- Reklama -spot_img

Informace k prodloužení nouzového stavu a omezení v boji proti koronaviru

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Prodloužení nouzového stavu, balík zákonů na pomoc s koronavirem či uvolnění některého zákazu prodeje. Probrala středeční vláda

Balík zákonů, které mají pomoci zvládnout dopady pandemie koronaviru na společnost, dnes k večeru schválila vláda. Ve stavu legislativní nouze návrhy právních úprav předloží Parlamentu. Ministři chtějí rovněž poslance požádat o to, aby na mimořádném jednání, které se uskuteční 7. dubna, prodloužili nouzový stav o dalších 30 dnů, tedy do 11. května. Kabinet také rozhodl o změnách zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb. 

Podle vlády podmínky pro vyhlášení nouzového stavu v České republice, který umožnil přijmout účinná preventivní opatření k boji s koronavirem, nadále trvají. Je tak nezbytné nouzový stav prodloužit o dalších 30 dnů, tedy do 11. května, což je také názor Ústředního krizového štábu. O prodloužení vláda požáda Parlament, mimořádné jednání Sněmovny se má uskutečnit 7. dubna. Ve stavu legislativní nouze se má probrat balík zákonů na pomoc v boji proti pandemii koronaviru, který ministři ve středu projednali. Mimo jiné:

  • Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19. Počítá s vyhlášením moratoria na splácení úvěrů a hypoték, které by bylo, pokud je Parlament schválí a prezident podepíše, závazné pro všechny banky a nebankovní společnosti. Dlužníkům z řad fyzických osob i firem umožní přerušit splácení na tři nebo šest měsíců, pokud o to projeví zájem.

  • Návrh novely zákona o spotřebitelském úvěru. Má rozšířit omezení sjednané sankce vyplývající z prodlení se splácením spotřebitelského úvěru i na prodlení se splácením peněžitého dluhu osoby samostatně výdělečně činné, která je v prodlení po dobu 3 měsíců, tedy po dobu, která dle insolvenčního zákona stanoví domněnku její platební neschopnosti. Cílem je odvrátit pád dlužníků do dluhové pasti. Podrobnosti k oběma změnám z dílny Ministerstva financí na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077.

  • Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS-CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Mimořádná právní norma zakazuje dát lidem, kteří se kvůli epidemii ocitli ve finanční tísni, výpověď z nájmu kvůli prodlení s placením nájemného. Zavádí rovněž možnost odložení splatnosti splátek úvěrů poskytnutých Státním fondem rozvoje bydlení, a to na dobu do 30. listopadu 2020. Podrobnosti na mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/najemnikum-je-treba-v-nouzovem-stavu-rozhodne-pom

  • Návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání. Chrání nájemce komerčních prostor, kteří z důvodu výpadku příjmů budou mít problémy se zaplacením nájmu. I na ně se bude vztahovat přechodné moratorium.

  • Návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020  a novela zákona o zaměstnanosti. Mají pomoci řešit dopady na zaměstnanost, například umožní, aby firmy žádající o podporu v rámci vládou schváleného programu Antivirus nemusely předkládat potvrzení bezdlužnosti či, aby se lidé mohli registrovat do evidence Úřadu práce ČR on-line. Podrobnosti na www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-reaguje-na-nove-okolnosti-vyplyvajici-z-vyjimecnych-opatreni-legislativa-v-oblasti-zamestnanosti-se-zmeni.

  • Novela zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu. Má zavést novou povinnosti pro pronajímatele ubytovacích prostor prostřednictvím digitálních platforem typu Airbnb sdělit obecnímu živnostenskému úřadu na základě jeho výzvy počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu místa, na které byli hosté ubytováni. Získané údaje pak bude možné předat jinému státnímu kontrolnímu orgánu, například krajské hygienické stanici, aby bylo možné vytrasovat tyto osoby, většinou cizince, pokud by se objevilo podezření na možnost šíření infekční choroby. Podrobnosti na https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dostalova-pred-uvolnenim-opatreni-musime-mit-preh.

  • Novela pravidel rozpočtové odpovědnosti. Reaguje na předpokládaný propad příjmů státního rozpočtu v kombinaci s očekáváným nárůstem výdajů, který bude znamenat zhoršení bilance státního rozpočtu v řádu desítek miliard korun. Ke zmírnění dopadů ekonomického poklesu proto vláda navrhla vytvořit pro rok 2021 finanční rezervu ve výši čtyř procent HDP a v následujících letech veřejné finance konsolidovat. Umožnit dočasně fiskální pravidla umožnila členským státům Evropská komise aktivací tzv. únikové klauzule. Podrobnosti na www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/novela-pravidel-rozpoctove-odpovednosti-38079.

Kabinet také rozhodl o tom, že od čtvrtečního rána mohou mít otevřeno prodejny domácích potřeb, které nabízejí ochranné prostředky dýchacích cest jako je třeba respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál apod. A zákaz prodeje se nově nevztahuje ani na prodej potravin, kde je sekce potravin oddělena od ostatních částí provozovny.

Zdroj: odbor komunikace MPO

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace