- Reklama -spot_img

Obce pocítí nový zákon o odpadech brzy, jak zdražení i problémy s plasty

Časopis Pro města a obce - Obce pocítí odpadovou legislativu brzy

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Nová odpadová legislativa z dílny MŽP byla schválena, nové povinnosti platí už od 1.1.2021. V lednovém čísle celorepublikového časopisu Pro města a obce vyšlo stručné shrnutí k aktuální situaci.

Zdražení odpadových služeb je nyní prakticky jisté. Nová odpadová legislativa, kterou připravilo ministerstvo životního prostředí Richarda Brabce, prošla v prosinci celým legislativním procesem. Obce a města, stejně jako další povinné osoby, budou plnit nové povinnosti již od ledna, a to i přes odpovědnou snahu Senátu o posun účinnosti o rok. Pro tento posun hlasovali prakticky všichni senátoři a důvodů k němu byla sdělena celá řada. Mnohé z důvodů dopadají i na obce a města.  Poslanci i přes jednoznačný hlas Senátu, i přes písemné žádosti celorepublikových obecních svazů (SMS ČR a SPOV ČR) o nutný posun účinnosti, nakonec vládními hlasy s podporou KSČM a SPD vyhověli žádosti ministra Brabce a odmítli Senátní posun účinnosti o rok.

Nové povinnosti tak platí již nyní, a to i přes to, že k novým zákonům stále nejsou k dispozici potřebné vyhlášky MŽP. Ty přitom specifikují cca 65 % povinností ze zákona. Nikdo tedy pořádně neví, co a jak má už od 1. ledna plnit, protože vyhlášky nejsou. Nicméně ministr Brabec se v rozhodující chvíli ve Sněmovně odvolal na trvající silné přání Svazu měst a obcí, aby nová odpadová legislativa platila co nejdříve. A tak se i stalo.

Co nový zákon přináší?

Mezi klíčové body nového odpadového zákona patří např. termín ukončení skládkování v roce 2030, okamžité navýšení skládkovacích poplatků jak firmám, tak obcím a městům, třídící sleva, povinnost obcí dosahovat zákonem definovaná procenta třídění odpadů pod hrozbou sankce, změna v systémech zpoplatnění komunálních odpadů v obcích, okamžitý zákaz skládkování frakcí z třídění komunálních odpadů z obcí a měst (více viz zde), rozšíření evidenčních a ohlašovacích povinností a další. Zákony obsahuji řadu pozitivních bodů, ale také řadu velmi vážných problémů.

Hlavními body kritiky u nové odpadové legislativy, které zazněly jak ve Sněmovně, tak v Senátu, je prakticky nulová systémová podpora Evropou závazně požadované recyklace. Vláda nedokázala stále vysvětlit, jak chce zajistit, aby odpady odkloněné ze skládek, nekončily v nadměrné míře ve spalovnách na místo ve směrnicemi předepsané recyklaci. Celému balíku zákonů je opakovaně vyčítáno, že neobsahuje konkrétní nástroje, které by řešily potřebu přesunu odpadů právě do recyklace, ke které má ČR stanoveny závazné cíle. Recyklační kapacity zde totiž zásadně chybí a bohužel se příliš nepřipravují ani s novým zákonem. Dále je kritizován extrémní rozsah nových zákonů a jejich složitost a komplikovanost.

 

Obce pocítí novou legislativu velmi brzy, hrozí zdražení a problémy s plasty

Obce a města pocítí novou legislativu velmi brzy, neboť je prakticky jisté, že se projeví zdražením odpadových služeb. Dále se v řadě obcí a měst bude řešit otázka svozu a zpracování odpadních plastů. Nový zákon totiž s okamžitou platností zakazuje ukládat na skládky prakticky veškeré výstupy z třídění komunálních odpadů. Nejvíce to bude patrné právě u plastů, protože v recyklaci se daří uplatňovat prakticky pouze PET lahve, tvrdé plasty, tedy tzv. drogerii a případně neznečištěné fólie. Ostatní plasty končí buď v energetickém využití, nebo na skládkách. V ČR však nejsou dostatečné náhradní kapacity pro okamžitý přesun takového množství plastů neuplatnitelných v recyklaci. A pokud třídičky nebudou mít od ledna kam tyto plasty dát, pak hrozí zásadní omezení samotného systému třídění plastů, případně zásadní navýšení cen za svoz plastů v obcích a městech (více viz zde).

Odborníci na tuto vážnou chybu v zákoně upozornili MŽP již v září. Řešení však zatím není k dispozici, byť ministr Brabec ve Sněmovně přislíbil ke všem případným problémům a nejasnostem jednoznačné metodické pokyny MŽP. Povinnosti však platí již od ledna. Svozové firmy i třídičky tak připravují krizové scénáře, jak se danému problému postavit. Bohužel to vypadá, že problematické znění zákona negativně dopadne opět na obce a města.

Třídící sleva

Další věcí, kterou budou obce a města nuceny od nového roku řešit, je praktické provedení tzv. třídící slevy. Tou zákon obcím kompenzuje jinak velmi vysoké nové zatížení skládkového poplatku, který narůstá násobně z původních 500 Kč postupně až na 1850 Kč a který je placen z obecních rozpočtů. Třídící slevu mohou obce využít na zákonem definované množství komunálních odpadů, které je v prvním roce stanoveno na 200 Kg na občana a v dalších letech klesá každoročně o 10 Kg. Do stanoveného limitu obce platí poplatek stále 500 Kč. Nad zákonný limit je to již plná sazba dle zákona. Průmysl, služby a podnikatelé žádnou slevu nemají a musí platit plnou sazbu pro rok 2021 již od ledna.

Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností stanovuje nově povinné cíle sběru pro jednotlivé skupiny elektroodpadů, což je pozitivní, protože to zajišťuje, že se budou dostatečně sbírat i zařízení, která mají negativní ekonomickou hodnotu. Zákon nově definuje také hustotu sběrné sítě v obcích.

Novou odpadovou legislativu bylo třeba přijmout. Je tedy pozitivní, že tento obecný politický úkol byl formálně splněn. Na druhou stranu je přijatá verze již nyní široce kritizovaná jak odborníky, tak opozicí. A je otázkou, co reálně přinese v praxi. Zda se odpadové hospodářství bude viditelně vyvíjet směrem k plnění závazných recyklačních cílů, nebo zda nebude třeba nově přijaté parametry dále podstatněji řešit. Uvidíme.

Zdroj: Časopis Pro města a obce, leden 2021 – autor Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace