V reálném prostředí průmyslových společností jsem denně konfrontován s deklarovaným cílem provedení změn a přistoupení k programům typu SDG GOALS, CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA apod. Ovšem skutečnost se často s deklarací významně rozchází. Důvodem bývá velká absence prostředků změny.

Tuto skutečnost si uvědomuji dlouhodobě. Vždy je prezentována o to silněji, dojde-li k osobnímu jednání a vyplývajícím dotazům, ať již na půdě továren, firem nebo konferencích a workshopech. Vypadá to, jako kdyby realita a její virtuální podoba, byly dva naprosto odlišné světy. Přesto že si žijeme v té reálné, dávali jsme více prostoru té, které uvidíme jen za „skly“ našich headsetů.

Téměř vždy, jako důvod je uváděn nedostatek prostředků. Proč nejsou ani po 30 letech viditelné výstupy cirkulární ekonomiky? Změna stojí moc peněz! Proč není srovnána platová hladina mužů a žen? Nejsou peníze! Proč se stále hlouběji zadlužuje ekonomika a ruší rezervy? Nejsou prostředky!

Mezi pojem prostředky a peníze bylo dáno rovnítko. Stalo se to už naprostým zvykem. O jiném řešení nebo přístupu se ani neuvažuje. Je nutné utratit prostředky, abych na druhé straně prostředky opět získal. Ve skutečnosti však tomu tak není. Jsem rád, že se mě i v INDUSTRY 5.0 daří v reálném světě dokazovat, že existuje jiná, rychlejší a efektivnější cesta. STAČÍ PŘESTAT PLÝTVAT A VYUŽÍVAT USPOŘENÉ PROSTŘEDKY.

Ano, je tomu skutečně tak. Kdo si myslí, že úspory nic neřeší, toho rád uvedu do obrazu jedním číslem. 475.000.000.000.000 USD/ročně. To je suma, kterou globálně dokáží společně průmyslová odvětví ušetřit, přestanou-li plýtvat. Co je na tom zajímavé, je to že částka není zdaleka konečná. Některá průmyslová odvětví nám pro kalkulaci neposkytla data, o které jsme žádali. Nebyla ani dohledatelná z jiných nebo veřejných zdrojů.

Možná vám může připadat výše uvedené číslo abstraktní. Dovolte mi tedy prezentovat skutečnost na reálném příkladu. Na příkladu, který si můžeme bezbolestně vyzkoušet všichni. Tou je spotřeba energie za svícení.

Zkuste ve své domácnosti, kanceláři nebo firmě, jeden týden sledovat každý den spotřebu energie ve stávajícím stavu. Následně zkuste, jeden týden důsledně zhasínat vždy, když není reálná potřeba svítit. Po skončení měření oba údaje porovnejte. Je fascinující, jak výrazný je rozdíl, a to i u malé domácnosti. Nyní si zkuste představit, jakého rozdílu by bylo možné dosáhnout na místech, kde pracují stovky až tisíce lidí.

Ovšem to je jen část možných úspor vycházejících z prevence plýtvání světlem. Ta druhá, která může výsledek ještě výrazně posunout, je změna technologie osvětlovacích těles a způsobu jejich řízení. Zde bych samozřejmě chápal, že výměna světel ve skladech, či továrnách, ale i ve firmách, úřadech a na dalších místech není levnou záležitostí. Jistěže existují řešení v podobě financování ze strany dodavatele. Možnost splácení části nákladů právě z generovaných úspor. V principu to znamená, že samotná změna není vázána na dostupné prostředky, které je možné utratit, ale na vůli ke změně.

Bohužel společností schopných servis financování takovéto změny, bez přímého zapojení bank a finančních prostředníků, není mnoho. Je třeba, aby byly sami dostatečně finančně silné, mohli si dovolit využít vlastní zdroje. Prostředky pak získávat postupně zpět.

Jednu takovou společnost jsem našel. FRONTIER TECHNOLOGIES  se sídlem v Praze.

Na rozdíl od noha jiných hráčů na trhu, nenabízí při změně „jen výměnu jednoho typu osvětlení za druhý“, ale komplexní servis včetně návrhu změn, dodání, a to nejen technologie svícení, ale i dalších technologií souvisejících s energetickou spotřebou závodu, nebo firmy. Ne nadarmo se právě tato společnost stala součástí jedné z pěti nejsilnějších energetických firem v zemi a působí také na Slovensku a Německu.

Firma se ve své činnosti zaměřuje na prevenci plýtvání, které se stalo, bohužel standardní součástí našich životů a dělá to v oblasti, které rozumí. Pro mne je dobrým příkladem aplikace principů systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání v praxi a je jedním z dalších kandidátů INDUSTRY 5.0. Věřím, že o ní a jejím působení ještě uslyším, protože je na čase, aby se světlem přestalo plýtvat, protože chceme-li mířit ke hvězdám, musíme nejdříve zhasnout, a to není zas tak těžké, nebo se mýlím?

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář