- Reklama -

V cirkulární ekonomice zkrátka nic není odpadem?

Aktuálně

Klasické ZEVO nebo šetrné zařízení na využití plastového odpadu?

Společnost C-Energy Planá bude v teplárně v Plané nad Lužnicí pálit plastový odpad, aniž by místní obyvatelé dostali možnost se k tomu vyjádřit. Areál teplárny se při...

Lidé si vyzkoušejí žít udržitelněji nebo také ZERO WASTE

V sobotu 1. srpna odstartoval již šestý ročník projektu EKOvýzva, během kterého lidé zkoušejí žít udržitelněji a ekologičtěji. Letošní ročník se posunul kvůli šíření...

Jak se postarat o baterii i celé elektrokolo, aby vám dobře sloužilo

Češi milují cyklistiku a zejména v letních měsících jich brázdí tuzemské silnice a cyklostezky zvýšené množství. Roste i obliba elektrokol – elektrický pohon měla zhruba čtvrtina...

Nevíte, kam s vysloužilým elektrem? Poradí vám chytrá recyklace!

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivním systém REMA, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Cirkulární ekonomika – řešení pro udržitelnou společnost

Už dlouho se mluví o tom, že současný způsob produkce výrobků je z ekologického hlediska neudržitelný. Podle některých odhadů dokonce v roce 2050 nebude stačit na uspokojení veškeré konzumní poptávky na světě ani produkce ze tří planet, natož pak z té jedné, kterou máme. Spotřebováváme prostě moc a naše zdroje na to nestačí. Řešením ale může být takzvaná cirkulární ekonomika.

Zatímco běžná ekonomika a produkce funguje z velké části lineárním způsobem – tedy od surovin, přes návrh, výrobu a používání výrobku až po ukončení jeho životnosti a produkci odpadu, cirkulární ekonomika se snaží tento tok materiálu a energie uzavřít do kruhu. Jedná se tedy o snahu do ekonomiky zavést systém, kdy důsledně využíváme recyklované výrobky a materiály k produkci výrobků jiných, a odpad zde tedy nevzniká.

V cirkulární ekonomice zkrátka nic není odpadem, a to, co nyní pokládáme za odpad, je spíš surovinou pro další kolo výroby a základem pro opětovný životní cyklus výrobku. Zní to možná trochu složitě, ale vše se lépe chápe z obrázku níže.

Schematické znázornění cirkulární ekonomiky. Zdroj: Incien.org 

Cirkulární ekonomika je vlastně organická – napodobuje tok materiálů a energií z přírody, kde také nezůstává nic nazmar a vše se kontinuálně přetváří. Institut cirkulární ekonomiky, který tento koncept popularizuje a podporuje, definuje základní principy cirkulárního hospodaření takto: „…uzavírání toků materiálů ve funkčních a nekončících cyklech, kde neztrácejí hodnotu, čerpání energie z obnovitelných a udržitelných zdrojů a navrhování takových produktů a služeb, které nemají negativní dopady na přírodní ekosystémy a lidské zdroje.“

Výhody cirkulární ekonomiky

  • Menší až nulová produkce odpadu – odpad je zde chápán jako surovina pro další výrobu.
  • Oddělení hospodářského růstu od těžby surovin – v praxi je naplněním cílů cirkulární ekonomiky oddělení ekonomického růstu a těžby surovin. Zejména Evropě by to mohlo přinést nejen větší surovinovou nezávislost, ale také podle údajů konzultantské společnosti McKinsey do roku 2030 úspory okolo 1,8 miliard EUR.
  • Eliminace dodavatelského řetězce – využití cirkulárních principů by také mohlo přispět k eliminaci často přebujelého dodavatelského řetězce, kdy výrobky musí na cestě od výrobce ke spotřebiteli absolvovat příliš dlouhou cestu přes mnoho prostředníků. To výrobky nejen prodražuje, ale také zatěžuje životní prostředí.

Jak dosáhnout cirkulární ekonomiky

Aplikovat principy cirkulární ekonomiky není úplně jednoduché a žádá si multioborový přístup. V praxi je nutné začít od samotného návrhu výrobků, které by měly být vytvořeny tak, aby bylo možné jejich materiál po skončení životnosti dobře recyklovat, případně celý výrobek rovnou použít jinde (upcycling).

V rámci cirkulární ekonomiky se klade důraz také na efektivní využití výrobků. Například podle poradenské společnosti McKinsey je průměrné evropské auto 92 % času zaparkované, 31 % jídla zbytečně znehodnotíme a kanceláře používáme jen 30 % až 50 % času. K efektivnímu využití produktů vedou hlavně sdílení a pronájmy – tedy odklon od tradičního vlastnictví k formě využití produktů jako služeb.

Velmi důležitá je také podpora recyklace odpadů, ve které jsou obecně po celém světě velké rezervy. Jen v Evropské unii se ročně vyprodukuje 2,5 miliardy tun odpadu, z nichž polovina končí na skládkách nebo ve spalovnách.

Zdroj / Autor: druhotnasurovina.MPO

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Napsat komentář

Recyklace

Nevíte, kam s vysloužilým elektrem? Poradí vám chytrá recyklace!

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivním systém REMA, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr...

Nová metoda recyklace matrací poslouží jako surovina k výrobě nových

Společnost BASF vyvinula proces chemické recyklace použitých matrací. Staré matrace díky němu poslouží jako materiál pro výrobu nových. Metoda se nyní testuje v závodě...

Recyklace bazénové vody je z ekonomického hlediska mnohem výhodnější

Vláda připravuje novu legislativu zajišťující větší ochranu pitné vody a donutí tak velké odběratele, ale i domácnosti lépe hospodařit s vodou. Předkládané návrhy předpokládají vyšší...

Starou zahradní techniku můžete nechat zdarma odvézt k recyklaci

Zahrádkaření mají Češi prostě v krvi. Během letošního jara navíc kvůli pandemii koronaviru na svých zahradách či chatách trávili ještě více času než obvykle....

Sbírá lógr od restaurací a kaváren, pak je přimícháván do kompostu

Podle odhadů se každý den na této planetě vypije kolem 2 miliard šálků kávy každý den. Jiný odhad (americké ministerstvo zemědělství) odhadlo produkci kávy...