Jeden z největších lídrů v přeměně odpadu v bioplyn se připravuje na slavnostní otevření modernizovaného závodu. Na jaře příštího roku zahájí ve městě Northwich ve Velké Británii provoz nové vyspělé technologie za pomocí enzymů, kde bude zpracovávat netříděný odpad z domácností.

Kapacita zařízení je odhadována na zhruba 15 tun odpadu za hodinu. Vyprodukovaná energie bude zásobovat téměř 10.000 domů.

Proces vytřídění a zpracování odpadu funguje postupně oddělením organické hmoty, jako je papír a potraviny z ostatních toků odpadu, dále se materiál vypere a zbaví ostatních nečistot za použití enzymů v obřím reaktoru.

“Enzymy zajistí, aby se všechny organické sloučeniny v odpadním materiálu zkapalnily a vznikla dokonalá kaše, plná tuků a olejů, které mohou být přeměněny na bioplyn.

Jiné druhy odpadů, jako např. plasty nebo sklo jsou vytříděny a předávány k recyklaci. Vzniklý digestát z procesu se použije jako surovina pro výrobu kompostu.

Zbytky  NE-recyklovatelných materiálů, jako jsou znečištěný textil, fólie apod. jsou zpracovávány na alternativní palivo pro proces spalování například v cementářských pecích.

Dokonalý proces nakládání s odpady, který kombinuje materiálovou recyklaci a energetické využití odpadu!

Celý článek ZDE

Autor: Milan Karmazín

Zdroj: theguardian.com

 

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář