- Reklama -spot_img

Jaká může být budoucnost recyklace, nejen plastového odpadu

Aktuálně

Milan Karmazín
Milan Karmazín
Recyklace je proces úpravy odpadu, nikoliv náboženství nebo brand populismu. Recyklace je hlavně business a konkurenceschopný podnik, jako drtivá většina komerčních recyklačních center po celém světě.

Jedna finská společnost nastavuje nový standard s průlomovou patentovanou technologií pro recyklaci plastových odpadů. Globální problém s plýtváním dosahuje historicky nejvyšší úrovně. Nové statistiky a studie každý den odhalují skutečnou hloubku problému s globálním odpadem. Zejména tím plastovým, který zasahuje komunity po celém světě.

Kontaminace potravin, vody nebo rostoucích plodin, různé nemoci a rostoucí množství znečišťujících látek ve vzduchu a půdě jsou nekontrolovatelným problémem.

Jedním z nejčastějších zdrojů vzniku odpadu v životním prostředí jsou v současnosti plasty. Ty se používají téměř ve všech aspektech života denní spotřeby. Od plastů na jedno použití, jako jsou brčka nebo různé obaly, až po stavební materiály a další nespočet produktů mezi nimi.

Globální plýtvání je v nových a nebezpečných výškách. Abychom pochopili závažnost situace, vezměte v úvahu, že každý rok skončí v oceánu celkem až 13 milionu tun plastů. Toto je číslo pouze pro plasty, aniž by zahrnoval další odpad a kontaminaci, stále tomu není konec.

Odpad není jen problém sám o sobě, ale také příčinou emisí skleníkových plynů, způsobeno metanem produkovaným z hnijícího odpadu. Globální problém s odpadem dosahuje nových a nebezpečných výšek. Rostoucí nepříznivý dopad produkovaného odpadu na životní prostředí nyní dosahuje úrovně, kterou odborníci označují jako bod zvratu pro budoucnost životního prostředí.

Otázkou však stále zůstává, jak se řeší problémy s globálním odpadem?

Co s tím lze dělat? V reakci na celosvětovou odpadovou krizi nyní mnoho zemí vytváří strategie a plány pro snížení spotřeby plastů a zajištění úspornější spotřeby plastů. Také  zákazem plastů na jedno použití a jiných typů běžných plastových zbytků, které nakonec kontaminují oceány. Státy také hledají řešení, která převede stávající plastový odpad na nové materiály, aby se zabránilo znečišťování ovzduší spalováním nebo znečišťujícími látkami do půdy prostřednictvím skládek.

Tyto legislativní kroky a strategie obhajují snížení množství hromadění odpadů. Vše v souladu s masivní spotřebou produktů. Zavádějí se různé daně s používáním plastů, nebo naopak daňové úlevy na zlepšení recyklace a využití plastového odpadu. Různé podpůrné nástroje pro zlepšení způsobu třídění a identifikace plastového odpadu.

Stále se hledá inovativní řešení v oblasti nakládání s odpady. Země po celém světě tomu věnují velké úsilí a finanční prostředky. Takovým jedním z řešitelů může být společnost Wimao Ltd. Ta si klade za cíl snížit množství vyprodukovaného odpadu, který často vede ke znečišťování při spalování nebo jinými způsoby zneškodňování.

Ville Immonen je generální ředitel společnosti Wimao Ltd a vysvětluje svůj jedinečný obchodní model.

„WIMAO převrací model„ vytěžit, vyrobit a zlikvidovat “ chce pomoci členským státům EU splnit jejich ambiciózní cíle recyklovat až 75% odpadu do roku 2023. V posledních 3 letech jsme ve společnosti WIMAO vložili naši kariéru do systému recyklace. Systém REMAT je patentovaná technologie, která přemění nerecyklovatelné smíšené toky plastových odpadů a mnoho dalších nerecyklovaných materiálů na ekologické výrobky. Naše výrobky mají úplnou konzistenci i stejné fyzikální vlastnosti jako výrobky vyrobené z plastu, dřeva nebo skleněných vláken. Kromě toho jsou finální výrobky, které vyrábíme, opět recyklovatelné na konci svého životního cyklu. Takže vytvářejí nekonečnou a ekologicky šetrnou smyčku.

Náš pilotní výrobní závod REMAT zahájil výrobu v roce 2018. V našem závodě bereme směsný plastový a dřevní odpad, o který recyklační průmysl nemá zájem. Přeměňujeme jej na kompozitní výrobky. Celková dostupná surovina (toky odpadu) pro naše výrobky se počítají v miliardách tun, což nám poskytuje téměř neomezený růstový potenciál.

WIMAO má jedinečnou pozici pro vytvoření nového standardního provozního modelu pro recyklační průmysl. Naším průlomem je schopnost používat smíšené a špinavé materiály, aniž bychom museli například oddělit různé druhy plastů od sebe a účinně překonávat klíčovou bariéru pro recyklaci. Máme jedinou dostatečně všestrannou technologii, abychom zvládli objemy odpadu, které shromažďují různá materiálová sběrná zařízení. Naše technologie je radikální a nová příležitost, jak posunout Evropu (a případně i svět) k jejímu oběhovému hospodářství. “

Unikátní patentovaná technologie Wimao umožňuje recyklaci více odpadních materiálů a jejich přeměnu na nové ekologické kompozitní produkty. Tyto ekologické kompozitní produkty splňují normy trvanlivosti a použití současných produktů, a to vše s výhodou, že jsou recyklovatelné a šetrnější k životnímu prostředí.

Je na čase, aby se odpady staly opět zajímavou komoditou. Mezi primární odpadní materiály využívané technologií Wimao patří odpadní materiály, které se obvykle považují za obtížně recyklovatelné, a to i v těch nejlepších a nejoddanějších recyklačních zařízeních. Tyto materiály by se za normálních okolností zneškodňovaly skládkou nebo spalováním, než aby byly materiálově využívány. Spalování a další způsoby zneškodňování jsou často používány společnostmi pro nakládání s odpady, které nejsou schopni takový odpad recyklovat. Společnost Wimao Ltd to chce řešit svou technologií, která může eliminovat potřebu takové likvidace odpadu, která primárně poškozuje životní prostředí.

Kromě využití těchto často vyřazených odpadních materiálů otáčí Wimao model nakládání s odpady. To hlavě díky své schopnosti zpracovávat smíšené materiály, aniž by bylo nutné je třídit před zahájením recyklačního procesu. To umožňuje významné snížení množství práce potřebné k recyklaci odpadních materiálů, které by obvykle bylo nutné před zahájením recyklační výroby.

Technologie je vyzkoušena, testována a uvedena do provozu ve zpracovatelském závodě REMAT ve Finsku. Spolupracujeme s místními společnostmi pro nakládání s odpady. Současná produkce závodu zahrnuje více kompozitních produktů, přičemž nové produkty jsou plánovány na budoucí výrobu. Pokračující výroba nových kompozitních produktů je navržena tak, aby uspokojila rostoucí poptávku po ekologických odpadních řešeních. Namísto toho, aby se zvedalo množství vyprodukovaného odpadu a končilo na skládkách nebo spalovnách je tady možnost, odpadní produkty vytvořené patentovanou technologií Wimao stále recyklovat. Znovu a stále přepracovávat a vytvářet tak nekonečnou (a ekologicky šetrnou) smyčku.

Wimao plánuje nabídnout komplexní balíček služeb, který bude k dispozici klientele na globální úrovni. Tento komplexní balíček služeb bude zahrnovat škálovatelný výrobní závod postavený na specifické potřeby a preference klientely. Wimao předpokládá, že její primární klientelou budou společnosti zabývající se nakládáním s odpady, které hledají ekologická řešení nakládání s odpady, která by obvykle nebyla recyklována. Plány servisních balíčků Wimao budou také zahrnovat připravené prodejní kanály pro konečné kompozitní produkty, spolu s kompletní zákaznickou podporou a servisními službami. Zákazníci, kteří mají zájem o rozšíření svých produktů nebo produktových řad si mohou také v budoucnu najmout Wimao, aby vyvinul nové produkty nebo materiály.

Nastal čas rychle jednat. Problém neměnícího se globálního odpadu je vážný. Odborníci odhadují, že roční množství celosvětového odpadu vzroste do roku 2050 o dalších 70%, ledaže by společnosti z celého světa podnikly významné a naléhavé kroky, aby snížily spotřebu plastů a produkci odpadu, a přitom začleňovaly řešení pro nahrazování odpadu.

Co je ještě horší, že 95% materiálové hodnoty plastových obalů neboli 80-120 miliard USD je každoročně ztraceno v ekonomice po krátkém cyklu prvního použití. (Nová ekonomika plastů: Přehodnocení budoucnosti v oblasti plastů, Ellen MacArthur Foundation).

„Plánujeme zřízení několika nových výrobních závodů ve Finsku ve spolupráci s místními společnostmi pro nakládání s odpady. Dalším krokem je vstoupit na globální trhy, kde jsme již měli nějaké předběžné rozhovory s některými velmi zajímavými společnostmi. “ Odpověděl Ville  Immonen, generální ředitel společnosti Wimao Ltd

Wimao podniká kroky zavedením inovativní technologie, která vytváří ekologicky šetrné řešení tradiční recyklace plastů. S úspěchem jejich pilotního závodu plánuje Wimao své operace rychle rozšířit, aby plně vyřešila globální krizi v oblasti odpadu. Nebudou si také udržovat svou technologii jen pro sebe. Plánují nabídnout svou technologii společnostem pro nakládání s odpady po celém světě.

Svět potřebuje hledat lepší řešení pro stále nekončící hordy ​​nerecyklovaného odpadu.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace