- Reklama -spot_img

Roztržené pytle s plastovým granulátem se válely na komunikaci.

Lužnice pod nájezdem plastu

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Česká inspekce životního prostředí zaznamenala při neohlášené kontrole ve firmě Silon s.r.o. v červenci tohoto roku velké množství plastového granulátu, který se v rozporu se zákonem nacházel nejen po jím pronajatém areálu v Plané nad Lužnicí, ale dokonce i v samotné Lužnici. Společnost sice ve lhůtě stanovené pro vyjádření předložila prezentaci, ve které představila kroky provedené v rámci prevence úniku granulátu do toku Lužnice, podle inspekce ale mělo k těmto krokům dojít minimálně o dva roky dříve. Podněty upozorňující na přítomnost uniklého granulátu v Lužnici přicházely totiž opakovaně už od roku 2019. ČIŽP uložila za přestupek při zacházení se závadnými látkami pokutu 100 tisíc korun.

Společnost SILON s.r.o., která pracuje s plastovým granulátem, z něhož se vyrábí například plastové materiály pro automobilový průmysl nebo netkané textilie pro použití ve zdravotnictví i k osobní hygieně, má pronajatou část areálu společnosti C-ENERGY Planá s.r.o. v Plané nad Lužnicí. Při inspekční kontrole se plastový granulát nacházel v otevřeném korytu srážkové kanalizace ulpělý na plovoucích nečistotách, na stěnách koryta i v řece Lužnici u výustí kanalizace. „Tisíce kusů kuliček granulátu bylo zachyceno v pobřežním porostu i ve vzorku povrchových vod,“ potvrdil ředitel Oblastního inspektorátu v Českých Budějovicích Vladimír Jiráček a dodal, že složení plastového granulátu předurčuje, jestli granulát zůstane na hladině nebo klesne ke dnu. Granulát s polyamidovým základem ve vodním prostředí nabobtná, zvětší svoje rozměry a klesne ke dnu. Může obsahovat i nízkomolekulární podíly rozpustné ve vodním prostředí a co je pro životní prostředí velice škodlivé, může se ve vodním prostředí vyskytovat desítky až stovky let.

 

Všude při chůzi mezi jednotlivými objekty v uvedeném areálu se nacházel plastový granulát, a to nejen jednotlivě, ale i v hromádkách. Roztržené pytle s granulátem se válely na komunikaci. V lokalitě podjezdových stáčecích sil byl granulát všudypřítomný, v mnoha vrstvách, tj. mezi sily, v zádveří, na komunikaci. Uniklý plastový granulát byl nalezen i u dalších stáčecích sil u dalšího objektu. V komunikacích kolem výrobních hal obviněného jsou instalovány dešťové kanalizační vpusti, kam se při dešťových srážkách plastový granulát společně s vodami splavil a obvykle se dostal jak jednotnou kanalizací na areálovou čistírnu odpadních vod v Táboře, tak i přes přelivnou hranu v odlehčovacím objektu do dešťové kanalizace a odtud do vodního toku Lužnice. V areálu byl zjištěn silný provozní nepořádek. Je zřejmé, že obdobný stav trval i v období, které kontrole bezprostředně předcházelo.

 

Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opaření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí, to znamená, že společnost porušila své povinnosti, když neučinila přiměřená opatření, a důsledně nekontrolovala úklid exponovaných míst tak, aby se zabránilo únikům závadné látky prostřednictvím dešťové kanalizace do povrchových vod.

Společnost SILON ve lhůtě stanovené pro vyjádření předložila prezentaci, ve které představila kroky provedené v rámci prevence úniku granulátu do toku Lužnice, spočívající v nastavení systému kontroly venkovních ploch a odpovědnosti pracovníků, nastavení pravidelného úklidu externí firmou Promt2 servis, osazení kanalizačních vpustí sběrnými koši, zakoupení vlastního multifunkčního čistícího vozu značky Kärcher a představila finální projekt automatických česlí na odlehčovacím kanálu. SILON se dále zavázal pokračovat v pravidelných úklidech, čištěních a kontrolách tak, aby eliminoval úniky granulátu do toku Lužnice. Spáchaný přestupek považuje ČIŽP nicméně za závažný a pokutu sto tisíc korun za adekvátní.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace