- Reklama -spot_img

Jednotlivé druhy dezinfekce a jejich rizika z vyplývajících činností

Zákonná rizika neodborné dezinfekce

Aktuálně

Michael Rada
Michael Radahttp://industrial-upcycling.cz/
Po 25 lety převážně v korporátním světě a logistice jsem se v roce 2013 osamostatnil a rozhodl se že začnu budovat svět bez odpadů a plýtvání. Protože to nikdo přede mnou v průmyslové sféře nezkusil, neexistovali nástroje ani postupy, tak jsem je vytvořil a v témže roce představil INDUSTRIAL UPCYCLING. O dva roky později se stal tento nástroj základem pro specifikaci obsahu INDUSTRY 5.0. Nehovořím o tom, co by se mělo udělat, udělám to. Tam kde jiní svou cestu končí, tam já ji začínám. Jmenuji se Michael Rada a buduji svět ve kterém chci abyste žili Vy i vaši potomci.

S ohledem na pozitivní reakce na články týkající se jednotlivých druhů dezinfekce a jejich rizik a s ohledem na přibývající počet zpráv informujících o provedených realizacích, jsem se rozhodl se k tématu vrátit a upozornit na rizika z činnosti vyplývající, a to pro všechny zúčastněné strany.

Skrytých rizik je totiž více než těch, která jsou zjevná. Nebudu je řadit dle důležitosti, protože všechna jsou důležitá a je na každém čtenáři, aby si priority odvodil sám.
  1. NEFUNKČNÍ DEZINFEKCE (PLACEBO) – za krátkou dobu, po kterou se v rámci své činnosti tématu dezinfekce věnuji a budu věnovat, narážím často na skutečnost, že se na mne obracejí o radu jednotlivci a společnosti, které si na základě článků v médiích pořídily technologie a neumí s nimi pracovat, resp. nedokáží nabídnout řešení, které je pro viry a prostředí funkční. Výsledkem takovéto činnosti je sice „odvedená práce“, ale prostor zůstává po zásahu infekční podobně jako před ním, případně nabízí místo infekce možnost poškození organismu dalšími látkami (např. Popálené plicní komůrky při nadměrném množství ozonu apod.)
  2. ABSENCE NÁVODU CHOVÁNÍ V DEZINFIKOVANÉM PROSTORU – překvapilo mne, že téměř žádný z vydezinfikovaných subjektů nedostal od společností, které dezinfekci prováděli, NÁVOD NA POUŽITÍ, který je potřeba jak k ochraně „obyvatel daných prostor“, tak i samotné například plošné dezinfekce tak, aby tato fungovala tak, jak bylo uvedeno před nákupem. Jak jsem zjistil následně, neschází jen návod na chování po dezinfekci, ale firmy často nedisponují ani SOP, čili jasně nastavenými procesy a činnostmi spojenými s dezinfekcí, což znamená, že nemá jistotu zda-li činnost byla provedena správně a skutečně zajišťuje slibovanou ochranu.
  3. RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z PRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI – tato zanedbatelná položka je, a to obzvláště ve stavu, v němž se oficiálně nachází naše republika, položkou, která by mohla radost mnohých, kdo se rozhodli rychle zbohatnout, velice rychle zchladit. Právní odpovědnost je totiž v době nouze posuzována mnohem přísněji a spolu s tím souvisí nejen trestné sazby, ale i pokuty, které již v prvních případech začínají dopadat na tuzemské firmy a osoby, které se rozhodly změnit, či rozšířit neoficiálně obor svého podnikání a začít podnikat v jiném, než registrovaném oboru. Už tento samotný fakt totiž, může být problémem.
  4. POŠKOZENÍ ZDRAVÍ – body 1 a 2, uvedené výše přímo souvisí s rizikem poškození zdraví obyvatel, či návštěvníků dezinfikovaných prostor. Zdraví nemusí být poškozeno zdaleka jen infekcí, ale i druhotně. Kdyby toto riziko nehrozilo bylo by nasnadě se ptát proč pracovníci dezinfekci provádějící mají na sobě bez ohledu na počasí, teplotu, či velikost prostoru plné ochranné oblečení, které je samotné chrání nejen před virem, ale i před účinky dezinfekčního prostředku, který používají
  5. POŠKOZENÍ MAJETKU – zde riziko opět vyplývá z bodů 1 a 2 uvedených výše. Jak se bude soudní znalec dívat na havárii způsobenou tím, že za jízdy vozidlu vypadne sklo, či se uvolní náhlou degradací některý z měkkých plastů, který je nedílnou součástí vozidla a citlivě reaguje na nadměrnou koncentraci ozonu? Jak bude reagováno na vzplanutí, způsobené rozptylem alkoholu ve vzduchu nesprávným typem aplikace?
  6. EKONOMICKÁ ZTRÁTA – zde riziko leží hlavně na objednateli služby, který může, nebude-li správně informován a nebude-li mít dostatečné znalosti, či podporu, může platit za něco, co nedostal, a to bez ohledu na to kolik lidí ve skafandrech se v jeho prostorách pohybovalo a mělo v ruce přístroje připomínající mnohé z toho, co je k vidění jen na televizních obrazovkách. Platba, resp. platby se pak mohou stát pravidelným nákladem s existencí delší než životnost objednatele, protože plýtvání je trvalým zdrojem příjmu pro ty, kdo pochopili jeho hodnotu.

Pomoc je třeba. Je však potřeba, aby byla pomocí skutečnou a ne jen prostředkem, jak vydělat na strachu a nejistotě druhých, jak ukazují (bez)mocní.
Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieTechnologie
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace