- Reklama -

Recyklace bazénové vody je z ekonomického hlediska mnohem výhodnější

Pokud nebudou bazény a koupaliště recyklovat bazénovou vodu, tak se v budoucnu nedoplatí

Aktuálně

V řece Bečvě byl zjištěn zvýšený výskyt pěny, čeká se na výsledky rozborů

V místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince, byl zjištěn na hladině Bečvy zvýšený výskyt pěny. V úterý 27. října ve...

INDUSTRY 5.0 a české firmy se účastní veletrhu s konferencí v Indii, zaměřené na nakládání s odpady.

Po úspěšném prvním výstupu INDUSTRY 5.0 na indickém trhu v rámci konference k 125. výročí založení KONFEDERACE INDICKÉHO PRŮMYSLU, který se konal dne 21.8.2020, jsem byl...

Potraviny z domácích plodin by díky dobré úrodě neměly zdražovat

V porovnání s předchozími roky máme konečně dobrou úrodu. Na tom se shodují analytici i odborníci z českého argotech startupu Agdata, lídra v oblasti...

Směrnice o energetické účinnosti stále není zakotvena v legislativě.

Evropská směrnice o energetické účinnosti má pro koncové uživatele změnit řadu aspektům spojených s rozúčtováním. Podle původních plánů měly všechny měřiče tepla a chladu, vodoměry...
Linda Kratochvílová
Linda Kratochvílováhttp://redakce.inodpady.cz
Nabízíme profesionální zpracování odborných článků se zpětnými odkazy v našem tematickém magazínu. Kvalitně zpracovaný článek je efektivním nástrojem k prezentaci vašeho nového nebo zaběhnutého projektu, produktu nebo služby.

Vláda připravuje novu legislativu zajišťující větší ochranu pitné vody a donutí tak velké odběratele, ale i domácnosti lépe hospodařit s vodou. Předkládané návrhy předpokládají vyšší poplatky za „nadlimitní odběr vody“ a dotknou se jak jednotlivců, tak i firem, které pro svou výrobu či provoz vodu nezbytně potřebují. Velkými spotřebiteli vody jsou i veřejné bazény, koupaliště či akvaparky, které budou muset hledat efektivní cesty, jak s vodou lépe hospodařit. Řešení na recyklaci bazénové vody však existují už nyní. Nejmodernější technologie umožňují upravit a znovu vrátit do oběhu až 70 % vody, která by jinak skončila v kanalizaci.

Provozovatelům přináší i další významné provozní úspory na ohřev a chemikálie pro úpravu surové vody. Bazén, který denně vymění okolo 100 m3 vody, tak může ušetřit každý den pouze na vodě až 13 tisíc korun.

V legislativním procesu je zákonná úprava, která by měla pomoci řešit dlouhodobý nedostatek vody a připravit jak firmy, tak domácnosti na prohlubující se problém sucha. Jedná se např. o návrh ústavního zákona o ochraně pitné vody. Pro stavy nouze se stane voda prioritou a bude mít přednost před zájmy jednotlivců i podnikatelských subjektů. Projednávat se bude také novela vodního zákona, která má umožnit přijímat přísnější opatření proti suchu, zavede ústřední a krajské komise, které budou mít v době sucha pravomoc zakázat různým subjektům odběry vody. Firmy, pro jejichž podnikání je voda základem, jako koupaliště, veřejné bazény, akvaparky či wellness zařízení, se budou muset zabývat problémem, jak nastavit vodní hospodaření, aby nemusely platit vysoké poplatky za nadlimitní odběr vody z vodovodního řádu, případně se jich nedotklo ono zmiňované „utahování kohoutků“. Spotřebu vody nařizují provozovatelům těchto zařízení hygienické požadavky na výměnu vody: na každého návštěvníka se musí denně obměnit minimálně 30 litrů vody u krytých plaveckých bazénů, 45 litrů vody u krytých bazénů koupelových a 60 l vody u nekrytých bazénů a brouzdališť.

Ekonomicky i ekologicky příznivé řešení situace přináší recyklace bazénové vody. „Úpravou bazénové vody dokážeme ušetřit až 70 % vody, která by jinak musela vypuštěna do kanalizace. Do bazénu se jinak dopouští pitná voda z vodovodního řádu, kterou je nutné ještě dohřát až o 18 ºC a chemicky upravit podle platných norem. Opětovné využití bazénové vody je z ekonomického hlediska mnohem výhodnější,“ vysvětluje Jaroslav Ďuriš z Asociace poskytovatelů provozních úspor. „Je naprosto nelogické dnes vylévat takové množství v budoucnu nejcennější suroviny do kanalizace. Společnosti, které začnou efektivně hospodařit s vodou již nyní, tedy dřív, než nabude účinnosti nová legislativa, získají obrovskou konkurenční výhodu,“ dodává Ďuriš.

Recyklace bazénové vody přispívá ke snížení nákladů na ohřev bazénové vody, prodloužení životnosti systémů výměníků tepla a snížení množství dávkování chemikálii pro provoz bazénu. Technologie má i svá ekologická pozitiva, neboť koupaliště coby významný odběratel vody v daném městě při aplikaci recyklace bazénové vody neodčerpává cennou pitnou vodu obyvatelům města. Průměrná úspora pro bazén, kde se denně mění 100 m3 vody, činí přibližně 13 tisíc korun denně.

Návratnost investice do zařízení na recyklaci vody se pohybuje pouze okolo 2 až 4 let. „Technologie recyklace bazénové vody AS-POOLREC využívá systém dvoustupňové membránové filtrace včetně několikastupňové předúpravy pracích vod z bazénové pískové filtrace. Výsledný produkt je čistá voda splňující veškeré parametry dané vyhláškou 252/2004 sb.,“ představuje blíže technologii Michal Šubrt ze společnosti ASIO TECH, která zařízení vyrábí.

Dobré zkušenosti s využitím recyklace bazénové vody mají například v Lázních Bechyně, kde díky efektivnějšímu komplexnímu vodnímu hospodaření dosáhnou provozních úspor minimálně 1.550.000 Kč za rok. Pro zajímavost: 100 plaveckých bazénů s technologií AS-POOLREC ušetří téměř 10 000 m3 pitné vody denně, což odpovídá potřebě města s ekvivalentním počtem obyvatel okolo 80 tisíc. Úspora energie by činila 150 000 kW denně.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Zelená linka Chytrá recyklace patří mezi projekty udržitelného rozvoje

Na čtyři stovky odbavených telefonátů, rad a doporučení, taková je tříměsíční bilance provozu bezplatné zelené linky Chytrá recyklace. Ta začala na telefonním čísle 800 976 679...

Co ovlivní nové evropské daně na nerecyklovaný plastový odpady?

Redakce Odpadového fóra položila ve svém říjnovém čísle právě tuto otázku pro svou Polemiku. Mezi oslovenými byl i Petr Havelka z České asociace odpadového...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...