Ve Vatikánu vyrostl  takzvaný “Ekologický Ostrov” s cílem recyklovat a nakládat s odpady v nejlépe udržitelným způsobem.

Od pondělí 14. listopadu, byla vyčleněna speciální oblast uvnitř státu Vatikán k optimalizaci nakládání s odpady v souladu s nejpokročilejšími právními předpisy o odpadech a novými technologickými prostředky, které jsou dostupné.

Přestože území státu Vatikán je nejmenší stát na světě, tak se formálním sběrem odpadu a recyklací zabývá již od roku 2008.

Více než 200 nádob na odpadky a kontejnerů pro domácnosti byly strategicky rozmístěny na 110 akrů, které tvoří Vatikánský městský stát.

Skoro 50 % procent z těch nádob na odpad, byly určeny pro sběr odděleného papíru, skla, plastových a hliníkových obalů.

Nově otevřený Ekologický ostrov bude poskytovat prostor, kde je možné všechny druhy odpadu předávat podle specifických označení ve své kategorii.

Odpadní suroviny budou zpracovávány, jako např. papír a lepenka, plasty,  objemný odpad, bílé zboží, pneumatiky, nebezpečný odpad z domácností, prošlé léčiva, zářivky, nebo zbytky potravin. Vatikán zajistil tým proškolených zaměstnanců, kteří budou odpady na místě dotřiďovat a následně upravovat a recyklovat.

Dále bude využíván bioodpad pro organický kompost, což je dobré využití ve Vatikánu pro obnovu zahrad a parků.

Zpráva z Vatikánu dále poukazuje na to, že nejde pouze o program recyklace odpadů,  ale že se mohou pochlubit dalšími službami v oblasti ekologie.

Zdroj: Vatikán tisková zpráva

Autor: Milan Karmazín

 

Komentáře

Nabízíme prostor pro různé názory a komentáře. Náš prostor je určen všem k otevřené diskuzi. Publikované texty nebo příspěvky nejsou názorem inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.