V našem miniseriálu, jenž se týká systému prevence vzniku odpadu, jsme ukázali nástroje, metody a cesty, jak lze odpadu a plýtvání předcházet. Ve všech dílech však zmiňuji, že kromě nástrojů vyvinutých výhradně pro tento účel, existuje i řada jiných, které lze využívat.

Důvodem jejich nevyužívání, i přes dlouhou dobu jejich existenci, či skutečně brilantní výsledky na konkrétních projektech, je často neznalost.

Když pak v některých případech, známy jsou, je na překážku to, že se užívají jinde. Tedy i v jiném oboru a jiné aplikaci. Nový uživatel si neuvědomí, že by šli aplikovat i u něho a při jeho vlastní práci.

Jedním ze silných nástrojů, jsou pokročilé plánovací systémy.

Pod tímto názvem nevidím kalendář v mobilním telefonu nebo počítači. Ani aplikaci hlídající váš čas strávený tamtéž. Skutečně silné nástroje, schopné pracovat s velkými objemy dat, schopné hloubkové analýzy vytvořené na mnoha úrovních. Ta za pomoci křížových a často víceúrovňových souvislostí dokáže, a to s odchylkami v řádu pouhých jednotek procent, a to i v případě že se jedná o tak obtížnou predikci jako je ta, kolik sýra značky XY, se prodá na malé prodejně v konkrétní den.

APS, neboli Advanced Planning Systems mohou někdy připomínat zázračné věštkyně z pohádek a starých bájí. Jejich kouzlo však nespočívá v tajemné magičnu neurčita, nebo tricích a podvodech, ke kterým se mnohé obracely. Jen v „prosté“ logické matematice i logice samotné.

Existenci a funkčnost ověřil, jak to už bývá právě průmysl. Ten totiž potřebuje své plánování a jeho přesnost neustále zlepšovat. Díky odchylkám v plánech, které jsou součástí práce každého výrobního závodu, totiž nastává stav UDRŽITELNÉHO PLÝTVÁNÍ. Ten však z pohledu zvenčí vypadá jak nikdy nekončící průtrž mračen.

Plýtvání je často započítáváno do standardu a stává se tak z něj něco o čem se ani nepřemýšlí. Prostě se to bere jako normál. V jedné z knih, které doporučuji svým posluchačům, partnerům a čtenářům.

Tam tento stav popsal její autor následovně „Zemdlelí poslouchají zemdlelé“

Jedná se o stav, kdy se chyba předává systémem. Ten ji nakonec akceptuje jako standard a nesnaží se ji eliminovat.

Takto například pracují některé systémy umělé inteligence. Tyto totiž neřeší PRAVDU či NEPRAVDU, pokud není dána matematicky. Vždy přijmou vložená data a s nimi pracují, jak je jim řečeno. Je to jedno z rizik odevzdání se umělé inteligenci, rizik, jejichž důsledek může být katastrofický. To jak pro jednotlivce, firmu, tak i pro společnost.

Kdo někdy zažil stěhování továrny do Asie, začínající týmem čínských odborníků s velkoplošnými 3D skenery a video technikou ví, o čem hovořím.

V každém případě jsem rád, že mohu i touto cestou nabídnout všem, kdo by se chtěli dozvědět více o možnostech pokročilých plánovacích systémů a jejich uplatnění ve vlastní práci více, aby využili možnosti, která vznikla z možnosti spojení mých dvou partnerů. Kanadské společnosti JAGUAR-APS zabývající se nejen vývojem, ale i aplikací APS systémů a Moravské vzdělávací společnosti CE-PA, která od letošního roku reprezentuje principy INDUSTRY 5.0 na Moravském trhu.

INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ

Integrovany-system

 

ŘÍZENÍ POPTÁVKY A PŘEDPOVĚĎ PRODEJE

Řízení-poptávky

 

Tyto firmy se totiž spojili a již na říjen připravily dva dvoudenní workshopy pro všechny, kdo se chtějí nejenom tématu APS dotknout, ale chtějí do něho skutečně proniknout a dostat své podnikání na zcela jinou úroveň.

S ohledem na skutečnost, že stejně jako INDUSTRIAL UPCYCLING, není použití limitováno na segment podnikání, obor či funkci, bude se jistě jednat o workshop, v němž vedle sebe může sedět bankéř i mistr výroby nebo ředitel továrny, nákupčí, nebo prodejce a každý si odnese vše potřebné k tomu, aby změnil systém fungování nejenom sám u sebe, ale i v celé firmě, továrně, či dokonce subdodavatelském řetězci.

Výsledkem totiž bude, kromě jiného, další reálný krok na cestě ke světu bez odpadu a plýtvání, a to stojí za to, investovat čas a peníze. Zpátky totiž dostaneme mnohonásobně více.

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář