- Reklama -spot_img

Na co vlastně čeká stát, kdy začne s podporou recyklace?

Připomínka UZS k veřejným zakázkám. Připomínce opět nevyhověno...

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

V současné době probíhá nejen schvalování nové odpadové legislativy, ale v meziresortním připomínkovém řízení byla také novela zákona o zadávání veřejných zakázek. Odborníci se na řadě seminářů shodli, že veřejné zakázky a jejich legislativu je třeba co nejdříve upravit tak, aby v mnohem větší míře byly při veřejných zakázkách využívány produkty recyklace.

Unie zaměstnavatelských svazů České republiky společně se svými odbornými členskými organizacemi mezi které patří i Česká asociace odpadového hospodářství a také Svaz průmyslu druhotných surovin, definovali připomínku, která měla podpořit potřebu co nejrychlejšího zavedení skutečně funkčních nástrojů na podporu recyklace také do veřejných zakázek.

Bohužel stát připomínku nehodnotil věcně a nezpracoval ji aktivně tak, aby byla naplněna podstata připomínky, ale jen suše odkázal, že daná věc není předmětem příslušné novely. Nebylo navrženo jiné řešení, jak v této agendě napomoci obecnému zájmu na navýšení odbytu po produktech recyklace. Nebylo navrženo jiné řešení, jak by se stát mohl alespoň vydat na cestu k předepsanému přesunu komunálních odpadů do recyklace. Již za 14 let máme ročně přesouvat do recyklace o 1 430 000 tun více než nyní. Potřebné rozšíření recyklačních kapacit se však ani s novou legislativou nepřipravuje …

Text připomínky Unie zaměstnavatelských svazů ČR

„V současné době jsou v Poslanecké sněmovně České republiky projednávány zákony, které by zásadním způsobem měly změnit odpadovou legislativu v České republice. Tato legislativa reaguje zejména na přijetí nové Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/851 ze dne 3. 5. 2018, kterou se mění Směrnice 2008/98/ES o odpadech. Hlavním cílem této směrnice je požadavek zvýšení recyklace a opětovnému využití odpadů.

Zákon o odpadech do jisté míry může skrze donucovací ustanovení omezit nakládání s odpady způsoby, které jsou v rámci hierarchie odpadového hospodářství na nižší úrovni (např. skrze zákaz skládkování komunálního odpadu, poplatek za spalování odpadů), nicméně pro naplnění účelů směrnice je důležité napříč právním řádem přijmout taková opatření, která budou pozitivně motivovat výrobce k užívání recyklátů a výrobků z nich. Zásadním faktem je, že Česká republika se zavázala k naplnění cíle zajistit k roku 2035 recyklaci komunálních odpadů v míře minimálně 65 %. K dosažení tohoto náročného cíle však zatím v národní legislativě absentují potřebné nástroje, které by zde vytvořily potřebné podmínky. Cesta k navýšení recyklačních kapacit musí logicky vést mimo jiné i přes navýšení POPTÁVKY po recyklovaných výrobcích.

Zákon o zadávání veřejných zakázek je právě příkladem zákona, skrze který lze pozitivně ovlivnit zvýšení používání recyklátů a výrobků z nich. Současná úprava zákona o zadávání veřejných zakázek vliv veřejných zakázek na životní prostředí do jisté míry zohledňuje (zadavatelé mají možnost v rámci technické kvalifikace požadovat po dodavatelích opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, environmentální hlediska spojená s předmětem veřejné zakázky mohou být hodnotícím kritériem kvality apod.). V současné době stát podporuje tzv. odpovědné zadávání veřejných zakázek, v roce 2017 vznikla na základě Usnesení vlády č. 531 ze dne 24. 7. 2017 „Metodika pro environmentálně odpovědný přístup při zadávání veřejných zakázek“ (dále „Metodika“). Zadávání zelených veřejných zakázek je podporováno i ze strany Evropské unie.

Metodika uvádí jako cíl pro rok 2020 zavedení environmentálního přístupu veřejné správy při nákupu výrobků vyrobených z druhotných surovin či recyklovaných materiálů jako standardní postup při zadávání veřejných zakázek. Doposud vydané dokumenty však byly vždy postaveny na bázi dobrovolnosti. Již nyní je však prokázané, že tento přístup je nedostatečný. Jako nezbytné se jeví zezávaznění potřeby využívání recyklovaných výrobků a recyklátů ve veřejných zakázkách. Opatření by mělo velmi významný vliv na systémové navýšení poptávky pro recyklovaných produktech.

Recyklace odpadu nám šetří přírodní zdroje

V této souvislosti navrhujeme, aby byla v rámci předkládané novely zákona nově upravena povinnost veřejných zadavatelů zadávat veřejné zakázky tak, aby bylo docíleno zvýšení poptávky po recyklovaných výrobcích. V současnosti jsou v rámci odborné veřejnosti zabývající se podporou recyklace diskutována variantní řešení tohoto cíle. Danou záležitostí se zabývá např. odborná pracovní skupina RecHelp, která dané téma prezentovala i na semináři v Poslanecké sněmovně dne 4.2.2020 ( zde je k dispozici i shnující prezentace týkající se všech navrhovaných nástrojů na podporu recyklace). Mezi navrhovanými nástroji se jedná o nástroj č. 3.

UZS ČR si závěrem tohoto dopisu dovoluje požádat o vypořádání výše uvedené připomínky na adresu uvedenou v záhlaví tohoto dopisu.“

Vypořádání připomínky ze strany státu

„Není navrhováno konkrétní řešení, připomínka je obecná. Záměrem novelizace není podstatným způsobem postupy zadávání veřejných zakázek nýbrž upřesnit transpozici a provést legislativně technické změny. Požadovaná úprava jde tedy nad rámec záměrů novely, bylo by nutné provést RIA.“

Co dodat…

…ano, jde nad rámec novely a ano, by bylo by nutné provést RIA…tak pojďme na to…

Obecnou realitou je však fakt, že na Výboru pro životní prostředí při projednávání balíku nové odpadové legislativy neprošel díky vládním poslancům ani jeden z připravených pozměňovacích návrhů na podporu recyklace. Recyklační firmy a nejen ony se ptají PROČ?

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieRECYKLACE
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace