V jednom z minulých příspěvků jsem se dotkl tématu spotřebitelských obalů. Přesto, že se většinou věnuji těm průmyslovým. Ty se používají pro zasílání materiálu nebo výrobků v portfoliu mých klientů v rámci subdodavatelského řetězce.

Důvodem je nejen to, že se v prostředí průmyslových závodů již principy prevence vzniku odpadu a plýtvání integrované v INDUSTRIAL UPCYCLING stejně jako v INDUSTRY 5.0 začaly šířit samovolně, ale znamená to, že evoluce úspěšně pokračuje. Skutečnost, že se má činnost čím dál častěji zaměřuje na skupinu tzv. TIER 1 výrobců, tedy těch, kdo již vyrábí výrobky pro koncové uživatele.

Již po několikáté, jsou to firmy z oboru potravinářského průmyslu. A to nejen z toho pro lidi, ale i zvířata v podání domácích mazlíčků. Oba segmenty totiž vykazují stálý nárůst. Krmiva pro zvířata pak růst, který by jiná odvětví nazývala skokovým a trvalým.

Většina potravin na pultech super, hyper a dalších marketů nebo obchodů se prodává již balená. Balí se i produkty, u kterých byste před dvěma dekádami jen nevěřícně kroutili hlavou nad vyhazováním peněz. Tak uvádí prodejci a výrobci, nebo další články v subdodavatelském řetězci. Balí pro své zákazníky, tedy pro Vás a pro mne.

Proč?

  • Jedním z důvodů je legislativa. Často přichází s dalšími nařízeními, korigujícími normami, jež byla nařízena dalším nařízením.
  • Druhým pak neschopnost hledat řešení pro vytvoření rovnováhy mezi spotřebou a výrobou.

Co pod tímto rozumět?

Třeba to, že z důvodu absence schopnosti věštit z křišťálové koule a nezájmu používat desetiletí sbíraná a existující data, nejsou obchodníci schopni říci, jak dlouho jim bude zboží k prodeji ležet na regálech jejich obchodů. Taktéž v jejich skladech nebo ve skladech samotných výrobců.

Proto jsou výrobci legislativou i svými odběrateli nuceni výrobky balit tak, aby vydrželi co nejdéle. U některých výrobků obal slouží i k tomu, aby výrobek déle vypadal čerstvý. U všech pak k tomu, aby výrobek byl dobře prodejný.

Jak vidíte sami, má obal mnoho funkcí. Proto se zabývat tím, co bude, až z obalu bude vyjmut výrobek, nepovažovalo mnoho výrobců až donedávna za důležité. Máme přeci EKO-KOM. Máme ty úspěšné barevné popelnice. Máme tady přeci recyklaci. To byly nejčastější argumenty marketingového oddělení. To potřebovalo obal co největší, nejbarevnější, aby se dobře prodával.

Podařilo se tak, že 85% komunálního odpadu tvoří obaly.

Někteří výrobci pochopili, že cesta, kterou se vydali, není cestou správnou. Proto se rozhodli ke změně, často však takové, aby nebolela. Místo černého písma, použili zelené a k tomu zakoupený certifikát udržitelnosti. Prý to stačí. Naštěstí ne všichni jsou pokrytci.

Velmi mne potěšilo, jaké množství obalových společností a nakonec i designérů obalů se v posledních dvou letech vyrojilo spolu s nápady. Nejen myšlenkou, ale realitou mění svět a redukují fyzické množství obalů k nelibosti těch, kteří na absenci akce zatím profitovali.

Věřím, že po FIXLOG ONE určeném převážně pro průmysl a logistiku, přispěji ke změně i já sám. Spolu s partnery totiž nyní vyvíjím spotřebitelský obal, který bude možné sníst.

Prvními, kdo již ochutnal jsou domácí mazlíčci. Často si totiž sami pochutnávají na papíru, kartonu, ale i některých dalších materiálech. Bez toho, aby se jejich všežravost projevila negativně na trávicím traktu.

Žádný z požívaných obalů však nebyl pro požívání určen a jeho likvidace, byla spíše náhodou, než pravidlem. I přesto byla ještě něčím a to motivací. Mou vlastní motivací pro projekt, jehož výsledkem bude spotřebitelský obal, který bude určen pro přímou spotřebu.

Již po zahájení projektu se ukázalo, že limitovat se jen na krmivo pro zvířata by byla chyba. Proto jsme spolu s partnery již od začátku pracovali s myšlenkou přenosu technologie ze zvířat na lidi a naopak.

Prvním výsledkem jsem se pochlubil již šest měsíců před reálným zahájením práce. Bylo to na konferenci obalového institutu SYBA a jednalo se u ukázku uživatelského obalu, který zcela jistě bude v oběhu v době INDUSTRY 5.0. Nebyl sice jedlý, ale měl všechny ostatní parametry, které míti musí.

Od tohoto obalu k obalu jedlému byl již jen krůček. Proto věřím, že do konce roku, už budou vidět první výsledky. Čímž se prokáže, že obal, který není vratný, nemusí končit v kontejneru nebo popelnici, tedy neskončí na skládce.

 

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář