- Reklama -spot_img

Vysoké pokuty za nepovolené dovozy odpadů z Německa

Nedovolené dovozy odpadů z Německa a nevhodné skladování odpadních olejů stály firmu PD Power výrazné pokuty

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Společnosti PD Power s.r.o., které patří zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů v katastrálním území Svatava na Sokolovsku, udělila už v únoru Česká inspekce životního prostředí pravomocnou pokutu ve výši 280 tisíc korun za nedovolené přepravy velkého množství odpadů z Německa do Česka realizované v období od r. 2017 do r. 2020. V červenci tohoto roku ale přibyla další pravomocná pokuta, a to „jen“ ve výši 250 tisíc korun, tentokrát za porušení vodního zákona. Firma ve svém zařízení ve Svatavě skladovala odpadní oleje a živočišné tuky v celkovém množství více než 200 tun, a to v sedmi vodohospodářsky nezabezpečených – přesněji technologicky nevybavených – a nezastřešených jednoplášťových nádržích umístěných bez záchytných, případně havarijních jímek přímo na nezpevněném terénu.

V případě nelegálního dovozu odpadu z Německa se jednalo o plastové směsi pocházející pravděpodobně ze sběru komunálního odpadu a netříděné odpady shromažďované z domácností, které byly přepravené jako čisté plasty a kaučuk. Přepravu zařizovala německá společnost Matejka Abfallmanagement GmbH, původcem odpadu byly společnosti Bachhuber und Partner a Krug Logistik & Marketing GmbH. Tyto odpady byly do Česka dovezeny bez písemného oznámení a souhlasu Ministerstva životního prostředí. Dále se jednalo o dovoz nezpracované strusky, pneumatik, stavebních a demoličních odpadů jako je beton, cihly, plasty a stavební materiály na bázi sádry. Tyto odpady byly evidenčně přijaty do zařízení určeného pouze ke sběru a výkupu odpadů, nikoliv k využití.

Následující, v červenci pravomocná pokuta, měla jiné důvody. Firma nezabezpečila odpady před povětrnostními vlivy a proti nežádoucímu úniku do okolí. Nezajistila, aby všechny nebezpečné odpady, se kterými v zařízení sběrny nakládala, byly označeny v souladu s platnou legislativou, nezpracovala identifikační listy všech nebezpečných odpadů shromažďovaných v zařízení a místa nakládání s nebezpečnými odpady tímto listem nevybavila. Rovněž i neshromažďovala v zařízení odpady utříděné podle jednotlivých druhů a neprovozovala zařízení sběrny a zařízení na využívání odpadních olejů v souladu s jejich aktuálními provozními řády.

Zařízení společnosti PD Power nemělo v době kontroly pro skladování olejů v ocelových nádržích zajištěnou nepropustnou úpravu manipulačních ploch (jednalo se pouze o nezpevněný terén, který byl v některých místech posypán štěrkem) a nebylo ani vybaveno žádným kontrolním systémem pro zjišťování úniku závadných látek. Firma neměla schválený „havarijní plán“ místně příslušným vodoprávním úřadem.

Podle provozního řádu mohly být pro zařízení využity pouze 4 ocelové nádrže na odpadní oleje a 1 ocelová nádrž jiného zařízení. Je v něm rovněž uvedeno, že odpady mají být umístěny v záchytných vanách. Chyběly však nejen havarijní popř. záchytné vany pod vlastními nádržemi, ale i úkapové vaničky v místech manipulace. O vodohospodářsky nezabezpečenou manipulaci se jednalo i v případě nálezu kyblíku s obsahem asi 15ti litrů oleje, která byla volně položena vedle jedné z nádrží na nezpevněném terénu. Vlastní zařízení k úpravě olejů nebylo v době šetření funkční. Jedná se o separátor, který má sloužit k úpravě odpadních olejů na výrobek – podle provozního řádu se takto mají produkovat topné oleje nebo oleje pro další zpracování. Jaká je skutečná kapacita skladu nebylo v době šetření známo, avšak v té době byl téměř celý jeho vnitřní prostor zaplněn sudy a IBC kontejnery, které obsahovaly především odpadní oleje, popř. další tekutiny neznámého složení.

 

K poměrně výrazné pokutě za porušení vodního zákona přispěla i skutečnost, že nezabezpečeným provozem byla ohrožená kvalita podzemních a povrchových vod v dané lokalitě. Přibližně sto metrů severovýchodně od místa skladování závadných látek protéká řeka Svatava, která se řadí podle platné vyhlášky mezi významné vodní toky. Tato řeka je pak také zařazena podle nařízení vlády mezi povrchové vody, které jsou vhodné pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace