- Reklama -

Varování před rizikovými E-shopy v souvislosti s koronavirem COVID-19

Aktuálně

Kontroly zaměřené na prodej výrobků, které znečišťují životní prostředí

Česká obchodní inspekce uskutečnila kontrolní akci zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících ze zákona o ochraně ovzduší při nabídce a prodeji výrobků obsahujících těkavé organické...

Českým firmám se otevírá atraktivní trh v regionu jihovýchodní Asie

Čeští podnikatelé mají po nedávné liberalizaci obchodu s Japonskem či Singapurem snazší přístup na další asijský trh. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem...

Banky přijímají etická pravidla, chtějí omezit podporu fosilnímu průmyslu

V květnu zveřejnila belgická centrála banky KBC nová, přísnější pravidla týkající se půjčování peněz firmám a jejich pojišťování v případě, kdy výrazně přispívají ke...

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...
Linda Kratochvílová
Linda Kratochvílováhttp://redakce.inodpady.cz
Nabízíme profesionální zpracování odborných článků se zpětnými odkazy v našem tematickém magazínu. Kvalitně zpracovaný článek je efektivním nástrojem k prezentaci vašeho nového nebo zaběhnutého projektu, produktu nebo služby.

Rizikové internetové (obchody) E-shopy

Česká obchodní inspekce uvádí na webových stránkách www.coi.cz/rizikove informace o internetových stránkách, které považuje za rizikové především z důvodu nedodržování některých zákonných povinností a obtížné vymahatelnosti spotřebitelských práv.

Rizikové e-shopy najdete ZDE

Internetové stránky mohou být zařazeny na seznam rizikových e-shopů především z následujících důvodů:

 • Z webových stránek není zřejmé, kdo je provozovatelem e-shopu, tedy s kým spotřebitel uzavírá smlouvu a vůči komu může uplatňovat svá práva.
 • E-shop nezveřejňuje obchodní podmínky, případně obsah obchodních podmínek hrubě odporuje právním předpisům.
 • Česká obchodní inspekce registruje vysoký počet stížností, které se internetového obchodu týkají.
 • Provozovatel internetového obchodu s Českou obchodní inspekcí opakovaně nespolupracuje v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR).
 • Provozovatel internetového obchodu byl Českou obchodní inspekcí opakovaně sankcionován pro porušení právních předpisů na úseku ochrany spotřebitele.
 • Internetový obchod je provozován subjektem se sídlem mimo členské státy Evropské unie, ačkoliv internetový obchod může u spotřebitelů vzbuzovat dojem, že je provozován subjektem se sídlem v České republice nebo Evropské unii, např. e-shop v českém jazyce je provozován subjektem se sídlem v Číně. Spotřebitelé nemohou uplatňovat svá práva, nebo je tato možnost významně ztížena.
 • S provozovatelem internetového obchodu je vedeno insolvenční nebo jiné obdobné řízení, provozovatel se nachází v likvidaci.

Zařazení internetových stránek na seznam rizikových e-shopů je pouze doporučením spotřebitelům, aby nákup na internetových stránkách důkladně zvážili. Seznam je pravidelně aktualizován, v žádném případě se však nejedná o úplný výčet rizikových e-shopů. Skutečnost, že internetový obchod není na seznam zařazen, neznamená sama o sobě, že nákup je bezpečný.

Vždy věnujte pozornost tomu, kde nakupujete a zda jste si jisti, že se jedná o důvěryhodný internetový obchod.

Obezřetnost na straně spotřebitele je zásadní a nenahraditelná. Před nákupem na internetu berte v úvahu i to, že internetový obchod lze zřídit téměř odkudkoliv na světě během několika okamžiků, často i zcela anonymně. Následující výčet doporučení obsahuje některé základní rady pro výběr důvěryhodného internetového obchodu.

Osobní ochranné prostředky a jejich uvádění na #trh v době nouzového stavu (#COVID19) Osobní ochranné prostředky (OOP)…

Zveřejnil(a) inodpady dne Neděle 22. března 2020

 • Jedná se o známý internetový obchod?

Vždy je vhodné ověřit si před uskutečněním nákupu zkušenosti ostatních uživatelů. Učinit tak můžete třeba i jen prostým zadáním názvu obchodu do internetového vyhledávače. Pravděpodobně naleznete nezávislé webové služby, které umožňují uživatelům jejich nákup ohodnotit. Pokud žádné uživatelské recenze nenaleznete, případně jsou-li negativní, je třeba zpozornět.

Internetový obchod může mít i známku důvěry. Může se jednat např. o certifikát spotřebitelské nebo profesní asociace. V České republice je to např. certifikát Asociace pro elektronickou komerci. Pravost a platnost certifikátu si ověřte na internetových stránkách organizace, která jej vydala.

 • Jaká je historie obchodu na dané doméně?

Specializované internetové stránky umožňují ověřit si vybrané údaje o doménovém jménu internetového obchodu. Webové stránky registrované na doméně .cz lze ověřit na internetové stránce www.nic.cz/whois/, ostatní např. na adrese http://whois.domaintools.com/. Berte nicméně v úvahu, že údaje o vlastníkovi domény v registru nemusí být pravdivé. Pokud zjistíte, že doména byla registrována teprve před krátkou dobou, měli byste zpozornět.

 • Kdo je provozovatelem internetového obchodu?

Na internetové stránce důvěryhodného obchodu by vždy měly být snadno dohledatelné informace o jeho provozovateli. V případě českých podnikatelů se bude jednat zejména o název společnosti nebo jméno podnikatele, IČO a adresu sídla nebo místa podnikání. Registraci českého podnikatelského subjektu si lze ověřit v obchodním rejstříku na adrese www.justice.cz nebo živnostenském rejstříku na adrese www.rzp.cz. V případě zahraničních internetových obchodů je vhodné si údaje o registraci podnikatele ověřit v obdobě obchodního rejstříku daného státu. Ne ve všech státech jsou však tyto údaje volně k dispozici. Informace o obchodních rejstřících členských států Evropské unie lze nalézt na adrese https://e-justice.europa.eu.

Pamatujte, že umístění internetové stránky na doméně .cz nebo stránky v českém jazyce automaticky neznamená, že se jedná o obchod provozovaný českým subjektem. Takové internetové stránky mohou být stejně dobře provozovány odkudkoliv ze zahraničí.

 • Zamyslete se nad tím, jak se obchodník prezentuje.

Je vzhled webu, na kterém se chystáte nakoupit, profesionální? Důvěryhodný dojem rozhodně nebudí e-mailové adresy na bezplatných a anonymních serverech typu yahoo.com, hotmail.com, gmail.com, live.com, seznam.cz apod. Stejně tak, je-li web umístěn na bezplatném hostingovém serveru, není to znak profesionality.

 • Jsou ceny nápadně nízké?

Pokud jsou ceny v daném internetovém obchodě nápadně nižší než o konkurence, je třeba si položit otázku, proč tomu tak je. Může tomu tak být i proto, že se jedná o podvodný e-shop, který zboží nedodá, nebo je zboží padělkem.

 • Publikuje internetový obchod řádné obchodní podmínky?

Obchodní podmínky by měly být snadno dostupné. Ve vlastním zájmu se s nimi seznamte. Ověřte si, zda obchodník řádně informuje např. o právu na odstoupení od smlouvy nebo o odpovědnosti za vady zboží.

 • Požaduje internetový obchod platbu předem?

Platbu předem provádějte jen tehdy, jde-li o skutečně důvěryhodného obchodníka. Jistě nedáte peníze na ulici neznámému člověku s příslibem, že Vám v budoucnu dodá věc. Na internetu tak však řada uživatelů činí. Platbu předem provádějte jen tehdy, pokud jste si jisti, že jednáte s důvěryhodným dodavatelem. Při platbě systémem Paypal či platební kartou existují nástroje, kterými se lze domoci vrácení peněz, pokud obchodník zboží nedodá. Nevyplatí se však na ně stoprocentně spoléhat. Především údaje o platební kartě je třeba chránit. Zvlášť podezřelý je požadavek na platbu systémem Western Union. U bankovních převodů nikdy nezasílejte peníze na účty soukromých osob, pokud se nejedná o účet prodávající firmy/společnosti.

 • Jaké jsou další znaky internetových podvodů?

Mezi obvyklé znaky podvodu patří např. špatná jazyková úprava nebo další požadavky na platby pod smyšlenou záminkou (clo, pojištění, přibalení většího počtu kusů výrobku). Nereagujete na nevyžádanou poštu (spam). Z hlediska možného podvodu jsou výrazně rizikové stránky nabízející pornografii nebo nelegální obsah (např. nelegální stahování filmů a hudby). Při zacházení s platební kartou a přístupovými údaji k internetovému bankovnictví se důsledně řiďte bezpečnostními doporučeními své banky.

 • Může zasáhnout Česká obchodní inspekce?

Je třeba brát v úvahu, že internet poskytuje značnou míru anonymity a je svou povahou mezinárodní. Pokud je obchod provozován ze zahraničí nebo je jeho provozovatel neznámý, může být postih případných porušení české legislativy na ochranu spotřebitele obtížný nebo nemusí být možný vůbec.

 • Jak se mohu bránit v případě, že jsem již na podvodném e-shopu nakoupil?

Úloha prevence je zcela nezastupitelná. Vymahatelnost práva se v jednotlivých zemích velmi liší. Pokud nakoupíte u subjektu, jehož skutečnou totožnost nelez zjistit, nebo se nachází ve státě s nízkou vymahatelností práva, je šance na získání peněz zpět bohužel nízká.

Pokud byla platba provedena platební kartou, lze se obrátit na banku, která platební kartu vydala, s žádostí o provedení tzv. chargebacku transakce. Tato možnost existuje, pokud zboží nebo služba nebyly dodány vůbec, nebo výrazně neodpovídají popisu, např. se jedná o zjevný padělek. Chargeback může být proveden na základě pravidel karetních asociací. Spotřebitel nicméně na jeho provedení vůči své bance nemá právní nárok a záleží na vstřícnosti dané banky. Obdobné možnosti poskytuje např. i platební systém Paypal.

 • Kde najdu další informace?

Užitečné informace a rady naleznete např. na adrese www.bezpecnyinternet.cz.

Přejeme Vám bezpečné nakupování na internetu.

Zdroj: Česká obchodní inspekce, Oddělení poradensko-informačních služeb

Nabízíme prostor pro nezávislé zdroje, relativní informace a různé názory nebo komentáře. Náš otevřený přístup a volný tok informací je určen všem. Publikované texty, příspěvky nebo komentáře nejsou názorem redakce inODPADY.cz nebo jeho vydavatele. Vždy se jedná pouze o názor daného autora a jeho textu.
Chtěli byste se s námi podělit o nějaký zajímavý názor, informaci nebo nápady? Neváhejte nás kontaktovat.

Technologie

Leave a Reply

Recyklace

Odpady z plastových obalů a nová evropská recyklační daň

V návaznosti na předchozí informace, které k tomuto tématu přinesla Česká asociace odpadového hospodářství, přinášíme další podrobnější informace, které se k nové celoevropské dani...

Elektrické grily je potřeba udržovat i správně recyklovat

Osm z deseti Čechů alespoň jednou za dva týdny rozpálí gril a s rodinou či přáteli si dopřeje třeba steaky, burgery nebo grilovanou zeleninu. O oblibě...

Jak se postarat o baterii i celé elektrokolo, aby vám dobře sloužilo

Češi milují cyklistiku a zejména v letních měsících jich brázdí tuzemské silnice a cyklostezky zvýšené množství. Roste i obliba elektrokol – elektrický pohon měla zhruba čtvrtina...

Nevíte, kam s vysloužilým elektrem? Poradí vám chytrá recyklace!

Asociace Informačních Technologií a Telekomunikací (AITAT) sdružující nejvýznamnější ICT dovozce a distributory ve spolupráci s kolektivním systém REMA, který v tuzemsku zajišťuje zpětný odběr...

Nová metoda recyklace matrací poslouží jako surovina k výrobě nových

Společnost BASF vyvinula proces chemické recyklace použitých matrací. Staré matrace díky němu poslouží jako materiál pro výrobu nových. Metoda se nyní testuje v závodě...