- Reklama -spot_img

Kácení stromů? Však vám do toho nic není!

Vzkazuje Ministerstvo pro místní rozvoj

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

V České republice se na ochraně přírody podílejí  občané prostřednictvím svých spolků. Na tom by nemělo být nic překvapivého. Umožňuje to přeci zákon o ochraně přírody a krajiny. Spolky, jejichž hlavním posláním je ochrana přírody a krajiny se mohou přihlásit jako účastník řízení a dohlížet na celý jeho průběh. Jak je to ale u správních řízení, která vede stavební úřad? Týkají se často stavebních záměrů, u kterých má dojít ke kácení stromů. Jde také o řízení podle zákona o ochraně přírody krajiny za účasti spolků? To se ví, že rozhodně ANO!

Kámen úrazu ovšem spočívá ve zcela rozdílném přístupu Ministerstva  životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj. Zatímco orgán ochrany přírody účast spolků v řízeních uznává (1), nová metodika pro stavební úřady nikoliv (2). Jinými slovy, jeden říká “ano” a druhý “ne”.

Lze však dodat, že Ministerstvo životního prostředí svou pozici jako hlavní instituce ochrany životního prostředí jednoznačně neustálo. S Arnikou jsme proto ministra životního prostředí Richarda Brabce vyzvali, aby přijal opatření, která vnesou pořádek do tak nepřehledného stavu.

Přečtěte si dopis ministru Brabcovi

Co chceme? Stačilo by, aby ministerstva vykonávala svou práci systematicky a mezi sebou otevřeně komunikovala.

Zdá se nám totiž, že v posledních letech vedení MŽP uplatňuje vůči spolkům zábavnou strategii  „chléb a hry“. Buduje si skvělé PR  propagací jinak jistě záslužné iniciativy Sázíme budoucnost a podporuje spolky, aby sázely stromy a zapomnělo na §70, který jim má umožňovat účastnit se správy věcí veřejných.


 (1) Věstník MŽP 4/2021, Metodická instrukce odboru obecné ochrany přírody a krajiny a odboru legislativního k aplikaci § 8 a § 9 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, článek  8.10 konstatující, že “Pokud jsou splněny podmínky podle § 70 odst. 2 a 3 zákona o ochraně přírody a krajiny, je spolek účastníkem správního řízení vedeného stavebním úřadem.“

(2) Metodická pomůcka  Ministerstva pro místní rozvoj z 9. září 2021 (Povolování kácení dřevin rostoucích mimo les pro účely stavebního záměru a výjimek ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v řízeních vedených stavebním úřadem podle stavebního zákona na základě závazných stanovisek orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 6 a § 56 odst. 6. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zajištění informovanosti ekologických spolků o těchto řízeních): „S ohledem na platnou právní úpravu a nedávný nález Ústavního soudu je nutné konstatovat, že spolky nemohou být účastníky řízení vedených podle stavebního zákona na základě § 70 odst. 3 zákona o ochraně přírody a krajiny“

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieEKOLOGIE
ZdrojARNIKA
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace