- Reklama -spot_img

Tisíce tun zeminy na pozemku, který nebyl k nakládání s odpady určen

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Firma skladovala skoro 16 tisíc tun odpadní zeminy na pozemku, kde neměla. Pokutu 140 tisíc korun uložili společnosti KÁMEN OSTROMĚŘ s.r.o. inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Hradci Králové za porušení zákona o odpadech. Firma od května 2018 do října 2019 soustředila téměř 16 tisíc tun odpadní výkopové zeminy za účelem rekultivace na pozemku v k. ú. Ostroměř. Ten ale nebyl k nakládání s odpady určen. Podle zákona o odpadech je původce odpadů povinen nakládat s nimi pouze v zařízeních k tomu určených.

Na základě oznámení o navážení výkopové zeminy pocházející z výstavby kanalizace v obci Dobrá Voda u Hořic a z opravy silnice I/35 Ostroměř na pozemek v k. ú. Ostroměř, provedli inspektoři v květnu 2019 kontrolu. „Při fyzické obhlídce kamenolomu v Podhorním Újezdě jsme zjistili, že na pozemku byla soustředěna navážka odpadní výkopové zeminy bez jiných příměsí, před rekultivací, která byla naplánována na rok 2021. Předložen byl Plán rekultivace lomu Podhorní újezd, ze kterého vyplývá, že veškerý vytěžený materiál, který nebude určen k prodeji, bude využit k vlastní rekultivaci pozemku. V tomto plánu ale není uvedeno, že k tomu bude využita odpadní výkopová zemina pocházející od jiných subjektů,“ řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Nakládání s odpady v zařízeních, na které není vydáno žádné povolení, představuje ohrožení životního prostředí s možným poškozením některých složek, jako jsou voda, půda, ovzduší. Výkopovou zeminu lze využít na povrchu terénu v zařízeních provozovaných v souladu se zákonem o odpadech, tj. na základě rozhodnutí příslušného krajského úřadu. Zároveň v případě, že její využití bude v souladu se stavebním zákonem a povoleno rozhodnutím stavebního úřadu.

Při stanovení výše pokuty vycházeli inspektoři z charakteru, druhu a množství odpadů, se kterým bylo nakládáno v rozporu se zákonem. Jednalo se přesně o 15.712 tun odpadní výkopové zeminy, jejíž kvalitu obviněný znal. „Šlo o nedbalost a nedostatečnou znalost právních předpisů. Obviněnému nebylo známo, že k tomu, aby mohl s odpady nakládat na předmětných pozemcích, musí disponovat platným souhlasem příslušného krajského úřadu. Z předložených dokladů také vyplývá, že mohl být k převzetí odpadu finančně motivován, protože převzal odpadní výkopovou zeminu za úplatu, se kterou bylo následně nakládáno v rozporu se zákonem o odpadech,“ řekl Trávníček.

Zdroj: aktuality ČIŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

1 komentář

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace