Od 1. března byl zaveden zákaz dovozu veškerého plastového odpadu. Indie uvedla, že zákaz zavádí, protože má k dispozici dostatek vlastního odpadu. Země vyprodukuje ročně 10 milionů tun plastového odpadu, ale recykluje jen asi polovinu z toho.

Platnost nařízení však vstoupí až 31. srpna. Vláda umožnila přechodné období, které má zajistit kontejnerovým lodím, které jsou na cestě do země, aby měli šanci vyložit náklad s odpadem zákonným způsobem.

Rozhodnutí Indie je překlenout propast mezi produkcí odpadů a recyklační kapacitou. Chce udržet zemi na cestě postupného ukončování všech jednorázových plastových obalů do roku 2020. Indie denně produkuje téměř 26 000 tun plastového odpadu a odhaduje se, že 50% z toho zůstává nevyužito, kvůli nedostatečným recyklačním kapacitám, takže nemá smysl, aby odpad přivážela z jiných zemí.

Již dříve byly zaváděny některé výjimky, nebo zákazy, které regulovaly dovoz plastů do podniků ve zvláštních hospodářských zónách a zároveň umožňovaly některým podnikům získat zdroje ze zahraničí. Jak se však ukázalo, poskytování částečného zákazu nebo regulace bylo zneužíváno mnoha společnostmi pod záminkou, že jsou takové odpady potřebné k získávání zdrojů.

Před opětovným zavedením zákazu dovozu plastových odpadů v březnu 2019 dovážely indické recyklační firmy upravený plastový odpad zejména z Číny, Itálie, Japonska a Malawi. Je to proto, že dovážený plastový odpad je levnější a dostupný v segregovaných formách.

Indie sice začala brát ve větším množství plasty po čínském zákazu, ale nyní se odpad přesouvá do jiných, méně regulovaných zemí v jihovýchodní Asii, včetně Thajska, Vietnamu nebo Malajsie.

Například Malajsie nyní dostává třikrát více odpadu a vietnamský dovoz plastových odpadů vzrostl o 50% a nemluvě o Thajsku, kde dovoz vzrostl až o padesátinásobek.

Vietnam je další kvetoucí trh s odpadem, ale už nechce vydávat nové licence na dovoz šrotu nebo plastového odpadu. Chce důsledně potírat nezákonnou přepravu dovezeného odpadu.

Thajsko říká, že trvalý zákaz dovozu plastového odpadu vstoupí v platnost v roce 2021.

Je jasné, že krátkodobé řešení pomalu končí a západní národy, které jsou zvyklé na vývoz svého odpadu do vzdálených koutů země, budou muset přijmout opatření, jak s vlastním odpadem pracovat.

Prozatím se Malajsie, Vietnam nebo Thajsko zdají být v klidu a nadále přijímají odpady, ačkoliv tento postoj není jednotný. Vlády těchto zemí jsou napadáni nespokojenými občany, jejichž zdraví a blahobyt je zřetelně ovlivňován zvýšeným znečištěním.

Jak říká jeden místních představitelů odborného kruhu kolem odpadů a recyklace plastových odpadů. Nic netrvá věčně a rozhodnutí zakázat dovoz cizího odpadu ze západu v jednotlivých státech jihovýchodní Asie je prioritou pro domácí ekonomiku a naše zdraví.

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář