo a pojízdné popelnice

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných...

Jak to tedy bude od nového roku v třídění odpadu a recyklaci plastů?

Pokud poslanci v příštím týdnu odmítnou Senátem prosazenou potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy, pak v obcích a městech hrozí zrušení nebo výrazné omezení...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Zemědělské i ekologické organizace se bouří proti neprůhlednému dělení evropských peněz. Dvě stě miliard korun na podporu dobré zemědělské praxe, které získá ČR z evropských fondů v následujících sedmi letech, chce ministr zemědělství Miroslav Toman rozdělit bez potřebné diskuse a za zavřenými dveřmi. Ekologické a zemědělské organizace kritizují ministra ve svých otevřených dopisech za netransparentní proces a vyzývají ho, aby nasměroval dotace do skutečně udržitelného zemědělství.

Zatímco každý členský stát EU nyní vytváří svůj národní Strategický plán společné zemědělské politiky, na evropské úrovni začala vyjednávání mezi Evropskou komisí, Evropským parlamentem a Radou EU, které se musí shodnout na konečných podmínkách pro rozdělování dotací, jež musí členské státy ve svých plánech naplnit. Vyjednávání následují po hlasování v Radě EU a Evropském parlamentu z minulého měsíce. Výsledek obou hlasování kritizovali vědci, ekologické organizace i veřejnost, [1] avšak Evropská komise se i tak rozhodla s vyjednáváním začít.

Evropská komise vyžaduje, aby se diskuse o rozdělení dvou set miliard korun, které do českého zemědělství a krajiny v dotacích pošle, vedla transparentním způsobem a s dostatečným zapojením důležitých aktérů. Český Strategický plán Společné zemědělské politiky má také brát zvláštní ohled na ochranu přírody skrze naplnění tří z devíti cílů zemědělské politiky, které se týkají ochrany přírody a klimatu. To vše Ministerstvo zemědělství obešlo a na připomínkování téměř 400 stran dlouhého dokumentu nyní po měsících, kdy nastavení dotací vznikalo převážně za zavřenými dveřmi, vymezilo pouze 16 dní. [2]

Ekologické organizace ministra v otevřeném dopisu [3] kritizují např. za to, že celý proces přípravy Strategického plánu je nekoncepční a nemá žádný veřejný plán postupu. Do procesu nejsou zapojeny dostatečně ani nevládní organizace, ale údajně ani orgány ochrany přírody, jako je Ministerstvo životního prostředí. Dokumenty, které na sebe mají navazovat, vznikaly souběžně, což vzbuzuje obavu o smysluplnosti jejich vzniku. Širší veřejnost pak na internetu od začátku nenajde žádné přehledné informace, ačkoli zájem o problémy zemědělství a krajiny je v České republice vysoký. [4]

Vzhledem k tomu, že tvorba Strategického plánu na české úrovni nevzbuzuje důvěru, že může pomoci řešit environmentální i sociální problémy v české krajině a zemědělství, žádají ekologické organizace a odborná sdružení ministra Tomana o prodloužení konzultačního procesu k Strategickému plánu a otevření diskuse o zemědělských dotací veřejnosti tak, jak Evropská komise i vážnost situace vyžaduje. K podobným krokům vyzvaly ekologické organizace ministra již v červnu, [5] avšak nyní došla trpělivost i zemědělským organizacím. [6]

Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se z Hnutí DUHA, řekl:
„Nemůžeme si dovolit, aby stamiliardy z Evropy podporovaly další erozi vzácné půdy a ničení přírody a krajiny. Ministr Toman musí otevřít diskusi o budoucí podpoře české zemědělské praxe natolik, aby bylo možné podporovat to, co skutečně potřebujeme: odpovědně hospodařící zemědělce, více alejí a mezí, méně chemie na polích a v potravinách a živou a zdravou půdu.”

Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, řekl:
„Od vstupu do EU jsme svědky poklesu biodiverzity a dalších environmentálních problémů zemědělské krajiny. Je zřejmé, že dosavadní opatření na podporu zdravé krajiny nebyla dostatečná. Přitom na faremní úrovni existují příklady, které dokládají, že zemědělské hospodaření je možné skloubit s efektivní ochranou přírody. Právě o takový výsledek se musí pokusit i budoucí zemědělská politika. Díky překlenovacímu roku je stále ještě čas zhodnotit stávající návrh a případně ho doplnit tak, aby podporoval skutečně udržitelné hospodaření v krajině.”

Kontakty:
Martin Rexa, koordinátor kampaně Zasaďme se Hnutí DUHA, 775 894 642, martin.rexa@hnutiduha.cz
Václav Zámečník, zemědělský specialista České společnosti ornitologické, 776 368 360, zamecnik@birdlife.cz
Aleš Miklík, tiskový mluvčí Hnutí DUHA, 604 131 131, ales.miklik@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] https://hnutiduha.cz/aktualne/pres-45-000-lidi-i-ekologicke-organizace-se-bouri-proti-selhani-europoslancu-pozaduji
https://www.birdlife.cz/nase-dalsi-kroky-zemedelska-krajina/

[2] Jediné veřejně dostupné a aktuální informace na webu Ministerstva zemědělství jsou zde:
http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/szp-pro-obdobi-2021-2027/navrh-strategickeho-planu-szp-2021-2027-1.html

[3] Otevřený dopis ekologických organizací Hnutí DUHA, České společnosti ornitologické, Nadace Partnerství, Zeleného Kruhu a Juniperie ministru zemědělství Miroslavu Tomanovi z 13. listopadu 2020 je dostupný na https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2020/11/otevreny_dopis_transparentnost_sp.pdf

[4] Dopad zemědělské činnosti na životní prostředí v ČR hodnotí negativně 65 % obyvatel, přičemž toto číslo vzrostlo za poslední čtyři roky o 19 %, nejvíce ze všech hodnocených problémů. https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5247/f9/oe200731.pdf Poškození zemědělské půdy v ČR vnímá jako problém 86 % Čechů. https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1001/3110/767-2/#preview Znečišťování zemědělské půdy pak hodnotí jako globální problém 84 % Čechů. https://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/c2/a5251/f9/oe200807.pdf

[5] https://hnutiduha.cz/aktualne/expertni-organizace-vyzyvaji-ministra-tomana-aby-zajistil-zdravou-krajinu-diky-vyrazne

[6] https://pro-bio.cz/wp-content/uploads/2020/11/2020-11-13-Otev%C5%99en%C3%BD-dopis-SZP.pdf

Společná tisková zpráva Hnutí DUHA a České společnosti ornitologické
Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Do tříděného plastu se stále dostávají bioplasty, které nelze recyklovat

Vcelku neprávem se nevraživost nejen nás Evropanů v posledním roce zaměřila na plasty. Tedy materiál, který nám vlastně umožňuje žít pohodlně a levně. Do...

Zelená škola je vzdělávání o problematice třídění a recyklaci odpadu

Na konci listopadu byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a baterií EkoEDA pořádané pro školy zapojené do projektu Zelená...

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace, jsou v současnosti jediné, které lze označovat za tzv. udržitelné. Jednou z nich je nová značka...

Nová mycí linka se zaměřuje na recyklaci tiskových spotřebních materiálů

Nová mycí linka na Haiti pomáhá snížit množství odpadních plastů, které by jinak skončily v oceánech a přináší prospěch místním komunitám, planetě i naší...

Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat?

Až dvě třetiny všech odpadů v České republice pochází ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet. „Je proto nejvyšší čas začít se...