fbpx
Domů Technologie DESINFOG® je víc než jednorázová pomoc při dezinfekci proti COVID-19

DESINFOG® je víc než jednorázová pomoc při dezinfekci proti COVID-19

0
98

Když dospělý dítěti kupuje „kinder vajíčko“ těší se nejen, že bude mít radost z čokolády, ale i z hračky, která se nachází uvnitř. Když si kupuje něco pro sebe, často se dívá jen na vzhled, či primární funkci. Nikoliv na to, k čemu ještě by mohla být daná věc použita, kromě použití standardního. Ač to nebyl záměr, uvědomili jsme si, že v případě DESINFOG® je situace shodná. Uživatelům se totiž nedostává do rukou jen jedno zařízení na případ nouze, ale rovnou dvě.

Nemyslím tím, že jednou jej použijí na desinfekci proti jednomu viru a příště proti jinému. To samozřejmě bude také možné, ale myslím tím sekundární funkci, která v tomto případě byla funkcí primární, jen jsme na ní ve stresu vývoje zapomněli.

JE TO FUNKCE HAŠENÍ SUCHOU MLHOU

Ano, přesně ta, která dokáže nejen při hasicím zásahu ušetřit 95% vody, ale zároveň nahradí všechny typy hasících přístrojů dostupných na trhu. Vynikající je i to, že právě probíhá legislativní zařazení tohoto typu hasicí technologie mezi tzv. SCHVÁLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ PROSTŘEDKY. Konečně tedy umožní zařazení technologie hašení suchou mlhou do výbavy požárních sborů a nejenom jich.

Výhodou je, že právě tuzemské složky záchranných systémů pochopily efektivitu řešení a jsou spolu s firmami prvními, kdo ve světě bude moci a to již od začátku dubna 2020, efektivitu nabízeného řešení využívat. To ne na jednom, ale na mnoha desítkách a následně stovkách pracovišť, která zajišťují bezpečnost občanů naší země.

Instalace budou širokopásmové.

Když jsme u té šíře, resp. širokopásmovosti, rád bych upřesnil odpovědi na několik otázek, které od okamžiku uvolnění informací o technologii na trh slyším denně mnohokrát.

Ano je, od 19.3.2020 je možné zařízení objednávat s dodacím termínem do 5 dní od závazné objednávky a úhrady 100% zálohy.

  • Je technologií DESINFOG® možné desinfikovat a chránit i jiné prostory než interiéry prostředků MHD?

Technologie je funkční ve všech uzavřených prostorech, místnostech, halách a dalších. Testy a srovnání s MHD uvádíme proto, aby si všichni uvědomili, že starter-pack dokáže desinfikovat objem prostoru do velikosti 250 autobusů.

  • Co je na technologii DESINFOG® tak drahé?

Dlouhý vývoj související s technologií hašení nízkotlakou suchou mlhou, které své unikátní vlastnosti získala hlavně díky unikátní technologii trysek a jejich spojení. Díky němu nejen, že je generována mlha, ale každé z mikrokapiček mlhy je udělena rotace, která způsobuje její unikátní chování a vlastnosti. Zároveň se v ceně odráží skutečnost, že celý vývoj probíhal a stále probíhá bez dotací a půjček, a to všeho druhu.

  • Je možné aplikaci vidět na vlastní oči?

Prezentace již probíhaly v rámci výrobního závodu a následných testů technologie a její ukázky složkám IZS, Bezpečnostním složkám a Armádě v několika zemích Od druhého dubnového týdne by však měla být technologie prezentována i veřejnosti, místo, či místa jsou nyní předmětem jednání.

  • Jaká je cena desinfekce jednoho autobusu?

1000,-Kč. Součástí dodávky je i 50l desinfekční kapaliny NANO-Q ověřené pro použití s technologii DESINFOG®, která dostačuje až na 250 autobusů. Při dokoupení kapaliny, při vlastnictví stroje, by cena měla klesnout na 250-300,-Kč.

  • Lze použít i jiné desinfekční prostředky například ty co již používáme?

Použití s jinými desinfekčními prostředky zatím nebylo potvrzeno, je však testováno. Hlavním kritériem je čistota prostředku, aby nebyl zanášen unikátní systém trysek.

  • Lze použít OZONOVOU vodu?

V principu ano, aktuálně zkoumáme vliv na trysky a další části technologie, protože OZON rychle degraduje měkké plasty a některé kovy.

  • Mohu DESINFOG® zakoupit i bez desinfekčního prostředku?

Ano, cena bude ponížena o cenu 50l desinfikačního prostředku NANO-Q

  • Mohu dostat slevu?

Ano, jsou poskytovány množstevní slevy od objemu 100 ks na objednávku. Nárok na slevu mají rovněž certifikování servisní partneři. Servisní síť se aktuálně buduje v jednotlivých zemích a regionech světa.

  • Bude někdy DESINFOG® levnější?

Na základě pozitivních zkušeností z jiných projektů, budeme nabízet v režimu TRADE-IN i použité a zkontrolované jednotky. U nich bude nákupní cena nižší. Nepředpokládáme však, že se na trh dostanou dříve než v polovině roku 2021, či začátku roku 2022.

DESINFOG® je globálně prvním aerosolovým plošným desinfekčním prostředkem chránícím proti KORONAVIRU.

Rád bych všechny čtenáře upozornil na skutečnost, že jsem aktivním partnerem projektu. To od začátku jeho vývoje, jsou mi proto známy i všechny procesní kroky a snaha vytvořit produkt dostupný všem. Zároveň však vítám, že i přes větší těžkosti a obtíže jsme se rozhodli celý vývoj financovat z vlastních zdrojů a získat tak ekonomickou i „politickou“ nezávislost na druhých. Což nám umožňuje efektivní postup a globální nasazení na trh.

Na závěr bych rád zmínil, že po obrovské pozitivní odezvě z celého světa se již dnes jedná o rozšíření výroby. Zároveň otevření nových výrobních kapacit v dalších zemích a regionech. V této fázi jsme se snažili využít existujících platforem komunitního financování, protože expanze znamená finanční objem dosahující až 400 milionů EUR. Bohužel obě největší světové platformy komunitního financování #KICKSTARTER a #INDIEGOGO nám nepovolily projekt DESINFOG® prezentovat jejich prostřednictvím veřejnosti, což považuji za velkou škodu.

Neznamená to však konec projektu, jen zpomalení rozšíření technologie DESINFOG® a s tím související pomalejší boj proti šíření světové pandemie koronaviru COVID-19.

Jsem však rád, že se jen týden po uvedení, začala technologií zabývat i tuzemská media, například server BUSINESSINFO.

Facebook komentáře
Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat. Líbil se vám tento článek? Prosíme, podpořte nás při tvorbě dalších. Jsme vám vděčni za každý finanční příspěvek. Váš finanční dar můžete zaslat zde 

KOMENTÁŘE

Napsat komentář

AKTUÁLNĚ ČR - COVID 19

Pravidelně aktualizované oficiální údaje a další aktuální situace kolem pandemie CORONAVIRU COVID-19 na základě podnětů uživatelů s ohledem na epidemiologickou situaci.