- Reklama -spot_img

Problematická situace s nedostatkem odbytu pro vytříděný odpadní papír

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Otevřený dopis ministru Brabcovi ohledně trvajících problémů s odbytem papíru

Firmy ve vlastnictsví obcí a měst sdružené ve Spolku veřejně prospěšných služeb a ve Sdružení komunálních služeb, stejně jako firmy sdružené v České asociaci odpadového hospodářství, žádají ministra Brabce o korekci chybných a závádějících informací ohledně situace na trhu s odpadním papírem a o řešení trvající problematické situace s nedostatkem odbytu pro vytříděný odpadní papír.

Text společného otevřeného dopisu oborových svazů, který byl na MŽP předán v minulém týdnu, je v originálu k dispozici pod tímto odkazem.

 

Plný text otevřeného dopisu na ministra Brabce přinášíme čtenářům webu ČAOH také zde:

Vážený pane ministře,

jakožto zástupci shora uvedených tří největších oborových svazů ze sektoru odpadového hospodářství, Spolku veřejně prospěšných služeb, Sdružení komunálních služeb a České asociace odpadového hospodářství, které prostřednictvím své členské základny zajišťují služby nakládání s odpady pro cca 90% trhu obcí a měst v České republice, Vás žádáme o následující.

Dne 5.2.2020 byl společností EKO-KOM, a.s. rozeslán dopis na obce a města, ve kterém EKO-KOM, a.s., jakožto autorizovaná obalová společnost, informuje o tom, že s ohledem na trvající problém na trhu s odpadním papírem, zvyšuje platby třídícím linkám za dotřídění papíru ze 100 Kč na 420 Kč. Dle tiskové zprávy MŽP, ze dne 6.2.2020, jste se na tomto opatření dohodl Vy, jakožto ministr životního prostředí, s AOS EKO-KOM, a.s.

Toto opatření, intervenci AOS, chápeme pozitivně a je určitou pomocí, nikoli však vyřešením aktuálního problému, který bohužel i nadále trvá a je stále velmi vážný. A stále má nemalé negativní ekonomické dopady na obce a města. Je podstatné si zde uvědomit, že EKO-KOM, a.s. přispívá pouze na obalovou složku papíru. Tu dle své metodiky určuje aktuálně na 46%. To znamená, že ve sběrných nádobách je 46% obalové složky a k té EKO-KOM, a.s. poskytuje platby třídícím linkám. Na zbylý papír v kontejnerech EKO-KOM, a.s. nedoplácí nic a jeho náklady tak nesou v plné míře obce a města. Ve skutečnosti tak třídící linka obdrží z uvedených 420 Kč na tunu sebraného papíru nově 193 Kč (tedy 46% ze 420 Kč). Toto opatření tak logicky a jednoznačně nemá potenciál vyřešit stávající vážnou situaci na trhu.

Zásadně se proto musíme ohradit proti následující větě, která je obsažena v předmětném dopisu společnosti EKO-KOM, a.s.: „Přesto by měly po této intervenci třídičky papíru přebírat vytříděný papír z obcí a měst, ať již přímo nebo od svozových společností, přinejmenším bezplatně. To by mělo udržet třídění papírových odpadů v chodu, tak jako se nám to společně podařilo v době krize v roce 2009.“. Dále se ohrazujeme proti obsahově podobným formulacím uvedeným v již zmíněné tiskové zprávě MŽP, ze dne 6.2.2020, která nese název „MŽP se dohodlo na řešení klesající ceny papíru, náklady obcí se nezvýší“.

Tato prohlášení se prokazatelně nezakládají na pravdě. Informace, že po intervenci by měly třídící linky přebírat papír z obcí a měst „přinejmenším bezplatně neodpovídá stále velmi vážné situaci na trhu odpadního papíru (navíc věta řeší obecně sběrový papír, nikoli jen obalovou složku). Tato sdělení jsou pro obce velmi matoucí a uvádí je v omyl. Stejně tak jsou obce uvedeny v omyl prohlášením tiskové zprávy MŽP, kde se uvádí: „ … náklady obcí se nezvýší a dále pak „Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM spouští krizový scénář kvůli nízké ceně papíru. Ministr Brabec se na tom dohodl s vedením společnosti. Z rezervního fondu uvolní EKO-KOM mimořádné finanční prostředky, které poputují do třídíren odpadů. Těm vykompenzují klesající cenu a přebytek vytříděného papíru na trhu.*1“  Nebo další citace, tentokrát z webu České televize: „Chtěli jsme zabránit tomu, aby obce nemusely doplácet významné peníze – dohromady v řádu desítek milionů korun – aby zlepšily odbyt papíru,“ řekl  ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).“

Dopady šíření takovýchto zavádějících informací, které obsahují i zřejmé cenové doporučení („přinejmenším bezplatně“, „náklady obcí se nezvýší“„aby nemusely doplácet významné peníze“), mohou být zásadní, a to dokonce ve smyslu dalšího prohloubení a zhoršení dosavadní, již tak vážné situace na trhu s odpadním papírem, ale i s ostatními surovinami.

V současné době je situace taková, že vytříděný papír předávají dotřiďovací linky a svozové firmy k dalšímu zpracování za úplatu, a to ve výši průměrně mezi 800 – 1500 Kč za 1 tunu, dle lokálních podmínek a možností. Popsaná intervence ze strany společnosti EKO-KOM, a.s. a MŽP tedy krizi zcela jistě neodvrátí, neboť je ve vztahu ke skutečným nákladům neúměrně nízká.

Společně jsme, jakožto SVPS, SKS a ČAOH, vyzvali písemně společnost EKO-KOM, a.s., aby opravila chybné informace v dopise zaslaném obcím. Výsledkem bylo pouze obecné vysvětlení finanční intervence, které EKO-KOM, a.s. umístil na své webové stránky. Je třeba podtrhnout, že chyba není na straně svozových firem a dotřiďovacích linek, ale na straně odbytu papíru, tj. nedostatku zařízení na jeho recyklaci. To způsobuje stávající značně navýšené náklady. Svozové společnosti logicky nemohou krýt tyto navýšené náklady na dotřídění a zpracování papíru ze separovaného sběru, ale musí je přenášet na objednatele služby, tedy na původce odpadů.

V návaznosti na shora uvedené, si Vás dovolujeme, vážený pane ministře, společně požádat o co nejrychlejší, korekci proběhlých vyjádření jak v tiskových prohlášeních MŽP, tak v prohlášeních společnosti EKO-KOM, a.s. A to takovým způsobem, aby bylo zcela zřejmé, že krizová situace na trhu s odpadním papírem dále trvá a že to má vážné dopady v navýšení nákladů na svoz a zpracování této komodity, a to zejména na obce a města, jakožto významné původce těchto odpadů. To je prokazatelný fakt, kterému je třeba čelit.

Naše členské firmy se dlouhodobě aktivně snaží, aby dopady byly co nejnižší a aby uplatnění druhotných surovin bylo širší. Zásadním problémem je však absence vhodných legislativních opatření, která by systémově cílila na navýšení poptávky po produktech recyklace, opatření, která by v návaznosti na to systémově rozšiřovala recyklační kapacity.

Hromada papírového odpadu z kartonových obalů

Zároveň si dovolujeme navrhnout, aby v budoucnu byla podobná opatření k řešení krizových scénářů na trhu recyklace a jejich interpretace dopředu diskutována v rámci definované odborné platformy, nejlépe v koordinaci MŽP, MPO, významných oborových/profesních svazů, obecních svazů a autorizované obalové společnosti/společností.

Vzhledem k objektivní a zřejmé potřebě, aby původní nepřesné informace byly co nejrychleji uvedeny na pravou míru a jejich nezbytná korekce byla co nejefektivněji plošně rozšířena, volíme tuto formu, tedy otevřený dopis.

 

Se společným pozdravem

……………………………………………………..

Spolek veřejně prospěných služeb, Ing. Richard Blahut, místopředseda a vedoucí sekce odpadové hospodářství

……………………………………………………….

Sdružení komunálních služeb, Bohumil Rataj, předseda

…………………………………………………………

Česká asociace odpadového hospodářství, Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel

 

Přílohy a odkazy:

  1. dopis společnosti EKO-KOM, a.s. na obce a města, ze dne 5.2.2020
  2. Tisková zpráva MŽP – https://www.mzp.cz/cz/news_20200206-MZP-se-dohodlo-na-reseni-klesajici-ceny-papiru-naklady-obci-se-nezvysi
  3. Česká televize – https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3044349-krize-na-trhu-s-tridenym-papirem-cina-jej-neodebira-evrope-chybi-recyklacni-linky

 

Ke stažení:

  1. dopis SVPS, SKS a ČAOH ministru Brabcovi:  dopis-svps-sks-caoh-na-mzp-k-papiru.pdf [ 1.32 MB, PDF ]

  2. dopis společnosti EKO-KOM, a.s. na obce a města, ze dne 5.2.2020: dopis-ekokom-zvyseni-platby-tl-mesta-a-obce-5.2.20.pdf [ 538.38 kB, PDF ]

Zdroj: Ing. Petr Havelka, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství (www.caoh.cz)

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace