- Reklama -spot_img

Firma neoprávněně přebírala odpady, ty skládkovala, případně je spalovala.

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Za vícero porušení zákona o odpadech uložili inspektoři ČIŽP firmě pokutu 130 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Českých Budějovicích uložili právnické osobě podnikající PDM NETOS s.r.o. pokutu 130 tisíc korun za několikeré porušení zákona o odpadech. Ta bez oprávnění přebrala do své provozovny v Netolicích minimálně 172,5 tun odpadů, které následně skladovala na místech k tomu neurčených a dále s nimi neoprávněně nakládala. V provozovně v Netolicích navíc spalovala v rozporu s předpisy o ochraně ovzduší odpadní dřevěné okenní rámy na otevřeném ohništi. Uvedeným jednáním porušila zákon o odpadech.

V dubnu 2019 provedli inspektoři ČIŽP společně se zástupci Městského úřadu Netolice kontrolu provozovny společnosti PDM NETOS v Netolicích. „Zjistili jsme, že firma přebírá odpady, které soustřeďuje na uvedené provozovně a dále je demontuje, třídí a ty, které jsou nevyužitelné, volně hrne ze svahu, případně je spaluje. Firma přitom nevlastní žádné oprávnění k převzetí opadů a ani její provozovna není místem určeným k nakládání s nimi. Činila tak minimálně od června 2017 až do kontroly v dubnu 2019. Za tu dobu se jednalo minimálně o 172,5 tun odpadů,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Zbytky spalovaných odpadů v popelu – ohniště (zdroj ČIŽP)

Ve skutečnosti se ale mohlo jednat o mnohem větší množství, protože firma nepředložila žádné doklady o jejich odstranění. Inspektoři navíc zjistili, že nevyužitelné odpady byly sypány na části pozemku, kde vytvořily šest až osm metrů vysoký val. Inspektoři dále na místě identifikovali vrstvu popela s obsahem ohořelých kovových okenních a dveřních kování nebo zbytků skla, který vznikl při spalování okenních a dveřních rámů na otevřeném ohništi. „Takové jednání je v rozporu se zákonem o odpadech a se zásadami ochrany životního prostředí. Došlo tak k ohrožení podzemních i povrchových vod, k úniku škodlivých látek do ovzduší a tím i k následnému ohrožení zdraví lidí,“ uvedl Jiráček.

Další odpady pocházející z výměny oken firma skladovala na soukromém pozemku v katastrálním území Sedlice u Blatné, a to opět bez potřebného povolení.

„Pro vyhodnocení nebezpečnosti pro životní prostředí je podstatný fakt, že docházelo k provozování sběru odpadů a následně k jejich úpravě či odstraňování bez potřebného rozhodnutí krajského úřadu, tj. jednalo se o činnost zákonem nepovolenou,“ shrnul Vladimír Jiráček. Pokuta ve výši 130 tisíc korun nabyla právní moci 27. ledna 2020.

Zdroj: ČIŽP

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace