- Reklama -spot_img

Bioplynová stanice způsobila havárii, kterou nenahlásila

Bioplynová stanice na Novojičínsku nejenže způsobila havárii, ale ani ji nenahlásila

Aktuálně

inODPADY
inODPADY
Relativní a nezávislý magazín z oblasti životního prostředí a ekologie. Výběr článků a zpráv se zaměřením na problematiku odpadů, recyklace, upcyklace, technologie, legislativa, druhotné suroviny a tržní prostředí odpadového hospodářství.

Na začátku tohoto roku způsobila společnost PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o. havárii ve svém zařízení, bioplynové stanici BPS Bílov. Důsledkem havárie v lednu 2021 byl odtok závadné látky  – digestátu do bezejmenného vodního toku, který je přítokem Pustějovského potoka. Zákon porušila firma i tím, že tuto havárii neprodleně neohlásila hasičskému sboru, ani policii, ani správci povodí.

Bioplynová stanice (BPS) slouží k výrobě bioplynu z biologicky rozložitelných produktů zemědělské činnosti – živočišné a rostlinné výroby (siláž, senáž, obiloviny), dále jsou na BPS zpracovávány znečištěné odpadní vody z manipulačních ploch a výluhy ze silážního žlabu. Jedním z produktů při této výrobě bioplynu je takzvaný digestát, což je zbytek po fermetačním procesu. Digestát je používán jako organické hnojivo, ovšem při nekontrolovaném úniku do přírody je závadnou látkou, znečišťující životní prostředí.

V průběhu několika dnů v lednu 2021 došlo v BPS Bílov k odtoku skladované látky – digestátu přes horní okraj nadzemní skladovací nádrže na zpevněné a nezpevněné plochy kolem nádrže a dále do bezejmenného vodního toku, který je přítokem Pustějovského potoka. Tím, že provozovatel tuto mimořádnou událost neohlásil hasičům, policii, ani správci povodí, porušil ohlašovací povinnost podle vodního zákona.

Informaci o silném znečištění Pustějovského potoka nahlásil vodoprávnímu úřadu v Bílovci (VPÚ) občan obce Pustějov. VPÚ ještě téhož dne zahájil šetření v areálu BPS Bílov, zjistil, že dochází k odtoku závadných látek z areálu a na místě nařídil provést opatření k zamezení dalšího úniku (rozmístění balíků sena a slámy a vybudování zemní hráze na nezpevněné ploše směrem k vodnímu toku).

„K přetečení skladovací nádrže na digestát došlo v důsledku vysoké vrstvy pevného materiálu (krusty) na hladině digestátu ve skladovací nádrži, krusta se utvořila kvůli nefunkčnosti míchacího systému,“ uvedl ředitel oblastního inspektorátu Karel Kozubek.

Další mimořádná událost v BPS Bílov byla zjištěna v únoru 2021, kdy došlo k přetečení jímky u silážního žlabu a odtoku obsahu jímky do melioračního příkopu a následně do vodního toku. K úniku závadných látek došlo v důsledku pokrytí poklopu dešťové vpusti vrstvou ledu, která zamezila jejich odtoku do dešťové vpusti a následně do jímky u silážního žlabu. Výluhy z materiálů skladovaných v silážním žlabu odtékaly, místo do dešťové vpusti, přes tuto vrstvu ledu na přilehlý terén a dále do melioračního příkopu.

Na počátku března 2021 informoval provozovatel BPS Bílov inspekci o další havárii, kdy došlo k výbuchu fermentorů při odstávce elektrického proudu. Směs z fermentorů unikla přes střechu objektu na okolní plochu a do blízkého melioračního příkopu. Havárie nastala v průběhu servisních prací prováděných externím subjektem a v přímém důsledku dlouhodobé odstávky elektřiny, kterou si servisní práce vyžádaly.

Při kontrole provedené za účelem ověření plnění opatření dohodnutých při havárii provozovatel BPS Bílov sdělil, že fermentovaný materiál byl z melioračního příkopu v celé jeho délce odtěžen sacím bagrem a svahy melioračního příkopu byly dočištěny ručně. Vytěžený materiál byl uložen do silážního žlabu v areálu BPS. Kontrolou ČIŽP bylo rovněž ověřeno, že veškerý uniklý fermentovaný materiál byl z povrchu terénu i melioračního příkopu odstraněn.

Uvedené mimořádné události (havárie) v BPS Bílov řešil VPÚ v Bílovci, který následně případné porušení vodního zákona z šetření mimořádných událostí předal k řešení Oblastnímu inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ostravě. Provozovateli BPS Bílov spol. PROJEKT MORAVSKÁ, s.r.o.by
V další komunikaci pak provozovatel BPS Bílov informoval ČIŽP o dalších přijatých opatřeních, do všech jímek v areálu bylo nainstalováno automatické elektronické spínání WPS, které automaticky udržuje nízké hladiny v jímkách. Tato zařízení jsou schopna sepnout čerpadla, které skladované látky v jímkách přečerpají. Skladovací nádrž na digestát je vybavena elektronickým zabezpečovacím systémem.

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieODPADY
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace