- Reklama -spot_img

Drahý odpad je největším strašákem měst a obcí, říká výzkum

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Pro 89 % oslovených měst a obcí jsou nejzávažnějším problémem rostoucí náklady spojené se sběrem, svozem a zpracováním odpadu. Vyplývá to z dotazníkového šetření spolku Arnika, který mezi městy a obcemi po celé České republice zkoumal překážky při dosahování cílů v prevenci vzniku odpadů, separaci a ve zvyšování efektivity a dalších cílů odpadového hospodářství.

Podle nového zákona o odpadech platného od letošního roku jsou obce povinny vytřídit z komunálního odpadu 60 % do roku 2025, 65 % do roku 2030 a 70 % do roku 2035. Za nesplnění cílů jim hrozí pokuty, zároveň rostou poplatky za skládkování. Kromě rostoucích nákladů na sběr a likvidaci odpadu se obce potýkají s řadou dalších problémů, včetně neukázněnosti obyvatel. Města a obce však také poukázaly na systémové nedostatky, jako je odpadová legislativa či špatný odbyt surovin. Tyto překážky neumožňují optimálně regulovat odpadové hospodářství. Problémy popsané městy a obcemi jsou uvedeny v tabulce níže.

Druh problému

Počet respondentů

Rostoucí náklady

89 %

Vysoká produkce odpadů

73 %

Neukázněnost při nakládání s odpadem

67 %

Špatná odpadová legislativa

66,4 %

Špatný odbyt surovin

53 %

Nedostatek času věnovat se odpadům

49 %

Nízká úroveň třídění

45 %

Černé skládky

44 %

Chybějící kompostárna

35 %

Chataři a turisté

5,6 %

“Za zmínku stojí vysoká produkce odpadů a nízká úroveň třídění, které tvoří propojenou nádobu. Přestože 88 % respondentů o snižování produkovaných odpadů usiluje, redukci množství vyhazovaného odpadu považuje za reálnou 60 %, vyloženě skeptických je 33 % obcí,” říká Miroslava Jopková z Arniky.

Města a obce se prevenci vzniku odpadů věnují různými způsoby. Nejčastěji uvádí sběr oblečení pro charity, osvěta a podpora kompostování.

Prostředky prevence vzniku odpadu využívané městy a obcemi

Počet respondentů

Sběr oblečení a věcí pro charity

70 %

Informování svých občanů o možnostech prevence vzniku odpadu

67 %

Podpora kompostování

59 %

Vzdělávání děti a mládeže, například ve spolupráci se školou

42 %

Finanční motivace

17 %

Organizování nebo podpora bazarů, výměn, bleších trhu apod.

11%

Podpora prodeje a výměny mezi obyvateli (inzerce na webu obce, aplikace na prodej)

9%

Spolupráce s obchody (např. na bezobalovém prodeji, nabídka látkových tašek)

5%

Největší potenciál ke snížení množství odpadů podle respondentů nabízí finanční motivace (platba za odpad dle skutečně vyprodukovaného odpadu, slevy pro domácnosti, které důsledně třídí) dále pak osvěta a vzdělávání nebo podpora kompostování. Finanční motivaci paradoxně využívá jen 17 % měst a obcí, přestože jde podle respondentů o nejúčinnější nástroj prevence vzniku nadbytečného odpadu.

Splnění legislativních požadavků bude podle měst a obcí velmi náročné, protože v relativně krátké době musí zvýšit množství vytříděného odpadu a snížit produkci směsného komunálního odpadu. Z výsledků soutěže Odpadový Oskar, která hledá sídla České republiky, kde lidé vyhazují nejméně odpadů a nejlépe třídí, se míra třídění pohybuje kolem 55 %. Celorepublikový průměr je jen 40 %.

Dotazníkového šetření se letos na jaře zúčastnilo 164 měst a obcí všech velikostí napříč celou Českou republikou.

Každým dnem můžeme vytvářet méně odpadu.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
ZdrojARNIKA
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace