Michael Martin, Václavice:
Situace je vážná. Musel jsem už v roce 2018 nakoupit čtyři velké kontejnery na vodu a začít je pravidelně plnit. Vyzkoušel jsem pak nákup a dovoz vody od firmy Severočeské vodovody a kanalizace z 20 kilometrů vzdáleného Liberce. Pět kubíků vyšlo včetně dopravy na 3 300 korun. Jeden kubík vody mě tak stál 660 korun! Vzhledem k tomu, že na průměrnou spotřebu vody by bylo třeba takovou dodávku dělat 3 až 4 krát za měsíc a vodárenská firma nemohla realizovat pravidelné dodávky, od tohoto řešení jsem ustoupil. Nyni si pokrývám nedostatek vody tím, že z jediné veřejně přístupné studny ve vesnici 100 metrů od svého domu přečerpávám užitkovou vodu do kontejnerů, které mám v garáži. To jde ale dělat jen v době, kdy jsou venkovní teploty nad nulou. Pitnou vodu pak máme v 10litrovém kanystru na kuchyňské lince.

Jsou tu ale lidi, kteří nemají možnost získávat vodu jako já. Musí si vystačit s nějakými 20 litry vody na den, splachují dešťovkou a prádlo si perou u sousedů nebo u příbuzných. A firma PGE místo toho, aby přijala odpovědnost za naše problémy a snažila se nabídnout řešení, dělá naprostý opak a chce těžit ještě blíž k nám a ještě hlouběji po dalších 24 let. A já si říkám: jak je to vůbec možné? Je možné jen tak ignorovat reálné dopady na občany v ČR z důvodu energetické politiky Polska?

Michael Martin, Václavice

Daniel Gabryš, Uhelná:
Uhelná je vesnice položená na mírném svahu hned na samé hranici s Polskem. Z oken svého domu se dívám směrem do polské, ale i německé venkovské krajiny. Ale jak se zdá, výhled se mi má brzy změnit. Jsme odsouzení k tomu dívat se již brzy do otevřené jámy povrchového dolu Turów. Do našeho zorného pole se má dostat za pět let. Jaká úžasná sociální past… A co nám na to odpověděli vlastníci dolu? Prý že je to jedno, protože nám nehrozí žádná škoda.

Všichni lidé v Uhelné jsou závislí na jednom zdroji vody, který pokračující důlní práce v Turówě ohrožují. Pokud přijdeme o tento zdroj, nemáme žádnou možnost, jak vodu získat, protože místní studny poblíž našich domů již kvůli těžbě vyschly dávno předtím, než jsem se sem před 13 lety přistěhoval. Celá vesnice může vyschnout v tu samou chvíli. Alarmujícím tempem z okolí mizí i povrchová voda v krajině. A do toho – když fouká vítr od dolu – slyšíme rachot těžebních strojů.

Milan Starec
Milan Starec, Uhelná / důl Turów v pozadí

Milan Starec, Uhelná:
Těžba má na nás, kteří žijeme dolu Turów nejblíže, už teď vážné dopady. Studny místních lidí buď úplně vyschly, nebo jejich hladina vody kolísá v přímé závislosti na momentálním počasí. Jeden soused z Václavic si musí prát prádlo u rodičů ve 20 km vzdáleném Liberci, další rodina využívá jako užitkovou vodu z místního potůčku. Místní farmář musel nechat porazit mnohem více kusů dobytka, než plánoval, protože neměl dostatek vody pro celé stádo.

Podobné problémy tady řeší spousta lidí, zatímco firma PGE čerpá z dolu každou vteřinu 40 litrů znečištěné vody, aby se pomalu nezačal proměňovat v jezero. Množství potenciálně pitné vody, která je tímto způsobem znehodnocena, by pokrylo spotřebu 350 tisíc lidí, tedy celého Libereckého kraje.

Situace už je nyní kritická pro několik rodin ve Václavicích, kde chybí vodovod a několik dalších let ještě chybět bude. Stavba se teprve projektuje. Vodní zdroj na Uhelné prozatím vodou disponuje, ale s prohlubující těžbou je ohrožena nejen naše obec, ale i nejvýznamnější zdroj zásobování tisíců lidí Hrádku nad Nisou, jímž vrt na Uhelné je.

Autor: Greenpeace Česká republika