- Reklama -

Jak dlouho bude trvat nouzový stav a jaké další opatření nás ještě čekají

Vláda navrhne prodloužení nouzového stavu do 20. prosince

Aktuálně

Jaké jsou v současné době dostupné léky v boji s koronavirem-COVID 19?

Nový koronavirus, způsobující onemocnění COVID-19, tu s námi ještě nějakou dobu zůstane. I proto se řada vědeckých týmů snaží o vývoj účinných léků. Které z nich mají...

Proč se v Česku moc nemluví o průmyslové evoluci INDUSTRY 5.0. ?

Dovoluji si sdílet se čtenáři tohoto serveru zprávu, o kterou bych se rád podělil už proto, že právě server inODPADY byl jedním z těch,...

Kontroly zaměřené na kontejnery na recyklované sklo a pojízdné popelnice

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných...

Jak to tedy bude od nového roku v třídění odpadu a recyklaci plastů?

Pokud poslanci v příštím týdnu odmítnou Senátem prosazenou potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy, pak v obcích a městech hrozí zrušení nebo výrazné omezení...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Vláda požádá Poslaneckou sněmovnu, aby vyslovila souhlas s prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů, tedy do 20. prosince. Kabinet rovněž odsouhlasil zvýšení minimální mzdy na 15 200 korun a prodloužil některá opatření proti šíření epidemie koronaviru. Ministři rozhodli také o podpoře propuštěných zaměstnanců Sokolovské uhelné.

 

Vzhledem k aktuální epidemické situaci se vláda rozhodla požádat Poslaneckou sněmovnu o další prodloužení nouzové stavu, tentokrát do 20. prosince 2020. Prodloužení je potřeba s ohledem na nutnost ponechat v platnosti dosud přijatá protiepidemická opatření.

Vláda rozhodla také o změně některých opatření určených k omezení šíření koronaviru tak, aby byla v souladu s pátým stupněm tabulky protiepidemického systému PES.

 

Nouzový stav a mimořádná opatření – co aktuálně platí naleznete také ZDE

Od 18. do 20. listopadu je upraveno krizové opatření o zákazu volného pohybu osob. Nově se lze účastnit svatby, pohřbu či bohoslužby, v počtu maximálně 15 osob. Výjimku budou mít také lidé sportující na venkovních sportovištích.

Od 18. do 20. listopadu je upraveno také krizového opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb. Bude prodloužena možnost prodejní doby až do 21.00, v provozovně bude moci být maximálně 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy a nově je výjimka ze zákazu pro psí a kočičí salóny.

Od 18. do 20. listopadu budou moci do škol a školních družin docházet k prezenční výuce, za přísných protiepidemických opatření, žáci 1. a 2. tříd. Mezi výjimky z opatření o omezení provozu škol nově patří například i individuální konzultace na základních a středních školách. Informace k omezením v oblasti školství od 18. listopadu https://koronavirus.edu.cz/informace-a-faq#omezeni-do-201117.

Vláda schválila také krizové opatření, které má v době pandemie zajistit chod prvků kritické infrastruktury. Jedná se jak o režimová opatření týkající se zaměstnanců, tak musí subjekty kritické infrastruktury nově určit nezbytné smluvní dodavatele, vést si jejich aktuální seznam, pravidelně tento seznam předávat příslušnému ministerstvu nebo jinému správnímu úřadu. Jedná se o nařízení, které platilo již na jaře během první vlny pandemie.

S účinností od 18. do 20. listopadu 2020 je upraveno mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení ochranných prostředků dýchacích cest a s účinností od 17. listopadu je upraveno ochranné opatření týkající se překročení státní hranice ČR. Prodlužuje se možnost cestovat v nutných případech do červených zemí až na 24 hodin bez testu. Toto platí pro zdravotní, rodinné, obchodní nebo pracovní důvody. Možnosti cestování se mění i pro nesezdané páry. Nově se bude možné setkat i s partnerem ze země, odkud je do ČR třeba vízum. Podmínkou je doložení dlouhodobého vztahu.

Vláda schválila zvýšení základní sazby minimální mzdy. Měla by se od 1. ledna 2021 zvýšit z 14 600 na 15 200 korun. Cílem je posílení motivace k práci a zvýšení výdělkové úrovně zaměstnanců. Více v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda dnes schválila novelu ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti u firem zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu. Novela cílí na minimalizaci očekávaných dopadů ze ztráty zaměstnání stávajících zaměstnanců společnosti Sokolovská uhelná. Celkem se propuštění dotkne asi 1000 zaměstnanců a jejich rodin. Díky novele se propuštění zaměstnanci budou moci stát příjemci státního příspěvku na strukturalizaci ve výší 5 300 korun měsíčně, a to po dobu 5 až 36 měsíců. U zaměstnanců, kteří ve společnosti pracovali nepřetržitě 25 let a dosáhli věkové hranice 55 let, se může jednat až o 60 měsíců.

Nově schválená novela nařízení o mýtném přináší tzv. třísložkovou strukturu sazeb mýtného od 1. ledna 2021. Hlavní změny se týkají poplatků, které se již nebudou platit na kalendářní rok, ale na rok od doby zakoupení. Navíc se zavádějí poplatky na 30 dnů pro vozidla poháněná plynem nebo biometanem. Rovněž se rozlišují sazby mýtného, a to podle různých kritérií. Mezi ta patří například kategorie pozemní komunikace, kategorie vozidla, míra znečištění ovzduší či hmotnost vozidla. Další informace v tiskové zprávě Ministerstva dopravy.

Dotační program Covid – Školy v přírodě je zaměřený na pomoc ubytovacím zařízením, která pořádají školy v přírodě. Poskytovat se bude podpora ve výši 27 % z částky nasmlouvaných neuskutečněných pobytů škol. Konkrétně se bude jednat o období od 25. května do 29. června 2020. Podpora bude v maximální výši 400 korun na žáka a den. Celkem je na realizaci dotačního titulu připravena částka 65 milionů korun. Samotná realizace bude probíhat v období 30. listopadu 2020 až 30. června 2021. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj.

Až 825 milionů korun uvolní vláda na podporu obnovy sportovních aktivit. Peníze byly původně určené na program Covid – Sport, na který byla vyčleněna celkem 1 miliarda korun. Nevyužitých 825 milionů korun tak bude v rámci podpory Restart sportu využito na podporu klubové činnosti, sportovních akcí pro registrované sportovce i na obnovení sportovních činností po epidemii. Cílem je vytvoření kvalitních podmínek pro sportovce, aby se mohli připravovat na reprezentování České republiky. Podpora se týká i mladých a hendikepovaných sportovců.

Vláda projednala také Soubor opatření v oblasti péče o duševní zdraví pro druhou vlnu epidemie covid-19. Mezi opatření patří realizace informační kampaně k oblasti duševního zdraví, posílení linek psychické pomoci, zapojení Armády a složek IZS do psychologické podpory, či zvýšení dostupnosti psychoterapie a psychosociálních intervencí. Zároveň dojde k implementaci programu prevence duševních onemocnění do škol a vytvoření sítě zdravotních krizových center s komplexní péčí.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-16-listopadu-2020-184886/.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
kategorieKoronavirus

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Do tříděného plastu se stále dostávají bioplasty, které nelze recyklovat

Vcelku neprávem se nevraživost nejen nás Evropanů v posledním roce zaměřila na plasty. Tedy materiál, který nám vlastně umožňuje žít pohodlně a levně. Do...

Zelená škola je vzdělávání o problematice třídění a recyklaci odpadu

Na konci listopadu byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a baterií EkoEDA pořádané pro školy zapojené do projektu Zelená...

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace, jsou v současnosti jediné, které lze označovat za tzv. udržitelné. Jednou z nich je nová značka...

Nová mycí linka se zaměřuje na recyklaci tiskových spotřebních materiálů

Nová mycí linka na Haiti pomáhá snížit množství odpadních plastů, které by jinak skončily v oceánech a přináší prospěch místním komunitám, planetě i naší...

Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat?

Až dvě třetiny všech odpadů v České republice pochází ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet. „Je proto nejvyšší čas začít se...