- Reklama -

PET lahve i plechovky v ČR umíme třídit, zpracováváme je a recyklujeme…

Aktuálně

Jaké jsou v současné době dostupné léky v boji s koronavirem-COVID 19?

Nový koronavirus, způsobující onemocnění COVID-19, tu s námi ještě nějakou dobu zůstane. I proto se řada vědeckých týmů snaží o vývoj účinných léků. Které z nich mají...

Proč se v Česku moc nemluví o průmyslové evoluci INDUSTRY 5.0. ?

Dovoluji si sdílet se čtenáři tohoto serveru zprávu, o kterou bych se rád podělil už proto, že právě server inODPADY byl jedním z těch,...

Kontroly zaměřené na kontejnery na recyklované sklo a pojízdné popelnice

Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných...

Jak to tedy bude od nového roku v třídění odpadu a recyklaci plastů?

Pokud poslanci v příštím týdnu odmítnou Senátem prosazenou potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy, pak v obcích a městech hrozí zrušení nebo výrazné omezení...
inODPADY
inODPADYhttps://redakce.inodpady.cz/
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Firmy v České republice se dlouhodobě snaží využít možnosti a efektivitu více než dvacet let budovaného systému třídění komunálních odpadů. Tento systém produkuje množství kvalitních druhotných surovin. Členové České asociace odpadového hospodářství jsou v tomto systému velmi aktivní, a to jak ve fázi svozu, třídění, tak i samotné recyklace.

Prakticky všichni občané ČR mohou poměrně pohodlně třídit odpady do tzv. barevných popelnic. V systému je zapojeno celkem 6131 obcí. Aktuálně dokonce 73 procent celé populace přispívá k udržitelnému nakládání s odpady tím, že aktivně třídí. To je ve srovnání s mnoha evropskými státy skutečně velmi dobrý výsledek. I tak to ale na splnění nových evropských cílů (65% recyklace komunálních odpadů v roce 2035) nebude samo o sobě stačit. Proto je zřejmé, že systém primárního třídění musí být doplněn na něj navazujícím systémem tzv. strojového třídění, či dotřídění (více zde). Zde je třeba ještě pomoci třídícím linkám s lepším nastavením legislativy (více zde), abychom i tuto potřebnou část systému v České republice dostatečně dovybavili.

Už nyní ale umíme velmi dobře strojově dotřídit například zmíněné PET lahve, a to dokonce i dle různých barev, či další druhy plastů. Stejně tak řada linek umí velmi dobře vytřídit kovové i nekovové plechovky a obaly. Třídící technologie separace kovů jsou na velmi dobré úrovni, s vysokou účinností třídění, kdy se využívá buď magnetických separátorů, nebo separátorů v kombinaci s využitím tzv. vířivých proudů.

Tříděním to samozřejmě ale nekončí. Máme sice efektivní sběrnou síť, která pro představu dokáže už nyní z 10 PET lahví uvedených na trh sesbírat plných 8, což je jistě číslo dobré (Francie dokáže z 10 PET lahví sesbírat 2), ale následně je nutné sesbírané a vytříděné druhotné suroviny také pokud možno opět materiálově využít.

Jinými slovy, naše firmy chtějí dát surovinám nový život. To je jedna z klíčových myšlenek oběhového hospodářství. Jako Česká asociace odpadového hospodářství sdružujeme řadu společností, které se recyklací dlouhodobě zabývají a jsou v tom skutečně dobří. Co bychom však všichni potřebovali je, aby nám nyní legislativa pomohla s klíčovou věcí, a tou je zajištění udržitelné POPTÁVKY po recyklovaných produktech. Bez ní totiž nepůjde splnit vysoké evropské cíle.

Recyklace potřebuje mít svůj odbyt, pak bude fungovat. Žádné poplatky, či jiné represivní nástroje recyklaci reálně nepomohou. Poplatky mohou zajistit odklon odpadů ze skládek, například do energetiky, to ano, ale recyklaci skutečně zásadně nepomohou (více viz zde). Možné konkrétní nástroje pro podporu recyklace definovala skupina RecHelp, které je i ČAOH aktivním členem. Aktuálně jde o to, aby se tyto nástroje dostaly do připravované legislativy (viz zde). Máme historickou příležitost. Pokud nyní na recyklaci při schvalování zákona zapomeneme, bude těžké to v následujících letech dohánět.

Videa konkrétních příkladů fungující recyklace na území České republiky

Na závěr několik konkrétních příkladů z České republiky, že třídění odpadů má smysl a že naše firmy recyklovat umí a mají i dostatek druhotných surovin pro svou výrobu. Pomoci ale potřebují zejména s odbytem recyklovaných výrobků tak, aby jejich výrobky byly konkurenceschopné s výrobky z primárních surovin.

Video týkající se recyklace PET z PET lahví v České republice a jeho materiálové využití do finálních výrobků

Video týkající se sběru, třídění a recyklace plechovek v České republice a jejich využití do finálních výrobků

Video týkající se třídění a využití různých druhů plastů z komunálního odpadu v České republice a jejich recyklace do finálních výrobků

Zdroj: www.caoh.cz

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

1 komentář

Zanechte komentář

Recyklace

Do tříděného plastu se stále dostávají bioplasty, které nelze recyklovat

Vcelku neprávem se nevraživost nejen nás Evropanů v posledním roce zaměřila na plasty. Tedy materiál, který nám vlastně umožňuje žít pohodlně a levně. Do...

Zelená škola je vzdělávání o problematice třídění a recyklaci odpadu

Na konci listopadu byly v Praze vyhlášeny výsledky soutěže ve sběru vysloužilých elektrických a elektronických zařízení a baterií EkoEDA pořádané pro školy zapojené do projektu Zelená...

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace

Značky, které využívají materiálových zdrojů na principu upcyklace, jsou v současnosti jediné, které lze označovat za tzv. udržitelné. Jednou z nich je nová značka...

Nová mycí linka se zaměřuje na recyklaci tiskových spotřebních materiálů

Nová mycí linka na Haiti pomáhá snížit množství odpadních plastů, které by jinak skončily v oceánech a přináší prospěch místním komunitám, planetě i naší...

Jak postavit budovu tak, aby ji bylo následně možné recyklovat?

Až dvě třetiny všech odpadů v České republice pochází ze stavebnictví. Přitom některé stavební materiály už začínají docházet. „Je proto nejvyšší čas začít se...