- Reklama -spot_img

Firma poškodila lesní půdu a okolní dřeviny CHKO Český les

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Pokutu půl milionu korun uložili inspektoři z České inspekce životního prostředí v Plzni právnické osobě T.E.P. HOLZ, s.r.o. z Ratíškovic. Ta od září 2012 do dubna 2013 při realizaci „Smlouvy o provádění komplexních lesnických činností a prodeji“, uzavřené mezi ní a státním podnikem Lesy České republiky, poškodila nešetrným přibližováním dříví po provedené těžbě cestní sítě a půdní kryt v oblasti Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Českého lesa. Pokuta je od 11. listopadu pravomocná.

V době, kdy klimatické podmínky zvyšovaly nebezpečí vytvoření nepřiměřeného poškození lesní půdy, zadávala firma T.E.P. HOLZ, s.r.o. jednotlivým subdodavatelům provedení těžby a přibližování vytěženého dříví v lesních porostech nacházejících se ve třetí zóně CHKO Český les. Jednalo se o lesní pozemky ve vlastnictví České republiky v katastrálních územích Závist u Rybníku, Švarcava, Pivoň, Vranov u Mnichova a Klenčí pod Čerchovem. „Při těchto pracech došlo v rozporu se zákonem o lesích k nadměrnému poškození lesní půdy vyjetými kolejemi. Na nejzávažněji poškozených místech byly 80 až 100 centimetrů hluboké, v celkové délce cca 1 630 metrů. Kořenové náběhy byly odřeny a kořeny stromů stojících podél přibližovacích linek byly zpřetrhány a roztřepeny,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP v Plzni.

Poškozená místa stromů, jak nad tak pod povrchem půdy se stala branou houbovým infekcím, jejichž následkem je nejen snížení kvality dřeva, ale zejména zhoršení mechanické stability stromu. Promícháním půdních vrstev v příliš hlubokých kolejích dochází k nebezpečí změny chemismu půdy a zhoršení stability okolních stromů, neboť půda v zasypaných kolejích je méně zhutněná.

„Společnost při přibližování dříví dostatečně nekontrolovala činnost subdodavatelů a nečinila žádná opatření, aby zabránila vytváření hlubokých kolejí a poškozování lesních dřevin. Ačkoli nevěděla, že v důsledku jejího jednání a následného opomenutí docházelo k ohrožení životního prostředí v lesích vytvořením podmínek pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů, vědět to, jako odborný subjekt zabývající se lesnickou činností, měla a mohla,“ řekla Horčicová.

CHKO Český les je lokalita, kde hlavní podíl lesních dřevin tvoří smrk ztepilý, jehož kořenový prostor je jen 8 – 20 cm vysoký. Takový lesní porost, bez ohledu na to, zda je zde prováděná nějaká lesnická činnost, má sníženou stabilitu, vitalitu a hůře odolává působení škodlivých činitelů. Dané lokality Capartice a Černá řeka jsou oblastmi, kde jsou půdy ovlivněny vodou (často podmáčené), což znamená, že jsou méně únosné a při využívání mechanizačních prostředků je třeba přistupovat obezřetněji. Tudíž jakákoli prováděná činnost v lesích s negativním dopadem na lesní ekosystém dále zhoršuje odolnost takového porostu proti působení těchto činitelů.

CHKO Český les se nachází v oblasti západních Čech, která plynule navazuje na Národní park Šumava a z hlediska přírody patří k nejcennějším a nejzachovalejším lokalitám Česka. Zdravé a vitální lesy Střední Evropy, zejména horské lesy, mohou částečně eliminovat současné extremity klimatu, které v současnosti zažíváme.

Zdroj: aktuality ČIŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace