- Reklama -spot_img

O skutečném využití odpadů jen nemluvíme, ale především to děláme.

Členové ČAOH pomáhají využít obrovská množství odpadů

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Díky úsilí svozových, zpracovatelských a technologických firem sdružených v České asociaci odpadového hospodářství se v České republice daří ročně efektivně využít více než 2 230 000 tun odpadů.

Do aktuální sčítací akce se letos zapojily např. recyklační či svozové společnosti Transform Lázně Bohdaneč, Kovohutě Příbram, Kronospan CR, Rumpold, FCC Česká republika, Marius Pedersen, Purum Kraft, OZO Ostrava, Mondeco a další. Uvedené číslo sice obsahuje jen určitou část členských firem ČAOH, ale výsledky i tak hovoří samy za sebe (čísla uvedená v článku jsou z doby před přijetím nové odpadové legislativy). Česká asociace odpadového hospodářství je profesním svazem sdružujícím řádově největší kapacity recyklace v České republice.

druhsurovin

Naše členské společnosti v každodenním pracovním režimu odpady nejen sváží, třídí, ale i materiálově či energeticky využívají, nebo je k využití připravují. A to, o co není zájem a co není využitelné, je odstraněno v zabezpečených zařízeních.

Z aktuálního srovnání vyšlo, že v rámci materiálového využití, jen zúčastnění členové ČAOH, ročně využili/recyklovali cca 616 600 tun odpadů a k dalšímu využití do finálních výrobků předali dalších minimálně 420 550 tun odpadů. Do výroby nových plastových výrobků bylo těmito členy ČAOH využito minimálně 17 687 tun plastů, což ušetřilo cca 35 200 tun CO2. Tedy množství, které by jeden osobní automobil vyprodukoval, pokud by 5000 krát objel Zemi. K dalšímu využití bylo také předáno dalších 125 000 tun vytříděných plastů.

transform3plastyflakeplasty2

Zrecyklováno a připraveno do ingotů bylo rovněž např. 48 000 tun odpadního olova, které tak nemuselo být těženo v přírodě, ale je znovu využito z odpadů.

kovohuteingotyolova

Stovky tisíc tun odpadního dřeva bylo recyklováno na výrobu dřevotřískových desek pro nábytek a pro další použití. Jen tím se za rok ušetřilo asi 600 000 stromů. Tříděním papíru a jeho předáním k recyklaci v množství cca 290 000 tun vybrané členské firmy ČAOH dále ušetřily asi 580 000 stromů. Celkem ušetřených skoro 1 200 000 stromů do sebe naváže až 1 200 000 tun CO2.

drevo1 obr1ofmenpapirrecyklace

V ČAOH pomáháme také navracet organickou hmotu do půdy. Jen v aktuálním součtu zúčastnění členové ročně zpracují cca 168 000 tun bioodpadů, ze kterých mimo jiné vyrábí kvalitní kompost, který je vhodný např. pro zemědělské půdy. Ty pak s vyšším obsahem organické hmoty mohou lépe zadržovat vodu v krajině. Část kompostů se prodává i občanům k využití do zahrádek.

kompostarna kompostybioodpady

Naši členové jsou vedle recyklace velmi aktivní také v oblasti energetického využití odpadů. Zde jdeme převážně moderní cestou doporučovanou a podporovanou ze strany EU. Tedy energetickým využíváním upravených, vytříděných a nerecyklovatelných odpadů, které však stále obsahují nemalé množství energie. Jen vybraní členové ČAOH ročně dokázali vyprodukovat a využít, nebo předat k využití, minimálně 133 454 tun certifikovaných paliv z odpadů. Tato kvalitní paliva byla dále energeticky využita v k tomu určených zařízeních.

ecorectap tap-3

Pokračující intenzifikací systémů třídění a svozu odpadů v obcích a městech rovněž chceme přispět k možnému naplnění jednoho z evropských cílů umístěného na samotných horních příčkách odpadové hierarchie. Cíl stanovený Akčním plánem EU k oběhovému hospodářství stanoví, že do roku 2030 má být redukováno množství vznikajících směsných komunálních odpadů na polovinu k roku 2020. Dosaženo toho může být obecně snižováním produkce odpadů, ale také právě další intenzifikací třídění v obcích a městech.

tridit

Firmy sdružené v České asociaci odpadového hospodářství za sebou mají velmi dobré výsledky. Aktuálně do součtu zapojená část členů ČAOH za rok využila přes 2 230 000 tun odpadů. Pokud bychom to pro představu vyjádřili příkladem, pak toto množství by např. pražská spalovna (ZEVO) v Malešicích, s kapacitou 330 000 tun odpadů za rok, spalovala celých 7 let. Množství za rok využitých odpadů členy ČAOH by odvezlo 89 487 kamionů. Ty by v řadě za sebou utvořily kolonu souprav kamionů o délce 1 678 km. Což je vzdálenost jako z Prahy do Liverpoolu nebo do Barcelony. Petr Havelka z ČAOH k tomu dodává: „Zaměstnanci našich firem svým umem a přiložením  rukou k dílu každodenně vytvářejí úctyhodné výsledky  na poli využívání odpadů. Od vytřídění každé jedné PET láhve až po celek v milionech tun.  Často slýcháme:  „mělo by se dělat to a to“.  Tito lidé to dělají v praxi, a to je o poznání složitější, než o tom mluvit. Je to služba zákazníkům, obcím, městům, firmám. Na své cestě budeme i nadále pokračovat ku prospěchu celé společnosti. O výsledky našeho úsilí se chceme s Vámi podělit.“

I přes řadu nových obtíží a přes rostoucí administrativní zátěž se firmy snaží hledat další moderní cesty, jak ještě více odpadů uplatnit znovu do oběhu a naplnit tak cíle moderní evropské odpadové strategie. Naše firmy chtějí i nadále poskytovat kvalitní, efektivní a smysluplné služby. Stále více přitom myslíme i na potřebu snižování produkce CO2, přepravní vzdálenosti a na další aspekty udržitelného rozvoje.

O skutečném využití odpadů jen nemluvíme, ale především to děláme.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství, www.caoh.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace