- Reklama -spot_img

Dřevní odpady, recyklace, materiálové využití a jeho další uplatnění

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Jak je to s recyklací dřeva v České republice? V průběhu září byly pro širokou laickou i odbornou veřejnost Českou akademií zemědělských věd a Platformou pro bioekonomiku České republiky uspořádány workshopy tématicky zaměřené na recyklaci dřeva. Významným přispěvatelem do problematiky byla společnost Kronospan CR, spol. s. r. o. (dále „Kronospan“) – člen České asociace odpadového hospodářství, největší zpracovatel dřevního recyklátu v ČR a zároveň přední světový výrobce desek na bázi dřeva.

Přednášky z uvedené odborné akce jsou k dispozici pod tímto odkazem (prezentace ke stažení zde).

KRONOSPAN – největší recyklátor dřeva v ČR

Společnost Kronospan má v dřevařském průmyslu nezastupitelnou roli. Výrobky Kronospanu nacházejí uplatnění v nábytkářské výrobě, v truhlářství, nebo ve stavebnictví (více o společnosti zde). Ve své výrobě společnost Kronospan materiálově využívá recyklát, tj. stavební a demoliční dřevo, obalový materiál, nábytek a velkoobjemový dřevní odpad. Společnost Kronospan  odebírá materiál pro recyklaci jak od odpadářských společností, ale také od stavebních společností, od výrobců nábytku, truhlářů, od sběrných dvorů i řízených skladů obcí a měst. Konkrétně je odebírán obalový materiál (palety, dřevěné obaly, bedny), stavební dříví (trámy, desky), truhlářské zbytky, částečně i starý nábytek, dřevěné zbytky z výroby nábytku, stará interiérová vybavení na bázi dřeva apod.

Materiálové využití tohoto „starého“ dřeva a výroba nových plnohodnotných výrobků, jako dřevotřískových a laminovaných desek, probíhá s využitím moderních pokročilých technologií, které splňují požadavky nejlepších dostupných technik (BAT).

Společnost mezi prvními v Evropě přenáší do praxe strategické a informační trendy a provádí investice zlepšující a zefektivňující proces výroby (emise škodlivých látek, hlukové emise, prašnost, logistika, apod.). Kronospan neustále vyvíjí a zdokonaluje své produkty. Ve své snaze o maximálně pozitivní přínos na životní prostředí provedl v poslední době investice v hodnotě 1,2 miliardy korun vedoucí ke snížení emisí prachu (o 94 %) a snížení celkových emisí (o 60 %). Fotografie moderního provozu lze prohlédnout zde – (foto1, foto2, foto3, foto4)

Jak říká ekolog společnosti, Ing. Rostislav Habán: „Zodpovědnost vůči životnímu prostředí bereme opravdu vážně. Společnost Kronospan je již nyní připravena na nové evropské legislativní opatření omezující ukládání komunálního odpadu na skládky od roku 2030 (resp. 2035 – článek 5 odst. 5 směrnice). Svou činností se podílíme na nastavení pravidel pro třídění odpadů, zejména pak vysokými požadavky na kvalitu u našich dodavatelů dosahujeme kvalitního sběru a třídění odpadního dřeva. Navíc samotným nahrazením tzv. „rostlého dřeva“ recyklovaným, získáme značnou energetickou úsporu, plynoucí z nižšího obsahu vlhkosti v recyklovaném dřevě oproti dřevu surovému. Dojde ke zrychlení procesu výroby a k poklesu významného množství vypouštěných skleníkových plynů. A to nemluvím ani o samotné záchraně stromů, které nemusí být pokáceny.“

 

Ing. Habána jsme se v ČAOH dále zeptali na následující dotazy

Pane inženýre, společnost Kronospan je brána jako dominantní zpracovatel v rámci likvidace dřeva z kůrovcové kalamity, jakým způsobem je nakládáno s tímto dřevem?

Společnost KRONOSPAN pomáhá likvidovat kůrovcovou kalamitu tím, že napadené dřevo používá při výrobě desek. Technologie v Jihlavě umožňuje zpracovat dřevo různé kvality, včetně dřeva napadeného kůrovcem.

Jaký je roční objem produkce společnosti a máte představu, kolik se výrobou recyklátů zachrání stromů, které nemusí být pokáceny?

Zpracováním dřevěného recyklátu v objemu 400 000 tun za rok uspoříme neuvěřitelné dva miliony tun oxidu uhličitého a ročně tak zachráníme 600 tisíc stromů, které nemusí být pokáceny.

V tomto trendu chceme pokračovat, protože se domníváme, že cirkulární ekonomika je nejlepší způsob nakládání s odpady. V současné době pracujeme na projektu, jehož realizací dojde k další úspoře 1 milionu tun oxidu uhličitého a ušetříme dalších 300 tisíc stromů.     

Jakou úlohu má nadace Dřevo pro život, jejímž spoluzakladatelem je společnost KRONOSPAN?

Posláním této nadace je osvěta v oblasti hospodaření se dřevem. Projekty Nadace dřevo pro život jsou zaměřeny na osvětu v oblasti našeho přírodního bohatství – dřeva, lesů a krajiny, jež nás obklopují. Z konkrétních projektů mohu uvést například vzdělávací program Lesní pedagogika nebo Do lesa s lesníkem.

„Česká republika má štěstí, že na našem uzemí je takto významná recyklační firma v oblasti využití odpadních dřevěných materiálů, jako je KRONOSPAN. Můžeme tak v této komoditě dosahovat nemalých podílů finální recyklace. Je však řada dalších druhotných surovin, které budeme muset vytřídit ještě v o poznání větším množství, než doposud a následně je také zrecyklovat. Nové evropské směrnice stanovily jasné recyklační cíle a jako Česká asociace odpadového hospodářství tyto cíle plně podporuje a hledáme cesty, jak dát odpadům a druhotným surovinám nový život. Sdružujeme řadu firem s podobným cílem. Jako ČAOH jsme aktuálně oborovým svazem, který v České republice sdružuje největší kapacitu recyklačních technologií pro zpracování druhotných surovin z odpadů. Jsem přesvědčen, že v další dekádě musí na našem uzemí vzniknout nové řádově statísícové kapacity pro recyklaci různých materiálových toků z komunálních odpadů. Hlavním spojovacím článkem dlouhodobě udržitelné recyklace je ale zdravě fungující poptávka po výstupech z recyklace. To je zároveň aktuální limitující prvek celého sektoru. Nyní musí být společnou legislativní prioritou hledat cesty k zajištění fungující poptávky alespoň na uzemí ČR,“ doplňuje za Českou asociaci odpadového hospodářství její výkonný ředitel Petr Havelka.

Zdroj: Česká asociace odpadového hospodářství(www.caoh.cz)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace