„Už na konci minulého roku nám bylo jasné, že zvýšený online prodej musí logicky znamenat zvýšené množství odpadu, zejména pak obalových materiálů. Proto jsme již v uplynulých měsících navýšili svozové kapacity na celém území města tak, abychom udrželi čistotu a pořádek v pražských ulicích,“ říká Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí.

I přes navýšení kapacit úklidových i svozových vozů se ukazuje, že nezbytnou součástí fungujícího obecního systému je i adekvátní míra kontroly výkonů svozových firem nejen ze strany města, ale i širší veřejnosti. Online nakupování a s ním související nárůst vyprodukovaného odpadu bude mít i v dalším období vzrůstající tendenci, a proto vyžaduje adekvátní součinnost všech účastníků celého procesu. Praha bude i nadále vyžadovat od svozových firem vysoký standard poskytovaných služeb a přistupuje ke zvýšení dohledu nad činností svozových společností. Metropole také chce v kontrole postupovat ve vzájemné kooperaci s občany i zástupci městských částí a společně sdílet informace o zajišťování pravidelného svozu nebo úklidu kolem separačních stanovišť.

„Čistota pražských ulic je jednou z priorit vedení města. Vyzýváme proto městské části i občany, aby zasílali fotky a podněty na případné problémy se svozem tříděného odpadu ve svém okolí. Jsme připraveni všechny podněty obratem řešit se svozovými firmami,“ komentuje nově nastavená kontrolní opatření náměstek Hlubuček.

Jednou z výslovných smluvních povinností svozových společností, na jejíž kontrolu se hl. m. Praha zaměří, je povinnost uskutečnit úklid tři metry všemi směry od separačního stanoviště a dva metry zametat.

„Praha v roce 2021 počítá s 1,6 miliardy korun na zajištění svozu komunálního odpadu z pražských ulic a sběrných dvorů. Za tyto peníze chceme mít pořádek v ulicích. Budeme důsledně kontrolovat, že je město za vydané prostředky uklizeno a v ulicích metropole je pořádek,“ vysvětluje Petr Hlubuček.

Největší svozová firma Pražské služby, a.s., také navýší kapacitu ručního čištění a úklidu stanovišť. Navíc Pražské služby nasadí další tři vozidla pro úklid. O potřebě kvalitativní nápravy byli informování všichni konsorciální partneři a svozové firmy a návazně se uskuteční opětovné proškolení všech posádek úklidových vozidel o činnostech, které vyplývají ze závazků s hl. m. Prahou.

„V jednání o rozpočtu na rok 2021 jsem tvrdě požadoval, aby se neškrtaly prostředky na svoz odpadu ve městě. Koronakrize a s ní související výpadky příjmů hlavního města nesmí znamenat, že se z pražských ulic a veřejných prostranství stane smetiště,“ dodává Petr Hlubuček.

Současná situace podle statistik ukazuje, že požadavek na udržení výše prostředků na odpadové hospodářství v rozpočtu města na rok 2021 byl nutností. Mezi klíčové investiční akce odpadového hospodářství v roce 2021 pak patří vybudování třídičky plastového odpadu za 100 milionů korun, díky které bude město schopno třídit směsné plasty a vzniklý granulát prodávat. V roce 2021 bude navíc vyměněn poslední ze čtyř kotlů Malešické spalovny, a tím se sníží také emise. Celkové náklady v případě výměny kotlů dosáhnou 2,8 miliardy korun.