- Reklama -

Ekonomická a environmentální zátěž v souvislosti s COVID 19

EKONOMIKA OCHRANY ZDRAVÍ

Aktuálně

V řece Bečvě byl zjištěn zvýšený výskyt pěny, čeká se na výsledky rozborů

V místě vyústění odpadních vod z areálu Tesla Rožnov ve Valašském Meziříčí – Juřince, byl zjištěn na hladině Bečvy zvýšený výskyt pěny. V úterý 27. října ve...

INDUSTRY 5.0 a české firmy se účastní veletrhu s konferencí v Indii, zaměřené na nakládání s odpady.

Po úspěšném prvním výstupu INDUSTRY 5.0 na indickém trhu v rámci konference k 125. výročí založení KONFEDERACE INDICKÉHO PRŮMYSLU, který se konal dne 21.8.2020, jsem byl...

Potraviny z domácích plodin by díky dobré úrodě neměly zdražovat

V porovnání s předchozími roky máme konečně dobrou úrodu. Na tom se shodují analytici i odborníci z českého argotech startupu Agdata, lídra v oblasti...

Směrnice o energetické účinnosti stále není zakotvena v legislativě.

Evropská směrnice o energetické účinnosti má pro koncové uživatele změnit řadu aspektům spojených s rozúčtováním. Podle původních plánů měly všechny měřiče tepla a chladu, vodoměry...
Michael Rada
Michael Radahttp://industrial-upcycling.cz/
Po 25 lety převážně v korporátním světě a logistice jsem se v roce 2013 osamostatnil a rozhodl se že začnu budovat svět bez odpadů a plýtvání. Protože to nikdo přede mnou v průmyslové sféře nezkusil, neexistovali nástroje ani postupy, tak jsem je vytvořil a v témže roce představil INDUSTRIAL UPCYCLING. O dva roky později se stal tento nástroj základem pro specifikaci obsahu INDUSTRY 5.0. Nehovořím o tom, co by se mělo udělat, udělám to. Tam kde jiní svou cestu končí, tam já ji začínám. Jmenuji se Michael Rada a buduji svět ve kterém chci abyste žili Vy i vaši potomci.

V rámci svých projektů a snahy o zmírnění dopadů šíření COVID-19 napříč společností a světem se zabývám širokým spektrem aspektů, které tento vir, resp. pandemie s ním spojená, vyvolává a jedním z nich je i ekonomická a environmentální zátěž.

Zatímco ta první je všem jasná – musíme kupovat ochranné prostředky, investovat do vývoje a platit pracovníky, kteří s virem bojují na všech frontách, ekologická je upozaděna. Ve skutečnosti však spolu úzce souvisí, a to obzvláště v oblasti, která je mi již sedmým rokem blízká, v oblasti systémové prevence vzniku odpadu a plýtvání.

Zatímco odpadové společnosti se nám pokouší nalhat, že odpadu máme více, zatímco opak je pravdou a stačí se jen podívat na frekvenci svozů a skutečné objemy, začali si některé hlavně neziskové organizace všímat objemu jednorázových ochranných prostředků končících po jednom použití na zemi, resp. na Zemi.

Je jich skutečně mnoho a trvalo dokonce několik týdnů, než vyšel návod, jak s nimi nakládat a kam s nimi. Návod, v němž je cítit vliv odpadového průmyslu, pro který NEBEZPEČNÝ ODPAD, je a bude zlatým dolem.

Když jsem si včera po telefonátech z CoVpoint prohlédl státem provozované tržiště, uvědomil jsem si opět a to citelně, jak extrémně stát plýtvá a nejenom on.

Na straně poptávky jsou umístěny desítky poptávek po jednorázových ochranných prostředcích, dokonce bych řekl, že jich nejsou desítky, ale stovky. Velkou část tvoří jednorázové ochranné prostředky pro ochranu dýchací soustavy, tedy roušky a respirátory.

Protože databáze neumožňuje přímé propojení nabídky a poptávky, ale vytváří jen naprosto zbytečný článek a zdržení (10 dní po registraci jsem byl kontaktován s žádostí o upřesnění nabídky, aby mohla být zařazena do databáze), nejsem schopen ověřit důvody toho, proč jsou poptávány jen a pouze jednorázové prostředky. Ze zkušenosti však předpokládám, že důvodem je jejich nižší cena.

Zde je však, stejně jako u jednorázových obalů, skutečným problémem absence schopnosti poptávajícího a zájmu mnoha nabízejících, srovnat skutečnou návratnost investice mezi jednorázovými prostředky a opakovatelné použitelnými.

Z tohoto důvodu vznikl i tento článek a doufám, že pomůže situaci narovnat

Na začátku základní cenové srovnání nákupní ceny a doby použití

  • Náústěnka 20,-Kč/ks             jeden zásah        (10-30 min)

  • Rouška 100,-Kč/ks          jedna směna      (8-12 hod)

  • Respirátor 300,-Kč/ks          jeden cyklus       (1-5 dní)

  • Polomaska+filtr 1300,-Kč/ks        opakované         výměna filtrů po týdnech či měsících

Ve výrobních závodech a na projektech patří k základním používaným nástrojům předložení tzv. ROI, Return Of Investment, čili dopočtu návratnosti vložené investice a proto si dovolím tento provést ve srovnání výše uvedených typů ochranných prostředků. Jako etalon použiji cenu polomasky a FFP3 filtru, která je na první pohled ze všech prostředků nejdražší.

  • Náústěnka ¾ – 5 směn

  • Rouška 13 směn

  • Respirátor 2-4 týdny

Na výše uvedeném příkladu je vidět, že nejlevnější ochranný prostředek, je nejdražším, a to i přesto, že jsme pro výpočet ROI použili jen samotnou nákupní cenu, což není správné, protože dobře dopočítané ROI musí zohledňovat všechny náklady s produktem spojené, a to v celém jeho životním cyklu a speciálně u jednorázových produktů, náklady nákupem teprve začínají, ale v žádném případě nekončí.

Dalšími nákladovými položkami jsou sběr, svoz, „uložení odpadu“, svoz odpadovou firmou a „zpracování“, ke kterému může patřit i likvidace.

Čím vyšší frekvence spotřeby, tím vyšší jsou tyto druhotné a terciální náklady.

Shrnu-li tedy výše uvedené skutečnosti, pak ROI, neboli návratnost investice do skutečné a plně funkční ochrany je do jednoho měsíce, po něm všichni, kdo budou i nadále kupovat jednorázové prostředky budou ve skutečnosti penězi plýtvat a to na všech úrovních.

Na závěr snad jen drobnost.

Profesionální polomasky s nanofiltry, například od tuzemské společnosti NANOLOGIX, jsou certifikovaným ochranným prostředkem, který chrání nejen nositele, ale i druhé a to považuji za důležitější, než otázku peněz vydaných ve snaze ušetřit při nákupu.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Zanechte komentář

Recyklace

Zelená linka Chytrá recyklace patří mezi projekty udržitelného rozvoje

Na čtyři stovky odbavených telefonátů, rad a doporučení, taková je tříměsíční bilance provozu bezplatné zelené linky Chytrá recyklace. Ta začala na telefonním čísle 800 976 679...

Co ovlivní nové evropské daně na nerecyklovaný plastový odpady?

Redakce Odpadového fóra položila ve svém říjnovém čísle právě tuto otázku pro svou Polemiku. Mezi oslovenými byl i Petr Havelka z České asociace odpadového...

O recyklaci baterií se říká, že není zisková.

Díky organizaci Ecobat máme dnes bezpočet míst, kam můžeme odevzdávat použité baterie a monočlánky. Mimochodem v principu jsou běžné baterie tzv. články a baterií...

Potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR

Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...