- Reklama -spot_img

Návrhy obou nových odpadových zákonů k připomínkám!

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Ministerstvo životního prostředí v pátek 29.1.2016 v podvečer zaslalo návrhy obou nových zákonů do vnějšího, tedy veřejného připomínkového řízení. Každý se nyní může vyjádřit k obsahu nově navrhované odpadové legislativy. Připomínky bude MŽP přijímat do 25.2.2016.

Česká asociace odpadového hospodářství přináší čtenářům webu dokumentaci k návrhům obou zákonů, tedy k novému zákonu o odpadech a novému zákonu o výrobcích s ukončenou životností.

Ke stažení – návrh nového zákona o odpadech

návrh zákona – zoo—ma-korna6mn9r0o.pdf [ 729.23 kB ]

předkládací zpráva – zoo-predkladaci-zp—zp-korna6mn9r0o.pdf [ 41.66 kB ]

důvodová zpráva – zoo-duvodovka—zd-korna6mn9r0o.pdf [ 1.55 MB ]

 

původní připomínky ČAOH k věcnému záměru nového zákona o odpadech z roku 2015 byly zveřejněny zde

 

Zde je stručný výčet hlavních bodů návrhu nového zákona o odpadech

 • Poplatek za komunální odpad – nově má být řešeno pouze v zákoně o místních poplatcích. Obce si budou moci zvolit buď poplatek za systém nakládání s komunálním odpadem (podobný stávajícímu místnímu poplatku podle § 10b zákona o místních poplatcích) nebo poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (má vyplývat ze skutečného množství vyprodukovaného odpadu odložen do sběrných nádob nebo na určená místa, případně za kapacitu sběrných prostředků).
 • Na skládky má být od roku 2024 zakázáno ukládat odpady, jejichž výhřevnost je vyšší než 4 MJ/kg a odpady, které jsou recyklovatelné (§ 29 odst. 8 návrhu).
 • Zcela zásadní změny v oblasti poplatků za ukládání odpadů na skládku (§ 77 a násl. a příloha č. 8 návrhu zákona) – MŽP navrhuje několikanásobné zdražení z nynějších 500 Kč dokonce na 1850 Kč! Otázkou zůstává, zda je několikanásobné zdražení nezbytné či vhodné, když ČR má jako jeden z mála států v EU již stanoven dokonce termín ukončení skládkování odpadů. Využitelné odpady na skládky nebudou moci, ať již bude poplatek 0 Kč, 500 Kč nebo třeba 3000 Kč. Kdo ponese tyto náklady? A kdo na takové míře zdražení vydělá?
 • Podstatnou otázkou je rovněž důvod, proč MŽP chce zatížit vysokým poplatkem dokonce i zbytkový nevyužitelný odpad, u kterého MŽP navrhuje poplatek až 1350 Kč. Toto opatření nepochybně zbytečně zatíží peněženky původců odpadů. Jeho environmentální přínos není zřejmý a může být naopak negativní s ohledem na zřejmé riziko vzniku mnoha černých skládek a dalších typů nelegálního nakládání s odpady. To přinese další výrazné zatížení obecních rozpočtů. Podobná situace se týká také nově navrhovaného zpoplatnění všech odpadů, které jsou na skládkách využívány jako náhrada primárních surovin pro technické zabezpečení skládek – tyto využívané odpady mají být z nynější nuly, zatíženy poplatkem až 400 Kč.
 • Zákon kupodivu na druhou stranu neobsahuje nyní již známé a Evropskou komisí vyhlášené cíle balíčku k oběhovému hospodářství – které jsou zaměřeny z velké části na recyklaci odpadů. Je proto více než pravděpodobné, že tyto cíle bude třeba do zákona doplnit (např. Slovensko již některé z cílů zahrnulo do svého nově schváleného POH SR). Doplnit cíle nyní, tedy v přípravné fázi zákona, se logicky jeví jako vhodnější, než je doplňovat novelou ještě před nabytím účinnosti nového zákona, se kterou se počítá od 1.1.2018. Vyhlášené recyklační cíle se přitom vztahují již k roku 2025, tedy za necelých 9 let.
 • Nově v návrhu zákona řešeny činnosti „obchodování s odpady“ a „ zprostředkování nakládání s odpady“ (např. § 32 a § 33 návrhu).
 • Změny u dosavadních zařízení podle § 14 odst. 2 – v příloze č. 3 návrhu nového zákona je stanoven„Seznam zařízení na využití odpadů, která mohou být provozována bez povolení provozu zařízení“.
 • Zvláštní pozornost je věnována odpadům ze zdravotnictví a veterinární péče (§ 61 a § 62).
 • Nově má být stanovena maximální doba 5 let, na kterou může být vydáno povolení provozu zařízení určeného pro nakládání s odpady, tedy zařízení ke skladování, sběru, úpravě, využití nebo odstranění odpadů (§ 14 návrhu).
 • Změny u mobilních zařízení – návrh počítá pouze s mobilními zařízeními k úpravě nebo využití odpadu, jejichž provozovatel získá povolení k provozu zařízení od krajského úřadu, na jehož území má sídlo. Sběr odpadu pomocí mobilních zařízení bude zakázán a má být nahrazen možností, aby provozovatel zařízení převzal odpady směřující do jeho zařízení již v místě nakládky, a dále zavedením výše uvedených institutů obchodování s odpady a zprostředkování nakládání s odpady.
 • Sběrny odpadu budou muset vybavit prostory zařízení kamerovým systémem a uchovávat záznam po stanovenou dobu a prokazatelně proškolovat zaměstnance (§ 13 odst. 12 návrhu zákona).
 • Změny ve vymezení stavu, kdy odpad přestává být odpadem (§ 6 návrhu zákona).
 • Povinnost provozovatelů zařízení určených pro nakládání s odpady sjednat pojištění odpovědnosti za škodu na životním prostředí, na zdraví a na věci způsobenou provozem zařízení nebo z důvodu ukončení jeho provozu (§ 13 návrhu)
 • Návrh počítá se řešením problematiky nelegálně soustředěného odpadu, tedy tzv. černých skládek (§ 11 návrhu zákona). 

Účinnost nového zákona se předpokládá od 1.1.2018.

 

Ke stažení – návrh zákona o výrobcích s ukončenou životností

návrh zákona – zvuzu—ma-korna6mng6lo.pdf [ 668.19 kB ]

předkládací zpráva – zvuzu-predkladaci—zp-korna6mng6lo.pdf [ 30.45 kB ]

důvodová zpráva – zvuzu-duvodovka—zd-korna6mng6lo.pdf [ 5.21 MB ]

 

původní připomínky ČAOH k věcnému záměru nového zákona o výrobcích s ukončenou životností z roku 2015 byly zveřejněny zde

 

Komentář k obsahu vybraných důležitých částí zákona o výrobcích s ukočenou životností již ČAOH zveřejnila na přelomu roku (viz zde).

 

Připomínky je možné zasílat na MŽP v termínu do 25.2.2016.

Zdroj: Ing. Petr Havelka, ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace