- Reklama -spot_img

Vyjádření k nejasnostem, které panují ohledně kalamity hrabošů

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

S ohledem na vysokou míru nejasností, které panují ohledně kalamity hraboše, je nutné znovu vysvětlit postupy a kompetence, které mají jednotlivé úřady, a na kterých panuje shoda mezi Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem zemědělství.

Postup a kompetence úřadů

Jediným kompetentním orgánem k vydání výjimky z aplikace přípravku Stutox II, jehož použití je celoevropsky regulované, je podle rostlinolékařského zákona Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ). Tzn., že ÚKZÚZ určuje, zda bude zemědělcům udělena výjimka na aplikaci do děr nebo i na plošný rozhoz Stutoxu a za jakých podmínek. Tyto podmínky by především měly zohledňovat fakt, že zde existuje evropská i česká legislativa v oblasti ochrany přírody, a proto je nezbytné zapodmínkováním jakékoliv aplikace Stutoxu minimalizovat rizika pro přírodu a ochránit tak zemědělce před střety s platnými zákony. Pokud totiž aplikací Stutoxu dojde k úhynu živočišných druhů, hrozí zemědělcům postihy dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Na to MŽP upozorňuje zemědělské svazy již od léta letošního roku, aby ochránilo zemědělce před zbytečnými pokutami.

V chráněných územích, kde je jakákoliv aplikace biocidů zakázána, a dále na území s výskytem zvláště chráněných druhů, je potřeba, aby zemědělci žádali výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny nad rámec povolení, které mají od ÚKZÚZ. Tyto výjimky vydávají krajské úřady, popř. Agentura ochrany přírody a krajiny. Zemědělcům i krajským úřadům MŽP nabídlo metodickou pomoc, jak o výjimky žádat.

Na jednotlivých krajských úřadech tak běží správní řízení o povolení výjimek. Jejich počet je v řádu několika desítek.

Újmy za ztížené zemědělské hospodaření

V případě, že zemědělcům nejsou uděleny výjimky z ochrany druhů podle zákona o ochraně přírody a krajiny (v tuto chvíli mají od ÚKZÚZ povolenou aplikaci STUTOXu II do děr), mohou žádat na rezortu MŽP kompenzaci za újmu na zemědělském hospodaření. O tu mohou požádat do března příštího roku na Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR.

Náhrady škod zemědělcům

Podle kompetenčního zákona je výhradním poskytovatelem prostředků za škody na úrodě způsobené různými mimořádnými vlivy výhradně Ministerstvo zemědělství.

Ministerstvo životního prostředí už před několika měsíci nabídlo Ministerstvu zemědělství, že uhradí z dotačních prostředků z rezortu MŽP projekty zaměřené na péči o krajinu, které má připravené Státní pozemkový úřad, spadající pod MZe. Jedná se až o miliardu a půl z prostředků našeho rezortu. Jednoduše řečeno, MŽP převede v následujících měsících prostředky svého rezortu do rezortu MZe, ty poputují na ochranu a péči o krajinu. Z ušetřených peněz na rezortu MZe tak může MZe hradit škody zemědělcům.

Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace