Minulý rok se podle MŽP v Česku vyprodukovalo 32 miliónů tun odpadů. Z toho 1,56 miliónu tun činil nebezpečný odpad a 30,46 miliónu tun ostatní odpady.

Z celkové produkce bylo znovu využito 83 procent, z toho 79,5 procenta materiálově a 3,5 procenta energeticky. Na skládkách skončilo 10,3 procenta všech odpadů. Přes polovinu z celkové produkce odpadů tvoří stavební a demoliční odpady. Vyplývá to z nejnovější statistiky MŽP.

Předáno jiné firmě, a co dál?

Statistiky však může částečně, obzvláště u stavebních a nebezpečných odpadů, zkreslovat fakt, že za úředně zlikvidované se považují i ty, které se evidují jako „předáno jiné firmě“.

Jak Právu potvrdila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), u dosud přesně nespecifikovaného množství nebezpečných odpadů evidence v řetězci společností, které si odpad předávaly, nakonec u některé z firem najednou skončí, aniž je jasně zdokladováno, jak se vlastně s odpadem skutečně naložilo.

Podle informací Práva se hodlá ČIŽP na tyto odpadové díry více zaměřit, zda se jedná jen o evidenční mlhu, jejímž cílem mohou být například daňové úniky, nebo je tento „administrativně ztracený“ odpad někde ukládán nelegálně.

„Původce nebezpečného odpadu by měl mít vždy za něj odpovědnost, dokud neskončí ve skutečně fyzicky koncovém zařízení. To znamená ve spalovně nebo na recyklaci. Velké odpadové firmy ale už také začínají zjišťovat, že jim provozovatelé mobilních zařízení křiví trh, protože nabízejí papírovou likvidaci odpadu za ceny, za které nelze odpad reálně a legálně zlikvidovat,“ řekl Právu vedoucí oddělení odpadového hospodářství ČIŽP Lukáš Kůs.

Do skládek o něco méně odpadků

V roce 2014 bylo využito 46,5 procenta vyprodukovaných komunálních odpadů, z toho 34,8 procenta materiálově a jen necelých dvanáct procent energeticky.

Skládkováním se řešilo 48,3 procenta komunálních odpadů, což je meziroční pokles o čtyři procenta. Na skládky se komunálního odpadu loni vyvezlo o 129 tisíc tun méně než v roce 2013, konstatovalo MŽP.

Oproti roku 2013 vzrostl podíl materiálového využití komunálních odpadů, konkrétně se v roce 2014 v ČR materiálově využilo o 288 tisíc tun odpadů více než v roce 2013.