- Reklama -

Zdanění zbytkového odpadu dováženého ke spalování?

Aktuálně

Starou zahradní techniku můžete nechat zdarma odvézt k recyklaci

Zahrádkaření mají Češi prostě v krvi. Během letošního jara navíc kvůli pandemii koronaviru na svých zahradách či chatách trávili ještě více času než obvykle....

Odložený mobil na palubní desce automobilu může být velkým hazardem

Letos nás pravděpodobně opět čeká tropické léto s vysokými teplotami. Úpal na sluníčku nehrozí jen lidem, ale také jejich mobilní elektronice. Zejména přístroje napájené lithium-iontovými...

STÁTNÍ HMOTNÉ REZERVY JSOU UZÁKONĚNÝM PLÝTVÁNÍM

Dne 9.června 2020 zveřejnil ekonomický deník E15 zajímavou zprávu. Podal ji šéf Správy státních rezerv pan Pavel Švagr, který redaktorům sdělil „JSME PŘIPRAVENI O...

Barevné kontejnery, neefektivní třídění a recyklace obalových odpadů

Květnová dohoda o podpoře třídění kovů mezi Ministerstvem životního prostředí a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM problém Česka s tříděním plechovek nevyřeší. Navíc přinese větší...
Milan Karmazín
Milan Karmazín
Recyklace je proces úpravy odpadu, nikoliv náboženství nebo brand populismu. Recyklace je hlavně business a konkurenceschopný podnik, jako drtivá většina komerčních recyklačních center po celém světě.

Nizozemská vláda zavádí od roku 2020 daň na dovoz RDF (refuse derived fuels), odpadu určeného ke spalování. Jedná se o upravený odpad, který slouží jako palivo, označované pod zkratkou RDF. V České republice také známé, jako tuhé alternativní palivo (TAP). Tyto upravená paliva většinou pocházejí z výstupu třídících linek komunálního odpadu nebo průmyslového odpadu, který nemá ekonomickou hodnotu pro recyklaci.
Tuhé alternativní palivo (TAP) je v ČR využíváno, jako surovina při výrobě elektrické energie nebo tepla. Nezanedbatelným zpracovatelem upraveného odpadu (TAP) jsou také cementárny.

Zdanění odpadů dovážených ke spalování má být v platnosti od 1. ledna 2020. Opatření má rozšířit stávající daň, která v Nizozemí již funguje pro spalování tuzemských odpadů. Rozšíření nové daně bylo formálně oznámeno jako součást státního rozpočtu Nizozemské vlády v polovině září 2019.

Když se plány na zavedení daně poprvé začaly řešit, vyvolaly velkou bouři protestu v rámci odvětví odpadového hospodářství. Provozovatelé spalovacích zařízení a různá sdružení pro obchodování s odpady, poukazovaly na to, že další náklady naruší trh s odpadem. Jinak řečeno, ekonomické znevýhodnění provozovatelů energetických zařízení, kteří s odpadem nakládají v rámci energetického využití.Pokud by taková situace nastala, tak by se odpady ze sytému pravděpodobně navracely zpět na skládky. Takové jsou některé z argumentů lobby tohoto průmyslu.

Protože zatížením daně, by ztrácely zvýhodněnou ekonomickou hodnotu suroviny. Průmysl a obchodování s odpadem určený pro spalování je životně důležitou a flexibilní součástí britského systému nakládání s odpady. Podporuje kolem 7 tisíc pracovních míst ve Velké Británii. Tento systém má dle informačních zdrojů uspořit až 800 000 tun emisí CO 2.

Nizozemsko je největším dovozcem odpadu ze Spojeného království. V roce 2018 obdrželo Nizozemí z Velké Británie více jak 1,3 Mt odpadu. Paliva z odpadu pohánějí zařízení, která po zpracování suroviny z odpadu generují teplo nebo elektřinu.

” Zavedením dovozní daně se tak riskuje, že se každý rok bude ve Spojeném království ukládat více odpadu na skládky. Bez ohledu na hierarchii nakládání s odpady nebo zhoršování dopadů na životní prostředí. Zvyšováním nákladů na tento systém, budou v ohrožení i pracovních místa. Možná to vyzní, jako závislost k velkému podílu britského odpadu pro nizozemské spalovny, ale existuje také riziko uzavírání navázaných průmyslových závodů a eliminace pracovních míst”  komentuje současnou situaci jeden z manažerů sdružení RDF Industry Group.

Nizozemské dovozy RDF v současné době tvoří zhruba čtvrtinu všech odpadů spalovaných v nizozemských závodech. V roce 2017 se na spalování dovezlo přibližně 2 miliony tun odpadu. Otázkou je, jestli uplatnění této daně na celý systém odpadového hospodářství v zemi, nebude při snižování emisí CO2 kontraproduktivní. Nizozemská vláda chce v oblasti změny klimatu pokračovat. Jejím cílem je snížit emise skleníkových plynů v Nizozemsku do roku 2030 o 49 procent ve srovnání s úrovněmi v roce 1990.

Podle některých pozorovatelů má daň vést k tomu, aby náklady na export odpadu do Nizozemska byly ekonomicky nepřípustné. Což má přinutit Spojené království, aby více a efektivně nakládalo se svým zbytkovým odpadem na svém domácím trhu.

V Nizozemsku v současné době dochází k nadměrné kapacitě zpracování odpadu na výrobu energie. Výhodný export RDF (TAP) do země je v současné době nákladově efektivní řešení pro velkou část zbytkového odpadu Spojeného království.
Probíhají vášnivé diskuse o tom, zda má Anglie ambice se vypořádat se svým zbytkovým odpadem. Protichůdné zprávy nabízejí různé předpovědi o budoucnosti systému nakládání s odpady v zemi.

Zejména se globálně diskutuje nad stoupajícím množstvím odpadu. To souvisí s potřebnou podporou řešení pro zvýšení ekonomiky recyklace. Zatím to však nenasvědčuje, že by recyklace měla nějaké ekonomické výhody. Spíše bude recyklovatelný odpad přesměrován do spaloven. Protože je to s ohledem na všechny možné argumenty ekonomicky nejvýhodnější.

Každopádně se zatím nenachází zásadní řešení v konsensu budoucnosti nakládání s odpadem, nejen ve Velké Británii, ale i po celém světě.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Napsat komentář

Recyklace

Starou zahradní techniku můžete nechat zdarma odvézt k recyklaci

Zahrádkaření mají Češi prostě v krvi. Během letošního jara navíc kvůli pandemii koronaviru na svých zahradách či chatách trávili ještě více času než obvykle....

Sbírá lógr od restaurací a kaváren, pak je přimícháván do kompostu

Podle odhadů se každý den na této planetě vypije kolem 2 miliard šálků kávy každý den. Jiný odhad (americké ministerstvo zemědělství) odhadlo produkci kávy...

Firma nezajistila recyklaci nebo jiné využití odpadů z obalů

Společnost JoWo – Com s.r.o. se sídlem ve Kdyni, provozující balicí a obchodní činnost se zaměřením na drogistické zboží, porušila zákon o obalech. V období od...

Na co vlastně čeká stát, kdy začne s podporou recyklace?

V současné době probíhá nejen schvalování nové odpadové legislativy, ale v meziresortním připomínkovém řízení byla také novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Odborníci se...

Projdou zálohy na PET lahve či brzký konec skládkování?

Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny dokončil minulý týden své jednání o odpadové a obalové legislativě. Na něm se poslanci dohadovali jaké pozměňovací návrhy...