- Reklama -spot_img

Cíle akčního plánu EU pro oběhové hospodářství v oblasti obalů

Protichůdné požadavky na opakovaně použitelné obaly

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Recyklace o opětovné použití jsou skvělým doplňkovým řešením pro co nejefektivnější cirkularitu. Znovu použitelné obaly by ovšem neměly nuceně nahrazovat ty recyklovatelné.

Požadavky na znovu použitelné a plnitelné obaly byly představeny Evropskou komisí v návrhu Nařízení o obalech a obalových odpadech (PPWR). Podle návrhu by měly systémy opětovného použití odpovídat výkonnosti modelu recyklace. Tam, kde již recyklace dobře funguje anebo bylo zainvestováno do nových třídících a recyklačních provozů, mohou nové legislativní cíle opětovného použití obalů narušit úroveň recyklace, a také zmařit vynaložené investice zpracovatelského průmyslu. Pro posouzení, co je pro cirkularitu na daném trhu nejlepší, by měly být zohledněny nezávislé analýzy a fakta, která definují, co je pro životní prostředí nejoptimálnější.

Jak vypadají navržené cíle?

Od ledna 2030 bude minimálně 90 % velkých domácích spotřebičů baleno do opětovně použitelných obalů. V tomto případě, aby obal ochránil výrobek, bude nutné použít velmi odolné, ale přitom lehké materiály, například pevný plast nebo hliník.

Další kategorií jsou alkoholické nápoje ve formě pivo, sycené alkoholické nápoje, kvašené nápoje jiné než víno, aromatizované vinné výrobky a ovocné víno, výrobky na bázi lihovin, víno popř. jiné kvašené nápoje smíchané s nápoji, sodou, jablečným moštem nebo džusem. Zde se vyžaduje, aby od ledna 2030 bylo 10 % a od ledna 2040 minimálně 25 % těchto produktů k dispozici v opakovaně použitelných nebo znovu plnitelných obalech.

U vína, kromě šumivého vína, je to 5 % od roku 2030 a 15 % od roku 2040.

Stejné minimální limity 10 % od ledna 2030 a 25 % od roku 2040 jsou i u kategorie nealkoholických výrobků. Patří sem nápoje ve formě vody, vody s přídavkem cukru, vody s jinými sladidly, ochucené vody, sodové limonády, ledové čaje, které jsou ihned připravené k pití, čistá šťáva, šťáva nebo mošt z ovoce nebo zeleniny a smoothies bez mléka a nealkoholické nápoje s obsahem mléčného tuku.

Důležité jsou ale i požadavky na obaly, které si spotřebitel neodnáší domů spolu s výrobky, ale vykonávají hlavně přepravní funkci od výrobce do místa prodeje. Jedná se o přepravní obaly ve formě palet, plastových beden, skládacích plastových krabic, kbelíků a sudů pro přepravu. Výrobci a distributoři musí zajistit, aby tyto obaly byly od roku 2030 alespoň z 30 % opakovaně použitelné a od roku 2040 minimálně 90 %.

Znamená to, že veškeré obaly, včetně folií a pásek, používané při přepravě mezi pobočkami téže firmy, sesterské nebo dceřiné firmy, musí být opakovaně používány. Taktéž veškeré přepravní obaly, včetně folií a pásek, použité při přepravě jiné firmě uvnitř jednoho členského státu musí být opakovaně používány. Teoretická úvaha, že je snadnější zajistit opakované použití uvnitř jedné firmy, je však v rozporu se skutečností, že řada firem má pobočky po celé EU, ale i mimo ni, a tento požadavek fakticky nutí k opakovanému použití na velké až velmi velké vzdálenosti s negativními důsledky na emise z dopravy. Je nutné si uvědomit skutečnost, že opakované použití má obvykle pozitivní dopad na životní prostředí pouze při kratších přepravních vzdálenostech, a proto povinnost jej používat by měla být omezena danou vzdáleností. Takto formulovaný návrh nařízení však znamená, že v Lucembursku považujeme za limitní vzdálenost jednotky až desítky kilometrů, zatímco ve Švédsku, či Španělsku stovky až tisíce kilometrů. Pro doplnění je vhodné poznamenat, že toto nařízení se uplatní i při zásobování ostrovů, jako jsou Kanárské ostrovy či Kapverdy, ale i zámořských teritorií Francie, včetně těch v Polynésii.

Zajímavá je situace i pro e-shopy prodávající nepotravinářské zboží. Minimálně 10 % zboží musí být od roku 2030 přepravováno a dodáváno v opětovně použitelných obalech, o deset let později to bude minimálně 50 %.

Tento seznam obalů může Komise kdykoli rozšířit nebo změnit cíle opakovaného použití, pokud k tomu existuje pozitivní zkušenost, případně může cíle snížit, či některé obaly z povinnosti vyloučit, pokud zjistí, že je to nevhodné z hygienických důvodů nebo nevyhovují pravidlům ochrany životního prostředí. Bohužel, až v roce 2029 budou známa pravidla výpočtu plnění cílů opakovaného použití.

Všechny výše popsané požadavky na opětovně použitelné a plnitelné obaly jsou ale protichůdné k cílům Akčního plánu pro oběhové hospodářství. Tyto obaly by narušily konkurenceschopnost vnitřního trhu a zároveň by nahradily významnou část obnovitelných a recyklovatelných obalů alternativami na bázi fosilních paliv. To znamená, že řešení obalů na bázi fosilních materiálů budou podporována bez ohledu na jejich dlouhodobé a systémové dopady na životní prostředí. To je také v rozporu s rámcovou směrnicí o odpadech, která umožňuje odchýlit se od hierarchie odpadů na základě prokázání přínosů pro životní prostředí. Kromě toho by měly být zváženy hygienické a bezpečnostní požadavky pro spotřebitele a výrobce v důsledku opakovaného použití obalů v aplikacích přicházejících do styku s potravinami. Cíl akčního plánu EU pro oběhové hospodářství, aby „všechny obaly byly do roku 2030 znovu použitelné nebo recyklovatelné“, by měl být v souladu s ambicemi EU v oblasti ochrany životního prostředí a bezpečnosti spotřebitelů.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieRECYKLACE
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace