- Reklama -spot_img

Je recyklace odpadu byznys budoucnosti?

Aktuálně

Milan Karmazín
Milan Karmazín
Recyklace je proces úpravy odpadu, nikoliv náboženství nebo brand populismu. Recyklace je hlavně business a konkurenceschopný podnik, jako drtivá většina komerčních recyklačních center po celém světě.

Většina lidí si účinky recyklace odpadů uvědomuje. Co už, ale nevnímá je postup, který tomuto procesu předchází. Lidé mají představu, že když doma vytřídí odpady a následně vyhodí do barevných nádob je recyklace vlastně splněna. Bylo by to fajn, ale není tomu tak. Sledujeme světovou politiku a její směřováni, která nabírá rychlé tempo. Snažíme se zavádět globalizaci a principy oběhového hospodářství, nemůžeme zapomínat na rostoucí objem našich odpadů.

Recyklace je v první řadě ekonomická činnost. V jistých ohledech velmi lukrativní byznys, potom teprve ta ekologická. Tímto způsobem nakládání s odpady, zasáhneme dvě mouchy jednou ranou. Ochráníme životní prostředí, když ušetříme primární zdroje, které jsou na naší planetě a přitom můžeme vydělávat peníze z našich vyprodukovaných odpadů.

Odpady musíme napřed někde posbírat. Dále je potřeba je dotřídit a eliminovat nežádoucí odpad. Každý odpad má jiné vlastnosti, zejména se jedná o plastový odpad.

Co všechno můžeme recyklovat a jak? Velmi dobře popsáno zde na trideniodpadu.cz

Recyklace odpadu je byznys budoucnosti!

Každé podnikání v recyklačním průmyslu se ukáže být ziskové, jen když je využit veškerý materiálový potencionál z odpadu, který dokáže nahradit primární materiál nebo zdroje. Výstup druhotné suroviny musí být konkurence-schopný proti primárním surovinám.

Pokud je materiál připraven k recyklaci a výstupní surovina není z hlediska trhu zajímavá svou kvalitu a cenou, ztrácí vše smysl. V tomto okamžiku je to prodělečný podnik a můžeme se jen radovat, že děláme něco pro ekologii.

V každém průmyslovém a zpracovatelském odvětví je velká konkurence. To platí i v recyklačním podnikání.

Recyklace je samo o sobě široký pojem a profitovat i vytvářet značný zisk z tohoto podnikání, závisí na poloze, myslím tedy zemi nebo region. Nejvýhodnější místo pro nastavení, nebo nastartování recyklačního byznysu bude pravděpodobně oblast, kde nakládání s odpady je problémový sektor nebo neexistuje taková konkurence v oblasti recyklace odpadu.

Podnikání v recyklaci se ukáže, jako výnosné, když je vysoká poptávka po snadno recyklovatelných odpadech z výrobních podniků. Tyto podniky znají výhody a umějí se přizpůsobit, protože se snaží snížit výrobní náklady, jelikož za použití recyklovaných materiálů mohou levněji vyrábět a být schopný konkurovat na trhu.

Takovým lídrem ve zpracování a využívání druhotných surovin je Čína. Další země, jako je například Indie nebo země Afriky se snaží navazovat na tento proud. Není žádné tajemství, že v těchto regionech je vysoký rozdíl mezi chudobou a bohatými. Odpadové hospodářství je zde velmi zaostalé a byrokracie, která je zde na denním pořádku nahrává nelegálním způsobům zpracování odpadů a vykořisťování chudé vrstvy obyvatel, které za velmi trpkých podmínek pracují v recyklačním průmyslu.

Tím se dostáváme k tomu, aby bylo možné na recyklaci vydělávat peníze, musíme mít nízké náklady na práci a vyhledávat trhy. Na evropském trhu je po kvalitních druhotných surovinách poptávka velká. Tady se opět musíme pozastavit, že poptávka sice je, ale musí být uspokojena kvalita a cena. To někdy není možné dodržet, protože náklady na recyklaci jsou vysoké, tedy kde je odpadové hospodářství vyspělé na evropské úrovni. Recyklace je práce a ta musí být ohodnocena vč. dalších nákladů s tím spojených.

Co to znamená v globálu na trhu s odpadem a recyklací?

Evropský podnik vyprodukuje z množství odpadu druhotnou surovinu a snaží se jí uplatnit na trhu. Nastává okamžik, kdy druhotná surovina je standardně kvalitní, ale cena je vysoká s ohledem na nabídku primární suroviny. Tady začíná dlouhý boj o zákazníka, tedy uplatnění vyrobeného recyklátu, který v případě pochybností, raději zákazník koupí a zpracuje primární surovinu ve své výrobě.

“ Evropský parlament stále vykřikuje po vysoké recyklaci a přechodu na oběhové hospodářství „

To jako dáme jasný povel nebo příkaz, že omezíme nebo uzavřeme těžbu a výrobní podniky a budeme vyrábět převážně z druhotných surovin nebo využívat pouze odpad pro výrobu energie?

Krásná představa, která by se mě zamlouvala, ale pochybuji, že to bude tak jednoduché.

Nebo napumpujeme peníze do oběhového hospodářství za každou cenu?

To je známé od Bruselu, když to nejde, tak jak chceme, tak to zadotujeme!

Ale pozor! Dotace jenom na recyklaci!

Žádné spalovny nebo zdroje energetického využití odpadu.

Proč nechce EU podporovat alternativu k recyklaci?

Každý evropský stát má svou politiku nakládání s odpadem a reguluje nějakým způsobem toky odpadů a druhotných surovin. Dnes je taková situace, kdy jedna země recykluje více, nebo jiná více energeticky využívá a jiná skládkuje.

Proč odpady cestují po celé světě, jak za recyklací nebo energetickému využití. A to nemluvíme ještě o odpadu co je na skládkách.

Proces recyklace odpadu zahrnuje 3 hlavní kroky, které tvoří kruh, čili smyčku.

To bychom si objasnily příště a to včetně možností, které existují v podnikání recyklace a využití odpadu. Také budeme hledat co je myšlenka a praktický smysl recyklace. Jde všude je proveditelná a jak dostat z odpadu maximum a uplatnit se v recyklačním byznysu

Bez tvrdé práce a odhodlání úspěch recyklace nebude fungovat.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieRECYKLACE
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace