- Reklama -spot_img

Žížaly si žijí své životy bez ohledu na politiku a odpadové zákony

Žížaly Živí Život...pokračování

Aktuálně

Michael Rada
Michael Radahttp://industrial-upcycling.cz/
Po 25 lety převážně v korporátním světě a logistice jsem se v roce 2013 osamostatnil a rozhodl se že začnu budovat svět bez odpadů a plýtvání. Protože to nikdo přede mnou v průmyslové sféře nezkusil, neexistovali nástroje ani postupy, tak jsem je vytvořil a v témže roce představil INDUSTRIAL UPCYCLING. O dva roky později se stal tento nástroj základem pro specifikaci obsahu INDUSTRY 5.0. Nehovořím o tom, co by se mělo udělat, udělám to. Tam kde jiní svou cestu končí, tam já ji začínám. Jmenuji se Michael Rada a buduji svět ve kterém chci abyste žili Vy i vaši potomci.

Na rozdíl od PPP projektů není život se žížalami spojen s papírováním, vyplňováním formulářů a miliony investovanými do poradců, aby na účet byly připsány miliardy i když výsledek není dodán, či je zcela odlišný od toho, co bylo slíbeno nebo schváleno v roky trvajících jednáních.

Žížaly si prostě žijí své životy, množí se a bez ohledu na stav na politické scéně, pomáhají svým životem a chováním přírodě, které jsou součástí. Poslední příspěvek o vermikompostování, ukazující žížaly jako zabijáky vzbudil značnou odezvu, a to i přesto, že si mnozí neuvědomili dvouznačnost názvu. Téma začalo být diskutováno, a proto je načase přidat detailnější informace související s dalšími kroky a zákony z dílny MŽP. To pod vedením Brabce z naší země dělá nejen skládku, ale i centrální hřbitov.

Na začátku výtah z nového zákona, jenž by měl začít platit již za necelé dva měsíce. Tento namísto unifikace, definuje dva typy vermikompostování a to i přesto, že žížaly a procesy jsou shodné.

  • KOMPOSTÁRNY

  • KOMPOSTOVACÍ ZAŘÍZENÍ MALÉ A VERMIKOMPOSTOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Tímto se i rozděluje, co je v druhém případě možné likvidovat. Vermikompostárny úplně vyřadily z likvidace odpadu:

Tabulka č. 2 z vyhlášky

Seznam odpadů využitelných v malém zařízení a vermikompostárně

02 01 03    Odpad z rostlinných pletiv

20 01 08 01 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven rostlinného původu

20 01 38    Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37

20 02 01    Biologicky rozložitelný odpad

20 03 02    Odpad z tržišť

Ačkoli to tak nevypadá, je to značný zásah do života žížal i těch, kteří s nimi na eliminaci vzniklého fyzického odpadu spolupracují. Protože žížaly zvládnou bez problémů zpracovat mnohem více, to je jim však odepřeno. Výše uvedené skupiny budou totiž nově jediné odpady, co od dubna mohou likvidovat.!!!!

Z novely totiž cíleně po zásahu odpadového průmyslu vypadla kategorie 020304 – identifikující zboží nevhodné k dalšímu použití. Právě tato kategorie je však klíčová nejen kvůli firmám a pojišťovnám, protože to mají označené jako zboží k likvidaci, ale i kvůli tomu, že právě tohoto zboží jsou největší objemy, které je možné efektivně ve vermikompostárně zpracovat bez jakýchkoli rizik.

Novinka v zákonech naprosto ignoruje vermikompostárnu s předkompostováním či hygienizací a tedy i příjem odpadu po hygienizaci z jiného zařízení a poté jen vermikompostovat.

Kromě výše uvedeného, by tak nebylo možné nadále vermikompostovat  Papíry, Odpad z lesnictví (jen částečně), Popel, Biouhel a mnoho dalších včetně kalů z čističek odpadních vod, které jsem zmiňoval v prvním článku.

To vše i přesto, že různorodost je ve vermikompostování velmi důležitá, aby se udržela určitá konzistence, která žížalám vyhovuje.

Je to shodné, jako kdyby sběrné zásobníky na vodu, a to jak sudy u domů, tak i speciální nádrže z dotačního programu dešťovka mohly zachytávat dešťové srážky jen ve středu, a to pouze tehdy, připadne-li na ni sudé datum.

Namísto ochrany zdrojů a krajiny, rozhodlo se MŽP, tedy MINISTERSTVO ŽEHU POSLEDNÍHO zatlouci do hrobu České krajiny další z krováků drásajících vše, co se nachází uvnitř. Veřejné a Průmyslové vermikompostování, které se tak úspěšně začalo v tuzemsku rozvíjet a inspirovat v zahraničí (India, EXPO Saudská Arábie a další) se tímto krokem zakazuje a přes pozitivní výsledky se předpokládám bude kriminalizovat, aby ODPADOVÝ PRŮMYSL mohl nadále růst, zvyšovat ceny spolu s plochou skládek.

Pod velkým otazníkem, či spíše Damoklovým mečem je pak téma z prvního z článků

Tabulka č. 4 Odpady, jejichž zpracovávání podléhá povinnosti ověření účinnosti technologie

19 08 05     Kaly z čištění komunálních odpadních vod

20 03 04     Kal ze septiků a žump

Vypadá to, že ani tvůrci, předkladatelé, ani schvalovatelé se nezatěžují drobností, že výstupem kontrolovaného vermikompostování je nejkvalitnější dostupné přírodní hnojivo, které není příliš dusíkaté, ale mají hodnoty dusík-fosfor-draslík, a to v poměrech asi 1-4-3. V případě rozšíření průmyslového vermikompostování, by toto hnojivo mohlo nahradit chemické sloučeniny vyráběné a dodávané kromě jiného koncernem AGROFERT a dalšími sponzory MŽP.

Zatímco ti, co podobné epitafy a nekrology píší, sedí ve vyhřátých klimatizovaných kancelářích, sedí ti co je schvalují ve vyhřátých klimatizovaných místnostech historických budov a zaplňují svá břicha pravidelným přísunem potravy a tekutin z nejlepších zdrojů, majíce na kameru vždy natočeno označení BIO, chodí ti, co se žížalami roky pracují v gumákách po polích a místech osazených vermikompostéry a s rukama špinavýma od země žijí v přesvědčení, že jejich práce dává smysl a napomůže nápravě zmrzačené krajiny, která více než živé srdce Evropy připomíná opakovaným infarktem zasažené srdce obžerství mocí a penězi, které zvládnou vše.

Žížaly nepotřebují zákony a nařízení, dělají to, co umí, tedy pomáhají krajině a přírodě od zla, které přinesl člověk „hospodář“ jenž z nálevny nevytáhne nohu, obzvláště když stále teče.

Stále je prostor na zastavení nesmyslného nařízení a to dříve, než se nám v zahraničí začnou vysmívat, že bohatství vědění, znalosti a praxe zahrabeme na hřbitově chamtivosti a zisku a než si uvědomí, že SKLÁDKA, ve kterou se ČESKÁ REPUBLIKA v rukách vedení státu změnila, snese víc, přeci jen.

JE TO SKORO ZADARMO

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.
- Reklama-
kategorieDoporučené
- Reklama -

Aktuálně

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Zadejte svůj komentář!
Zde prosím zadejte své jméno

- Reklama-

Recyklace