Několik let se již v Německu připravuje nová vyhláška k posílení recyklace odpadů. Političtí zástupci a různé odborné svazy jednají o možné úpravě zákona o odpadech.

Cílem novelizace odpadového zákona v Německu je podpora materiálové recyklace a využití odpadu jako suroviny.

Němci si uvědomují, že současný legislativní stav odpadového hospodářství je nedostatečný z hlediska dalšího vývoje a posílení materiálové recyklace a přestupu na oběhové hospodářství.

Tímto způsobem přicházíme o výnosy z komunálního a průmyslového odpadu. Změna legislativy k posílení recyklace odpadu je šance na výhru v oblasti využití surovin a zdrojů, řekl “Franz Heiringhoff, předseda svazu VDMA  pro technologie a zpracování odpadu, během zasedání se zástupci z politiky a ministerstev z Berlína.

Návrh novely zákona o recyklaci je pozitivní krok směrem k budoucnosti. Tím lze realizovat požadavky na zvýšení míry recyklace odpadu v EU.

“Z přibližně 6 milionů tun směsného komunálního odpadu a to vč. komerčního a obalových směsí je více než 90 procent v současné době, a to buď přímo, nebo po vytřídění, spáleno.

To je plýtvání cennými zdroji, které bychom neměli podporovat, podle mého názoru, “vysvětlil Michael Svalstvo, zástupce parlamentní strany SPD.

Názory o možnostech a potenciálu novely zákona o odpadech posvětil i Peter Meiwald ze strany Zelených. “Je to další stupeň, jak se přiblížit k efektivnímu vývoji recyklaci odpadů a tak získat další miliony tun cenných surovin.

Meiwald dále navrhl, že je nutné ještě vyřešit sazby dané zákonem za předání odpadu k recyklaci.

Řešením požadavků na vyšší míru recyklace musí být zohledněno vše, co je s tímto spojováno, tedy i technické požadavky stávajících a nových zařízení, aby se dosáhlo efektivity ve třídění a následné recyklace.

Zejména je nutné optimalizovat technologie pro třídění odpadu,” řekl Heiringhoff. “Novela musí navazovat na úpravu právního rámce přechodu na oběhové hospodářství. ”

Zdroj: VDMA

Komentáře

ZANECHAT KOMENTÁŘ

Prosím zadejte svůj komentář!
Prosím zde zadejte své jméno