Dle místních specialistů na odpady se většina recyklovatelného stavebního odpadu nelegálně ukládána na skládky. Pouze jedna čtvrtina vyprodukovaných odpadů ze staveniště končí v rukou skutečných autorizovaných nebo správcovských společností. Většinu demoličního odpadu, lze dobře znovu využívat.

Přesto se neustále zaváží nelegální skládka na okraji Madridu.

Průměrně každý občan v Evropské unii ročně vyprodukuje kolem tuny stavebního odpadu. Ve Španělsku je to však mnohem vyšší číslo. Podle veřejných dokumentů španělské vlády představuje odpad ze stavebních a bouracích prací kolem 40% veškerého odpadu. Což je o 10 až 15 procentních bodů nad průměrem EU.

Španělé pomalu přebírají odpovědnost za snižování odpadu a recyklaci domácího odpadu. Bohužel velký stavební sektor se zatím nepokusil aktivně připojit k oběhové ekonomice. Štěrky, cihly, betony, roury, trámy nebo dokonce kabely stále končí na skládkách po celé zemi. Mnohé z nich jsou, ale nezákonné.

Odpad ze stavebních a demoličních prací představuje 40% veškerého odpadu

Francie, která nedávno stanovila ambiciózní plány oběhového hospodářství se také obává problémům s odpadem ze staveb a demolice. Podle francouzského ministra pro ekologickou přeměnu se každý rok zbytečně vyhodí suroviny, které by mohly pokrýt cestu na tisíc kilometrů z Lille do Marselle.

Tomuto ekonomickému a environmentálnímu problému lze ovšem zabránit. Protože hlavní odpadní produkty z tohoto odvětví, jako je beton, kamenný materiál nebo asfaltový recyklát, lze vlastně recyklovat do nekonečna. Potvrzuje technický ředitel odborné skupiny pro demolice a stavební odpady. Skupina zastupuje recyklační společnosti ve španělských regionech, jako je Andalusie, Galicie a Madrid.

Součástí problému je i to, že ve Španělsku zatím neexistuje kultura separace odpadu ze stavebních prací a demolic. Alternativa ukládání smíšeného stavebního odpadu na skládku je levnější a jednodušší. Přestože je nezákonná a často zůstává nepotrestána.

Královská vyhláška z roku 2008 stanoví, že veškerý odpad ze stavebních prací musí být zpracován autorizovanou společností pro nakládání s odpady. Ta musí upřednostňovat hlavně recyklaci a využití skládky je jako poslední možnost.

Každá městská rada musí v souladu s předpisy o odpadech vybírat poplatky za nakládání s odpady od společností a jednotlivců. Tedy od všech, kteří žádají o stavební povolení. Zatím to ale nefunguje, tak jak se očekávalo.

Ještě horší je, že regulace často nefunguje, říká jedna z nezávislých poradců pro environmentální konzultace. Za stavební práce na domě nebo malém obchodě s rozpočtem 500 000 EUR může být poplatek za nakládání s odpady pouhých 150 EUR, vysvětluje.

Disciplinární opatření EU proti Španělsku.

Zdroje z ministerstva potvrzují, že Španělsko čelí disciplinárním řízením Evropské unie za nesplnění rámcové směrnice o odpadech. Na základě špatného nakládání se stavebním odpadem.

Dnes je realitou, že pouze jedna čtvrtina stavebního a demoličního odpadu ve Španělsku končí v rukou autorizovaných společnosti pro nakládání s odpady. Tento odpad se recykluje velmi efektivně a až 90% se používá k výrobě nových stavebních materiálů.

Bohužel 75% vyprodukovaného odpadu, které se nedostanou do recyklačních závodů, končí ve starých důlních šachtách nebo na nelegálních skládkách. To znečišťuje okolní hory, údolí a pobřeží Pyrenejského poloostrova.

Pro recyklační průmysl je nejzávažnější problém existence nelegálních skládek, které si účtují levné poplatky za zbavení se nezpracovaného odpadu. Jedná se o environmentální zločin a nekalou soutěž.

Nezávislá sdružení pro recyklaci odpadů ze stavebních a demoličních odpadů oznámilo, že obvinilo nejeden podnik z ukládání smíšeného, ​​neupraveného odpadu v obrovské těžební šachtě v Lugu v severozápadní oblasti Galicie. Zástupce sdružení dokládá, že tento případ je jen špičkou ledovce, pokud jde o špatné nakládání s odpady ve Španělsku.

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.

Napsat komentář