- Reklama -spot_img

Pokuta za navezení odpadů s nadlimitním množstvím škodlivin

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost společnosti KOLOC s.r.o. a potvrdil tak pokutu 2, 7 milionu korun,  kterou firmě v roce 2014 uložili inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) za navezení celkem 22 tisíc tun odpadů na pozemky v obci Mýto na Rokycansku, které k nakládání s odpady nebyly určeny.

Inspektoři ČIŽP z Oblastního inspektorátu v Plzni zjistili, že odpadní zemina a kamení byly na pozemky nelegálně navezeny v období od července 2012 do ledna 2013. „Odběry vzorků, které prováděl Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, navíc prokázaly, že navezený materiál, výrazně nesplňoval limity pro ukládání na povrchu terénu. V ukazateli arsen byla limitní hodnota překročena sedmkrát, v případě kadmia a olova dvakrát a u polyaromatických uhlovodíků zhruba o třetinu,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Firma zanedbala povinnost sledovat kvalitu návozu a jeho možný vliv na životní prostředí a zdraví lidí. V průběhu navážení materiálu nesledovala jeho vlastnosti. „Při stanovování výše pokuty bylo zohledněno především celkové množství nelegálně navezeného odpadu a také míra překročení hraničních limitů navezených škodlivin,“ doplnila Horčicová.

Firma KOLOC s.r.o. proti pokutě podala nejprve odvolání k Ministerstvu životního prostředí, poté žalobu k Městskému soudu a nakonec kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Ten letos v listopadu definitivně oprávněnost a výši pokuty 2, 7 milionu korun potvrdil. Proti jeho výroku už nejsou přípustné opravné prostředky. Společnost pokutu zaplatila.

Zdroj: aktuality ČIŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace