- Reklama -spot_img

Slovensko a nakládání s odpady v kontextu šíření koronaviru COVID-19

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Aktualizované pokyny k nakládání s odpady v kontextu šíření koronavirus COVID-19

Nový ministr životního prostředí Ján Budaj apeluje na odpovědné chování i v oblasti nakládání s komunálním odpadem. Envirorezort je v úzkém kontaktu s hlavním hygienikem, Úřadem veřejného zdravotnictví SR a v případě potřeby bude operativně hledat nejlepší možnosti s cílem zajistit bezproblémové nakládání s odpadem.

Při nakládání s odpadem nedochází k vysoké koncentraci lidí na jednom místě. Provozu nebo činnosti, které slouží k nakládání s odpady, jako sběr směsného komunálního odpadu, sběr tříděných složek komunálního odpadu, třídící linky, zpracování odpadu, spalovny odpadů, skládky odpadů nejsou žádnými omezeními prozatím dotčeny. Právě naopak, v aktuální situaci je nezbytné, aby byly provozovány ve stejném rozsahu jako dosud.

Omezení související s vydaným opatřením Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky při ohrožení veřejného zdraví č. OLP / 2595/2020 ze dne 15. března 2020 a č. OLP / 2956/2020 ze dne 16. března 2020 se týkají činností souvisejících s nakládáním s odpadem jen v omezené míře. Tato opatření směřují k provozům, kde dochází k přímému kontaktu se zákazníky. V oblasti nakládání s odpady jde o provozy sběrných dvorů a výkupen odpadů. Tyto provozy není možné podle Úřadu veřejného zdravotnictví SR v současnosti provozovat.

Všechny subjekty, které jsou součástí systému nakládání s odpady, a tedy tento systém tvoří a zajišťují ho (sklizňové společnosti, provozovatelé třídicích linek, provozovatelé skládek atd.), Jsou povinny dodržovat platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství. Mimo jiné zajistit sběr a odvoz odpadů (směsného odpadu, tříděných složek komunálního odpadu atd.), Třídění a dotřiďování separovaného sebraných odpadů, zhodnocení, recyklaci a podobně. Je nezpochybnitelné, že je potřebné a nutné dodržovat při všech činnostech hygienické postupy a předpisy tak, jak pravidelně zdůrazňuje a doporučuje ÚVZ SR.

 

Komunální odpady

Ve smyslu stanoviska ÚVZ SR se použité ochranné prostředky, které vznikají občanům v domácnosti nebo zaměstnancům v běžných provozech – roušky, respirátory, rukavice, kapesníky likvidují jako běžný odpad. Speciální postup se zde tedy nepoužije. Tento odpad se ukládá pouze do směsného odpadu.

Doporučuje se následující postup:

  • Použité ochranné prostředky třeba dát do plastové tašky nebo pytle a pevně uzavřít

  • Pytel či tašku třeba vyhodit do netříděných komunálního odpadu (černý kontejner)

  • Použité ochranné prostředky v žádném případě nepatří do tříděného odpadu

  • Samozřejmě si je třeba umýt ruce a postupovat podle všech hygienických pravidel

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí SR (MŽP SR)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace